Voimalinjoja pilvistä taivasta vasten

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Tässä oppaassa kerrotaan askel askeleelta ohjeet pientalon sähköistämiseksi. Tarvittaessa voit aina ottaa yhteyttä tekniseen neuvontaamme.

1. Selvitä sähköistystarpeesi

Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista ja lämmitysjärjestelmästä. Ota tarvittaessa yhteyttä tekniseen neuvontaan niin saat neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi ja saat tietoa sähköliittymän hinnasta. Samalla voi varmistaa sähkön oikea-aikaisen saannin.

2. Sähkösuunnitelma

Käytä sähkösuunnitelman tekemiseen ammattitaitoista suunnittelijaa, jonka jälkeen voit pyytää urakkatarjouksen useammalta sähköurakoitsijalta sähköasennuksista. Valitse sähköurakoitsija ja tee kirjallinen sopimus urakoinnista. Päteviä sähköurakoitsijoita löytyy esimerkiksi osoitteesta http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Urakoitsijat/

3. Työmaasähkö

Oulun Energian työmaakeskusta varten tarvitaan teline (kuva 1), jonka hankkii asiakas. Oulun Energia Urakointi Oy vuokraa työmaakeskuksia. Asiakas voi myös itse hankkia työmaakeskuksen. Keskukseen on asennettava sähkömittari. Työmaakeskuksen kytkennästä peritään hinnaston mukainen kytkentämaksu. Vaihtoehtona työmaakeskukselle on ns. tonttikeskus, joka asennetaan lopulliseen paikkaan kerta-asennuksella. Tonttikeskuksessa on pistorasioita, joista työmaalla sähköä voidaan käyttää. Tonttikeskuksia toimittavat sähköurakoitsijat.

Jos vuokraat työmaakeskuksen joltain muulta taholta, kuin Oulun Energia Urakointi Oy:ltä, tilaa liittäminen sähköverkkoon ja mittarointi sähköurakoitsijaltasi.

Piirros työmaakeskuksen rakenteesta2.jpg

4. Sähköliittymäsopimus

Sähköntoimituksen edellytyksenä on kirjallisen sähköliittymäsopimuksen tekeminen asiakkaan ja jakeluverkonhaltijan välillä. Sopimuksen liitteeksi tarvitaan sähköasemapiirros ja pääkeskuskaavio, jotka voi toimittaa sähköliittymän tilauksen yhteydessä tai sähköurakoitsija voi toimittaa ne myöhemmin. Liittymismaksuun ei sisälly liittymisjohtoa tontin osalle vaan siitä vastaa liittyjä. Sähköliittymän voi tilata verkkosivuiltamme.

5. Maadoituselektrodi

Sähköturvallisuusmääräysten mukaan sähköverkkoon liitettävälle rakennukselle on tehtävä erillinen maadoituselektrodi. Maadoituselektrodin poikkipinnan on oltava vähintään 16 mm2 Cu. Ensisijaisesti maadoituselektrodi on sijoitettava rakennuksen perustuksen betoniin tai perustusten alle upotettuna maahan (kuva 2). Mikäli tämä ei ole mahdollista voidaan maadoituselektrodi asentaa maahan perustusten viereen tai asentamalla se käyttäen muita standardin hyväksymiä toissijaisia asennustapoja.

suositeltavin asennustapa perusmaaraudoituselektrodille2.jpg

6. Liittymisjohdon suojaus

Liittymisjohto asennetaan yleensä maakaapelilla. Ennen sokkelin ja laatan valua johtoreitit pitää putkittaa. (kuva 3). Kaapelioja kaivetaan putkituksen päästä tontin rajalle johon liittymisjohdot (sähkö, antenni, puhelin) on varattuna. Liittymisjohdon kytkentä sisältyy liittymismaksuun (kuva 4).

 

Kaapeleiden vaatimat liittymisjohtojen putkitukset2.jpg

Kaapeliojan syvyys ja täyttöohjeet2.jpg

7. Liittäminen sähköverkkoon

Sähköasennustöiden valmistuttua sähköurakoitsijatilaa sähköverkkoon liittämisen ja mittaroinnin yleistietolomakkeella jakeluverkonhaltijalta. Yleistietolomake on samalla käyttöönottotarkastuslomake, jolla sähköurakoitsija vakuuttaa, että sähkölaitteistot, jotka hän on asentanut, voidaan turvallisesti liittää sähköverkkoon. Sähköurakoitsijan on tarkistettava asennusten määräysten mukainen kunto ennen luovuttamista tilaajalle. Näistä tarkastuksista on tehtävä käyttöönottotarkastuspöytäkirja, josta pitää antaa kopio tilaajalle. Käyttöönottotarkastus on lakisääteinen.

8. Sähkölaitteiden käyttöopastus ja käyttöohjeet

Sähköturvallisuusmääräysten mukaan sähkölaitteiden käyttöopastus ja käyttöohjeet kuuluu antaa asiakkaalle. Sähkölämmityksen ohjauskytkimet sekä lämminvesivaraajan käytön opastaminen kannattaa vaatia sähköurakoisijalta. Sähköpääkeskuksen sulakeautomaattien pitää olla merkittyinä. Säilytä saamasi sähköpiirustukset, asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti tulevaisuutta varten.

9. Sähköliittymä

Neuvottele haluamastasi verkkopalvelutuotteesta sähkösuunnittelijan kanssa. Voit ilmoittaa haluamasi verkkopalvelutuotteen liittymätilauksen yhteydessä tai vaihtaa sitä myöhemmin käyttöpaikan ollessa jo käytössä.

 

Tekninen neuvonta

Jos sinulla on kysyttävää sähköliittymän rakentamiseen tai sähkön mittaukseen liittyen, ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme.

tekninenneuvonta@oulunenergia.fi

call0407128606