Oulun Energian logo

Sähkölinja poutapilvistä taivasta vasten.
Sähkölinja poutapilvistä taivasta vasten.

Luotettavaa ja keskeytyksetöntä sähköä Oulun yliopistolliseen sairaalaan

Oulun yliopistollinen sairaala käy läpi mittavaa uudistusta: OYS 2030 on uudistamisohjelma, jonka myötä sairaalan toiminta ja tilat uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden erikoissairaanhoidon haasteisiin. Tavoitteena on, että OYS on vuonna 2030 maailman älykkäin sairaala, mikä tarkoittaa myös kasvavaa sähkönkulutusta. Vuonna 2016 havaittiin, ettei sairaalan sähköliittymien kapasiteetti riitä kattamaan uudisrakentamisesta johtuvaa sähköntarpeen kasvua – avuksi ongelmaa ratkaisemaan kutsuttiin Oulun Energia Sähköverkko Oy.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidetaan vuosittain noin 140 000 potilasta, mikä esimerkiksi vuonna 2019 tarkoitti 537 449:ää hoitokäyntiä. Keskeytyksetön ja riittävä sähkönsaanti on edellytys sille, että potilaita voidaan hoitaa sairaalassa turvallisesti.

OYS:n sähkönsaannissa on aiemmin ollut yllättäviä vikakeskeytyksiä muun muassa varomattomien kaivutöiden vuoksi, jolloin sairaala on jäänyt ilman sähköä omien varavoimakoneidensa varaan. Tämä on aiheuttanut huolta sairaalan lisäksi myös verkkoyhtiössä, joka pyrkii osaltaan varmistamaan sähköntoimituksen sairaalan kaltaiselle yhteiskunnan kannalta erittäin kriittiselle toimijalle.

Kapasiteetti 2030-luvulle sähköliittymät uusimalla

OYS:n tavoittelema ykkössija maailman älykkäimpänä sairaalana vaati sähkönjakelun kapasiteetin kasvattamista. Aiemmat sähkönsyötön ratkaisut olivat jäämässä kapasiteetiltaan riittämättömiksi, ja sairaalassa kaivattiin kiperästi apua kasvavan sähkönkulutuksen mahdollistamiseen. Oulun Energia Sähköverkko Oy toteutti sairaalaan ratkaisun, joka varmistaa sähkönsaannin luotettavuuden, mahdollistaa huollot ilman keskeytyksiä sekä riittää kattamaan mahdolliset kulutuspiikit.

Oulun Energia Sähköverkko Oy vahvisti sähkönsyöttöä kahdella tavalla. Ensinnäkin Oulunsuun sähköaseman muuntamon tehoa nostettiin korvaamalla aiempi 10 MVA:n päämuuntaja 16 MVA:n muuntajalla. Toiseksi Hiukkavaaran sähköasemalle hankittiin 16 MVA:n muuntaja, josta kaapeloitiin 20 kilovoltin varayhteys sairaalaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että luotettava ja keskeytyksetön sähkönkäyttö varmistettiin toteuttamalla sähkönsyöttö tuplana sekä kasvattamalla tehoja. Mikäli sähkön pääsyöttö vikaantuu, voidaan käyttöön ottaa nopeasti varasyöttö, jolloin keskeytysaika jää minimaaliseksi aiempaan toteutukseen verrattuna. Tehoista taas saa osviittaa vertaamalla niitä omakotitalon sähkönkulutukseen: sairaalaan käytössä olevilla muuntajilla katettaisiin noin 2000:n sähkölämmitteisen omakotitalon sähköntarve. Ratkaisut toteutettiin niin, että tulevaisuudessa tehoja on vielä tarvittaessa mahdollista kasvattaa jouhevasti.

Saumatonta yhteistyötä

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tekniikan palvelujen johtajana toimiva Sauli Kurttila kokee yhteistyön Oulun Energia Sähköverkko Oy:n kanssa sujuneen erittäin hyvin. ”Liittymien uusiminen valmistui jopa aiottua aikaisemmin. Projekti eteni hyvin ja häiriöttömästi”, kertoo Kurttila. ”Kapasiteettiongelma ratkaistiin ja uudet johtoyhteydet mahdollistavat myös tarvittaessa tehon nostamisen uusimalla muuntajat. Käyttäjät ovat myös tyytyväisiä, kun poikkeustilanteita ei tule ja sähkönjakelu toimii.”

Sähköverkon sähkötorneja kuvattuna alaviistosta. Taustalla näkyy pilvetön taivas.

Sähköverkkopalvelut

Tutustu Oulun Energian jakeluverkkoalueeseen sekä palveluihin!

Tutustu palveluihimme!