Vuosikertomus

Vuosi 2016 oli Oulun Energia -konsernille suotuisa niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti. Yhtiö otti askelia kohti hiilineutraalia energiantuotantoa ja kehitti edelleen niin uusia palveluliiketoimintoja kuin toimintansa perustana olevaa sähkön- ja lämmöntuotantoa. Lisäksi Oulun Energia jatkoi suurten investointien suunnittelua. Konsernin liikevaihdoksi kirjattiin 288,1 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 39,8 miljoonaa euroa.

Hiilineutraalisuutta edisti esimerkiksi puun suuri osuus Oulun Energian polttoaineista. Yhtiön sähköntuotannosta oli nyt hiilineutraalia vajaat 60 prosenttia. Oulun Energia myös kehitti ratkaisuja, joilla puun osuutta Toppilan voimalaitoksen polttoaineista voidaan edelleen kasvattaa. Lisäksi yhtiö panosti hajautettuihin ja uusiutuviin energiamuotoihin kuten aurinkosähköön.

Sähkönjakelun tehokkuudessa ja luotettavuudessa Oulun Energia -konsernin verkkoyhtiö Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy oli vuonna 2016 jälleen Suomen ehdotonta huippua. Energiaviraston toteuttamassa verkkoyhtiöiden tehokkuustarkastelussa yhtiö oli ykkössijalla. Kärkeen se sijoittui myös yksityisen konsulttiyrityksen vertailussa, jossa oli mukana yksitoista suurta kaupunkiverkkoyhtiötä.

Vuosikertomus 2016

Tutustu Oulun Energian vuosikertomukseen, joka antaa kattavan kuvan konsernin toiminnasta.

Vuosikatsaus 2016

Vuosikertomukset PDF-muodossa

Vuosikertomukset vuodesta 2007 alkaen ovat pdf-tiedostoina sivun liitteinä.