Tuulivoimalaitokset

Osallistumme tuulella tuotetun uusiutuvan ja ympäristöystävällisen sähkön tekemiseen EPV Energia Oy:n osakkaana. Tuulivoiman osuus sähkönhankinnastamme on 1 %.

Vuonna 2016 myynnissä on noin 27 gigawattituntia tuulisähköä. Määrä kasvaa vuoteen 2018 mennessä 60–70 gigawattituntiin tuulivoimahankkeiden edetessä.

Tuulivoimaloiden rakentaminen

Tuulivoiman tuotantoon soveltuvia paikkoja on rannikoilla, merialueilla, tuntureilla ja monin paikoin myös sisämaassa.

Tuulivoiman rakentamispaikkojen valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota maisemalle aiheutuviin vaikutuksiin, meluhaittoihin ja muutoksiin totutussa maankäytössä. Rakentamisessa noudatetaan ympäristöministeriön antamia ohjeita. Suurille tuulivoimapuistohankkeille tehdään laaja ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Lue lisää historiastamme