Oulun Energian logo

Lauri Heilala seisoo ja hymyilee Sähkökattila hänen selkänsä takana.

Sähkökattila lämmittää oululaisia kaukolämpökiinteistöjä – ja huoltovarmuus paranee

31.01.2024 / Päivitetty viimeksi 11.18

Oulun Energian uusi 40 megawatin sähkökattila Laanilan voimalaitosalueella saatiin koekäyttöön loppuvuodesta 2023.

Sähkökattilalla tuotettu lämpö on tärkeä lisä Oulun Energian vähäpäästöisen energian tuottamisessa sekä hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Se monipuolistaa tuotantoa samalla vähentäen polttoon perustuvaa energiantuottamista.

Sähkökattilan toiminta perustuu yksinkertaistettuna kattilassa olevan veden lämmittämiseen, josta muodostuu höyryä sekä lämpöä. Höyry ohjataan paikallisen teollisuuden tarpeisiin ja lämpö kaukolämpöverkkoon lämmittämään oululaisia kiinteistöjä.

Sähkökattilan hyödyt nousevat esiin etenkin sähkön hintavaihteluiden aikana. Sitä käytetään, kun sähkö on halpaa ja käyttö lopetetaan, kun sähkön hinta nousee määritetyn rajan yläpuolelle. Käyttöjakson aikana on jo ollut muutamia päiviä, kun kattila on toiminut täydellä teholla koko vuorokauden ja korvannut siten noin kymmenen rekkakuormaa muuta polttoainetta yhden päivän aikana. Tämä osaltaan lisää myös huoltovarmuutta, kun polttoaineet säästyvät myöhempää tarvetta varten. 

Tutustu sähkökattilan toimintaan Oulun Energian polttoainehankinnoista vastaavan Lauri Heilalan videolta.

Katso video Instagramissa

Katso video LinkedInissä

Laanilan voimalaitosalueen muut investoinnit maaliin kevään 2024 aikana

Laanilan voimalaitosalueelle on kevään 2024 aikana valmistumassa myös käyttöpaikkamurskain sekä ekovoimalaitoksen uusi turbiini, jonka teho on 6 megawattia. Tiedotamme projektien valmistumisesta myöhemmin kevään aikana.