Vuosikertomus

Vuosi 2015 oli Oulun Energian ensimmäinen toimintavuosi osakeyhtiömuodossa. Konsernin liikevaihdoksi kirjattiin noin 252,5 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 26,4 miljoonaa euroa. Käyttökatetasolla toiminnan kannattavuus parani vajaalla miljoonalla eurolla. Olosuhteet huomioiden konsernin taloudellinen tulos on tyydyttävä.

Oulun Energia -konserni teki kaksi keskeistä tulevaisuuden linjausta vuoden 2015 aikana. Ensimmäinen niistä pitää sisällään nopean kehittymisen aidoksi palveluyhtiöksi; toinen hiilineutraalin energiantuotannon kauempana tulevaisuudessa.

Palveluyhtiöksi kasvaminen vaatii toiminnan ja yrityskulttuurin muuttamista. Oulun Energia on ollut lämpöä ja sähköä tuottava yhtiö, joka tarjoaa myös palveluja. Tavoitteena on, että jo vuonna 2020 on tapahtunut täyskäännös: Oulun Energiasta on tullut palveluja tarjoava yhtiö, joka harjoittaa myös energian tuotantoa.

Hiilineutraalisuuden Oulun Energia pyrkii saavuttamaan asteittain vuoteen 2050 mennessä. Tuolloin yhtiö tuottaisi energiaa uusiutuvasti, hajautetusti ja ilmakehän hiilidioksidikuormitusta lisäämättä – lähinnä veden, auringon, tuulen, geotermisen lämmön ja biomassan kuten puun voimin.

Vuosikertomus 2015

Tutustu Oulun Energian vuosikertomukseen, joka antaa kattavan kuvan konsernin toiminnasta. Pdf-versio on liitteenä tämän sivun lopussa.

Vuosikertomukset PDF-muodossa

Vuosikertomukset vuodesta 2007 alkaen ovat pdf-tiedostoina sivun liitteinä.