Oulun Energian logo

Tools yhteistyössä Oulun Energian kanssa.

Yhteistyö Oulun Energian kanssa edellyttää myös yrityksiltä kiinnostusta kestäviin valintoihin ja vastuullisuuteen

29.11.2022

Ideaalitilanteessa pystyisimme kertomaan jokaisen pienimmänkin kumppaniyrityksemme toimintakulttuurista ja taustoista. Tehtävä on tietysti valtava, mutta vuosittain noin 170 miljoonaa euroa erilaisiin hankintoihin käyttävä energiayhtiö ei voi sivuuttaa aihetta. Miksi me Oulun Energialla olemme kiinnostuneita myös yhteistyökumppaneidemme vastuullisuudesta?

Rahalla on valtaa. Siksi on tärkeää laittaa rahaa vastuullisiin kohteisiin, jotta voimme ihan konkreettisilla teoilla jättää jälkeemme paremman maailman.

Käytännössä hankintojen vastuullisuus tarkoittaa meillä Oulun Energiassa suuria teemoja ja tasapainoilua velvollisuuksien kanssa. Yhtiömme tehtävä on pitää Oulun seudulla noin 10 000 kaukolämpöasiakkuutta kunnossa ja alue sähköissä, mutta emme voi tehdä sitä luonnonvarojen kustannuksella, ihmisoikeuksia polkemalla tai työturvallisuudesta piittaamatta.

Hinta ei voi olla missään ostopäätöksessä ainoa mittari; tärkeintä on miettiä hankintojen vaikutusta pidemmällä tähtäimellä ja tukea päätöksissä vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitetta. Vastuullisuus vaatii kärsivällisyyttä, jossa kaiken kokoiset askeleet oikeaan suuntaan merkitsevät.

Oulun Energia ostaa palveluita vuosittain yli tuhannelta eri kokoiselta toimijalta, joista merkittävimpiä kumppaneita on noin 200. Hankinnat ovat erilaisia palveluita ja tavaroita energialiiketoimintaan liittyen, kuten polttoainetta, varaosia, vaativia it-palveluita, ohjelmistoja sekä urakointipalveluita. Kaikki hankinnat kilpailutetaan, joista suurimmat investoinnit käyvät läpi julkisen prosessin

Mikko vastaa hankinnoista.jpg

Oulun Energian vastuullisista hankinnoista vastaa hankintapäällikkö Mikko Heikkinen.

Kilpailutuksissa arvioidaan muun muassa yritysten suhtautumista päästöjen vähentämiseen ja ympäristöasioiden huomioimiseen sekä tarkastellaan pakkausmateriaalien laatua ja työntekijöiden oikeuksien toteutumista. Tärkeimpänä kriteerinä listalla on kuitenkin työturvallisuus, sillä voimalaitoksella ja sähkön kanssa työskentelemiseen sisältyy jopa hengenvaarallisia riskejä. Lakisääteisten turvallisuusohjeiden rinnalla haluamme edistää yhdessä toimittajaverkoston kanssa turvallisen tekemisen kulttuuria kaikissa olosuhteissa ennaltaehkäisevästi.

Vastuullisuuden toteutumista seuraamme ja mittaamme Oulun Energiassa toimittajahallintamallin avulla. Lisäksi teollisten suuryritysten muodostama valtakunnallinen klusteri mahdollistaa HSEQ-auditoinnin (health, security, environment and quality) pari kertaa vuodessa, jolla arvioidaan toiminnan vastuullisuutta, turvallisuutta ja laatua. Klusterissa jaetaan avoimesti kehityshuomioita ja turvallisuushavaintoja ennakoivasti. Myös vuorovaikutuksellinen keskustelu yksittäisten toimittajien kanssa on meistä tärkeää.

Esimerkiksi kuluneena keväänä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on korostanut juuri kahdensuuntaisen keskustelun, kumppaneiden tuntemisen, vastuullisuusteemojen esiin nostamisen sekä ennakkosuunnittelun tärkeyttä.

Varoitussignaalien ansiosta luopumispäätös venäläisestä energiasta pystyttiin Oulun Energiassa tekemään kohtuullisen helposti, sillä emme enää siinä vaiheessa olleet kovin riippuvaisia Venäjästä uusiutuvien polttoaineiden osalta.

Tools ja Oulun Energia lahjoittavat Ukrainaan työkaluja yli 100 000 euron edestä.jpg

Oulun Energia ja Tools Oulu tavarantoimittajakumppaneineen lähettivät kaukolämmön korjauspaketin Ukrainaan keväällä 2022

Sotatoimet ovat silti vaikeuttaneet muiden hankintojen tekemistä. Esimerkiksi kuparin, alumiinin sekä muiden metalleja sisältävien materiaalien toimitusajat ja hinnat ovat moninkertaistuneet. Tilanne on lisäksi houkutellut esiin uusia toimijoita, jotka saattavat vetää yhteistyöhön nopeilla toimitusaikatauluilla.

Toimittajien arvioimisessa täytyy pysyä viileänä ja huolehtia eettisyys- ja vastuullisuuskriteerien täyttymisestä myös paineiden alla. Kun tunnemme yhteistyökumppaneiden toimintatavat, pystyvät myös omat asiakkaamme luottamaan Oulun Energian vastuulliseen toimintaan.

Nuori ihminen katsoo ulos auton ikkunasta.

Vastuullisuus Oulun Energia -konsernissa

Haluamme toimia suunnannäyttäjänä vastuullisuuden kaikilla kolmella ulottuvuudella; suhteessa ihmisiin, talouteen ja ympäristöön.

Lue lisää vastuullisuudesta