Oulun Energian logo

Oulun Merikosken alue kuvattuna ilmasta käsin.

Oulun Energian muutosneuvottelut ovat päättyneet

18.06.2024 / Päivitetty viimeksi 09.00

Oulun Energia käynnisti muutosneuvottelut 29.4.2024. Muutosneuvotteluiden tavoitteena oli selvittää mahdollisia toimenpiteitä, joilla parannettaisiin valmiuksia vastata toimintaympäristön muutoksiin, vähennettäisiin painetta asiakashintojen korotustarpeille ja turvattaisiin yhtiöiden kilpailukykyä. Muutosneuvottelut koskivat Oulun Energia -konsernin koko henkilöstöä. Yhteensä muutosneuvottelujen piirissä oli noin 260 työntekijää ja pitkän aikavälin säästötavoite oli noin 9 miljoonaa euroa.

Käydyt muutosneuvottelut ja muutostarpeet liittyvät keskeisiltä osin yhtiöiden toimintaympäristön vahvaan murrokseen sekä energia- ja kiertotalousmarkkinoiden muutokseen. Muutosneuvotteluiden jälkeen päätetyillä uudelleenjärjestely- sekä säästötoimenpiteillä on tavoitteena toiminnan tehostaminen, tuottavuuden parantaminen, organisaation madaltaminen sekä toiminnan ketteryyden ja joustavuuden lisääminen. Tavoitellun 9 miljoonan euron vuotuisten säästöjen saavuttamiseksi on löydetty keinoja, joilla säästöt toteutuisivat vuoden 2027 loppuun mennessä. Toiminnan tehostamisen ja uudelleen järjestelyjen seurauksena enintään 25 työntekijän työsuhde päättyy.

”Muutosneuvottelut on käyty rakentavassa ilmapiirissä työntekijöidemme kanssa. Olemme löytäneet monia hyviä toteutettavia toimenpiteitä neuvottelujen seurauksena, joka vähensi päätettävien työsuhteiden määrää alkuperäisestä arviosta”, toteaa Oulun Energian toimitusjohtaja Arto Sutinen.

Uusi strategia määrittää suunnan muuttuneessa toimintaympäristössä

Oulun Energian käynnissä oleva strategiatyö alkaa olla loppumetreillä. Uusi strategia mahdollistaa konsernin menestymisen muuttuneessa energia- ja kiertotalous toimintaympäristössä.

”Emme jää passiivisesti odottamaan vaan tulemme itse aktiivisesti johtamaan muutosta muuttuneessa toimintaympäristössä. Strategian keskiössä on kasvun hakeminen vihreästä siirtymästä. Voimakkaan kasvun lähteinä ovat nykyisen liiketoimintamme kasvu sekä laajentuminen toimialoille, joilla voimme saavuttaa synergiaa ja selvää kilpailuetua”, jatkaa Sutinen.