Oulun Energian logo

Voimalinjat ja sininen taivas auringonlaskun aikaan.
Voimalinjat ja sininen taivas auringonlaskun aikaan.

Varautuminen sähkön häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin

Tälle sivulle olemme keränneet tietoa sähkön häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta niin Oulun Energian kuin kuluttajien näkökulmasta.

Näin Oulun Energia varautuu häiriötilanteisiin ja sähköpulaan

Valtakunnallisen kantaverkon sähkön riittävyydestä vastaa Fingrid Oyj. Häiriö- ja sähköpulatilanteessa toimintoja ohjaa Fingrid järjestelmävastaavana koko maan laajuisesti. Oulun Energia Sähköverkko Oy ohjaa omalla toimialueellaan sähkökatkot sähköpulatilanteessa Fingridin määräämillä tehorajoilla alueille, joissa ei ole yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiä kohteita.

Käytännössä sähköpulatilanteessa sähkökatkoja kierrätettäisiin parin tunnin mittaisina eri alueilla. Sähkökatkoalueita voisi olla ympäri verkkoaluetta, eikä niitä rajattaisi kaupunki-maaseutu- tai taajama-ajattelulla. Katkot keskitettäisiin alueille, joilla ei ole yhteiskunnan, väestön toimeentulon tai elinkeinoelämän kannalta tärkeitä toimintoja. Tällaisia kriittisiä toimintoja ovat esimerkiksi sairaalat, hoitolaitokset ja viestiverkkojen kriittiset tukiasemat.  Yksiselitteistä karttarajausta sähkökatkoista ei voida antaa, koska tilanne riippuu sähköpulan suuruudesta ja sen mukaan vaadittavasta irti kytkettävästä sähkötehosta.

Oulun Energia Sähköverkolla on sähkömarkkinalain sekä valmiuslain mukainen velvollisuus verkonhaltijana päivittää valmius- ja varautumissuunnitelmia jatkuvasti. Varautumissuunnitelmassa määritellään käytännössä, miten sähköverkkoon kohdistuviin häiriötilanteisiin, sähköpulan edellyttämiin säännöstelytoimenpiteiden täytäntöönpanoon ja valmiuslaissa tarkoitettuihin poikkeusoloihin varaudutaan. Valmius- ja varautumissuunnitelmamme ovat Oulun Energia Sähköverkko Oy:llä ajan tasalla. Seuraamme tilannetta jatkuvasti ja päivitämme suunnitelmiamme sen mukaisesti.

Poikkeusolojen varalta Oulun Energia tekee myös yhteistyötä Oulun kaupungin sekä alueen eri organisaatioiden ja viranomaisten kanssa. Yhteistyö kattaa esimerkiksi harjoitukset sekä roolijaot kriisien aikana.

Oulun kaupunki on yhteistyössä kanssamme varautunut varavoimaratkaisuilla turvaamaan kriittiseksi tunnistettuja kohteita esim. sairaalat ja hoitolaitokset. Oulun Energia Sähköverkko Oy on hankkinut varavoimakoneita vikatilanteiden hoitoon ja vakavassa laajassa sähkönjakeluhäiriössä näillä varavoimaratkaisuilla turvataan Oulun Energian toiminnan jatkuvuutta.

Vinkkejä kuluttajille sähkön häiriötilanteisiin varautumiseen

Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ansiosta pitkät sähkökatkokset ovat harvinaisia. Sykleittäin tapahtuva sähköntoimituksen keskeyttäminen ja säännöstely on myös äärimmäisen poikkeuksellinen ja harvinainen toimenpide, johon ryhdytään vain pakottavista syistä. Tällaisia syitä voisivat olla käytännössä sähköntuotannon puute, merkittävän siirtoyhteyden vikaantuminen tai useamman voimalaitoksen yhtäaikainen vikatilanne.

Kotitalouksien ja organisaatioiden olisi kuitenkin aina hyvä varautua tilapäisiin, jopa päiviä kestäviin, käyttökatkoksiin. Sähkölämmittäjien ja yritysten vastuulla on itse varautua ja hankkia tarvitsemansa varavoimaratkaisut eri tilanteisiin.

Lue lisää sähkö- ja lämmityskatkoksiin varautumisesta tästä

Käyttökatkojen aikana on myös hyvä huolehtia, ettei itse turhaan edesauta sähkökatkojen aikaansaamaa vahinkoa. Terveellä maalaisjärjellä pääsee pitkälle. Asunnot tulisi pyrkiä pitämään lämpiminä ja ruokavarastot viileinä. Kannattaa siis välttää turhia oven avauksia. Vesijohtojen jäätymisvaara talvella on syytä huomioida. Ruokaa, juomaa ja muita päivittäistarvikkeita kannattaa myös varata vähintään muutaman päivän tarpeeseen.

Nämä asiat kotiin olisi ainakin hyvä hankkia:

  • taskulamppu, kynttilöitä ja tulitikkuja
  • pattereita radiota ja taskulamppua varten
  • varasulakkeita
  • varavirtalaite puhelimen lataamiseen ilman verkkovirtaa
  • pieni summa rahaa käteisenä
  • ruokavarastossa säilykkeitä, kuivamuonaa ja pullovettä
  • särkylääkettä, sidetarpeita ja laastareita
  • polttopuita, mikäli kotoa löytyy puulla lämpiävä takka tai uuni

Lisää vinkkejä kotitalouksien sähkökatkojen varalle löytyy esimerkiksi Puolustusministeriön julkaisusta Pahasti poikki