Vuosikertomus

Vuosi 2018 oli Oulun Energialle toiminnallisesti ja taloudellisesti varsin onnistunut. Yhtiö vei eteenpäin isoa strategista muutostaan – kehittymistään laadukkaiden ja monipuolisten palvelujen tarjoajaksi, jolla samanaikaisesti on merkittävää omaa energiantuotantoa.

Toinen Oulun Energian keskeinen tavoite on ilmastonmuutoksen hillintä. Vuoden 2018 aikana Oulun Energia tarkensi omaa hiilineutraalisuuteen johtavaa polkuaan. Tarkennukset osoittivat, että kehitys kohti tätä päämäärää nopeutuu myönteisesti, koska Oulun Energia on 91-prosenttisesti hiilineutraali jo vuonna 2030. Vuonna 2050 se on siirtynyt hiilinielun puolelle.

Eräs etappi polulla on noin 22 miljoonan euron investointi uuteen jätteiden lajittelulaitokseen Ruskoon. Oulun Energia valmisteli investointipäätöksen vuoden 2018 aikana. Varsinaisen päätöksen laitoksen rakentamisesta yhtiö teki vuoden 2019 alussa.

Taloudellisesti Oulun Energia -konserni menestyi varsin hyvin. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 288,6 miljoonaa euroa, kun vastaava luku edellisvuonna oli 281,8 miljoonaa euroa.

Oulun Energian liiketulos vuonna 2018 oli 32,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 tapahtuneesta yhtiöittämisestä aiheutuneet kertaerät pois lukien tulos parantui noin 1,4 miljoonaa euroa edelliseen tilikauteen verrattuna.

 

Vuosikertomus 2018

Tutustu vuosikertomukseemme, joka antaa kattavan kuvan konsernimme toiminnasta. Avaa vuosikertomus sivun liitteenä olevasta pdf:stä. Aikasempien vuosien kertomukset löydät vuosikertomusarkistosta.

Oulun Energian vuosikertomus 2018