Oulun Energian logo

Työtakkiin pukeutunut Oulun Energian työntekijä hymyilee kameralle. Taustalla Toppilan voimalaitos.

Työturvallisuustyössä nollasta sataan

09.09.2019 /Tuomo Räisänen

Turvallisuus on meillä Oulun Energialla yksi tärkeimmistä yhteisistä arvoistamme. Tarkalleen ajatus kuuluu: haluamme tehdä jokaisesta päivästämme turvallisen.

Tuomo Räisänen katsoo kameraan ja hymyilee.

Kirjoittaja

Nimi: Tuomo Räisänen

Titteli: Turvallisuuspäällikkö

Tuomo Räisänen työskentelee erilaisten yritysturvallisuusasioiden parissa koko Oulun Energia -konsernissa. Erityisen lähellä hänen sydäntään ovat työturvallisuusasiat. Tuomon mielestä turvallisuustyöstä tulee viestiä myös onnistumisten ja positiivisten kokemusten kautta, ja siinä pitää rohkeasti uskaltaa uudistua. Vapaa-ajallaan hän harrastaa turvallisia liikuntamuotoja ja haastaa läheisiään kehittämään turvallisuusajatteluaan.

Turvallisuuden tunnistaminen arvona ja johdon sekä henkilöstön sitoutuminen työturvallisuuden pitkäjänteiseen kehitystyöhön ovat vähentäneet erilaisten tapaturmien määrää merkittävästi. Työturvallisuustason parantuminen on tuonut lisää laatua ja tehokkuutta kaikkeen tekemiseen. Ajattelemme, että työ on tehty oikein silloin, kun se on tehty turvallisesti.

Turvallisuus arvona

Kun turvallisuus on työntekijälle tärkeä arvo, se ohjaa hänen toimintaansa erilaisissa työn ja arjen tilanteissa. Oikeat, eli turvallisuutta tukevat valinnat, ovat helppoja ja ne tuntuvat oikeilta. Turvallisuuden arvostaminen näkyy myös siinä, miten työntekijä valmistautuu eri työtehtäviin ja erilaisiin uusiin turvallisuusohjeisiin ja -määräyksiin. Esimiehen tai työkaverin antama palaute työntekijän turvallisuudesta kertoo välittämisestä. Työntekijän oma positiivinen suhtautuminen uusiin turvallisuusvaatimuksiin ja saatuun palautteeseen viestii, että työturvallisuus on hänellekin etusijalla.

Strateginen kärkihanke

Meillä työturvallisuuden kehittäminen on ollut ja on edelleen strateginen kärkihanke. Työturvallisuudelle on asetettu haastavat tavoitteet strategiassamme. Myös vuonna 2020 haluamme olla turvallinen ja terveellinen työpaikka niin omalle henkilöstölle kuin urakoitsijoillemmekin. Numeroiden valoissa tämä tavoite tarkoittaa, että meillä tapahtuu 0 työtapaturmaa, eli toisin sanoen toteutuu 100 %:n turvallisuus.

Lampopalvelut.jpg

Nollasta sataan

Alkuperäisessä strategiassamme Oulun Energian työturvallisuusvisiona oli ”tavoitteena nolla tapaturmaa”. Tämä oli hyvä visio, ja sen tueksi laadittiin turvallisuusperiaatteet, jotka ohjasivat myös ennakoivaa työturvallisuustyötä. Hyvistä työturvallisuustuloksista huolimatta visio alkoi vanhentua, menettää vaikuttavuuttaan ja unohtumaan. Uuden strategian myötä tarjoutui otollinen hetki päivittää visiomme.

Uusi työturvallisuusvisiomme on ”valintani on joka hetki ja kaikkialla 100 %:n turvallisuus”. Uusi visiomme mahdollistaa tuoreen näkökulman, jossa turvallisuus on onnistumisia, työn sujuvuutta ja helppoutta tapaturmien välttelyn sijaan. Lisäksi visiomme ohjaa ajattelemaan myös vapaa-ajan turvallisuutta. Uudistettu visio on antanut vaihtoehtoja myös vaikuttavaan ja näyttävään turvallisuusviestintään. Vision tueksi olemme laatineet myös uudet turvallisuus 100 -periaatteet ja -perussäännöt.

Arvona uskallus uudistua

Yksi Oulun Energian arvoista on uskallus uudistua. Käytännössä arvo näkyy työssämme siinä, että olemme uskaltaneet uudistaa työturvallisuusjohtamista ja -työtämme, joka kuitenkin yleensä nähdään varsin konservatiivisena alana. Lähitulevaisuus näyttää, oliko ”nollasta sataan” oikea ja tuloksellinen valinta. Alku on ainakin ollut mainio ja palaute positiivista.