Oulun Energian logo

Vesi virtaamassa alas Merikosken kalatietä Oulussa

Vain yksi harjus

19.11.2018 /Tarja Väyrynen

Kalatietä pitkin nousevista kaloista erityistä kiinnostusta herättävät lohikalat. Vuonna 2018 lohikaloja nousi ennätysmäärä, noin 2000 kappaletta.

Tarja Väyrynen katsoo kameraan ja hymyilee.

Kirjoittaja

Nimi: Tarja Väyrynen

Titteli: Laatu- ja ympäristöjohtaja

Tarja Väyrynen seuraa energia-alan nopeaa kehitystä aitiopaikalta. Hän on pitkään työskennellyt ympäristöasioiden parissa, ja tällä hetkellä hän vastaa ympäristölupien hallinnasta, vastuullisuusasioista sekä turveresursseista. Vapaa-ajallaan hän bongailee lintuja ja kasveja luonnon moninaisuutta aina ihmetellen.

Merikosken voimalaitoksen ohittava kalatie suljettiin viime kaudelta lokakuun lopussa. Kalatien kautta ovat nousuhalukkaat kalat päässeet ohittamaan voimalaitoksen jo 15 vuoden ajan.  Aikanaan tehty päätös kalatien rakentamisesta oli kauaskantoinen. Jo kalatietä rakennettaessa tunnistettiin, että kalojen nousu kiinnostaisi myös laajempaa joukkoa ihmisiä. Tämän vuoksi kalojen seurantaa varten suunniteltiin kalojen katselutila eli ”akvaario”, jonka kautta kaloja on voinut seurata joko paikan päällä avoimien ovien aikana tai nettikameran välityksellä.  Ja kaloja onkin vuosien varrella noussut – milloin enemmän, milloin vähemmän.

Päähuomio kaloihin liittyvässä keskustelussa ja niiden seurannassa on kohdistunut lohikaloihin.  ”Montako lohta on tänä vuonna noussut Merikosken kalatieltä?” on hyvin yleinen kysymys, jota minulta tiedustellaan kalojen nousuaikana. Lohikaloja eli lähinnä lohia ja taimenia on noussut vuosittain noin sadasta kalasta viime vuoden ennätysmäärään, noin 2000 lohikalaan. Mutta nousee kalatietä pitkin muitakin kaloja. Lahnoja, särkiä ja ahvenia nousee satamäärin merialueelta Oulujokivarteen. Näiden nousu on aivan yhtä merkityksellistä kuin lohikalojenkin nousu.

Kalatien kulkijoiden seurantaa

Aikoinaan Merikosken pato esti noin 60 vuoden ajan kalojen ja näin ollen myös geneettisen perimän vaihtumista merialueen ja joen välillä. Nyt tämä yhteys on ollut lähes parikymmentä vuotta uudelleen auki mahdollistaen perinnöllisen vaihtuvuuden alueella. Nousevat kalat on laskettu vuosittain myös erillisen kalalaskurin avulla.

Vuonna 2018 otettiin käyttöön paikallisen yrityksen kehittämä kalojen seurantalaite, jonka videokuvasta on voitu määrittää jokainen jokeen noussut kala, sen laji ja pituus. Pituuden avulla on voitu myös määrittää kalan arvioitu paino. Suurin tänä vuonna noussut lohi, joka muuten oli lisääntymisen kannalta erittäin arvokas emo, oli 114 senttimetriä. Kalatietä on tänä vuonna oppinut käyttämään myös saukko, joka on ilmeisesti havainnut kalatien olevan sopiva, tuoretta evästä sisältävä jääkaappi.

Otsikon hieman alakuloinen lausahdus kalatietä nousseesta kalasta liittyy siihen, että viime vuonna rekisteröitiin ja varmistettiin historian ensimmäinen kalatietä pitkin noussut harjus. Toivottavasti se ei jää ensimmäiseksi ja viimeiseksi havainnoksi. Aika näyttää.