Oulun Energian logo

sähköverkko rakennetaan luonnon ehdoilla

Sähköverkkoa rakennetaan ympäristön ehdoilla

21.03.2022

Sähköverkko on ihan välttämätön – tuohan se sähkön jokaiseen kotiin ja yritykseen. Verkko muuttuu hiljakseen kaiken aikaa: uutta rakennetaan ja vanhaa puretaan. Sitä myös huolletaan ja ylläpidetään. Ympäristön vastuullinen huomioiminen on tärkeä osa kaikkea tätä.

Oulun Energian sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Anna Pasma toteaa ympäristöasioiden merkityksen korostuvan erityisesti silloin, kun verkkoa tehdään kokonaan uusille alueille.

”Olemme aina mukana suunnittelussa jo aluetta kaavoitettaessa. Siinä vaiheessa piirretään isot linjat siitä, mihin sähköjohdot, muuntamot ja sähköasemat voidaan sijoittaa”, hän kertoo.

Kaavoitusvaiheen jälkeen on vuorossa sähkötekninen hankesuunnittelu, jota seuraa maastosuunnittelu. Viimeksi mainittuun kuuluvat maastossa – myös kaupunkialueella – suoritettavat katselmukset, joiden jälkeen verkon eri osien tarkat sijainnit pystytään määrittelemään.

Sijoitussuunnittelun lisäksi maastosuunnittelu kattaa tarvittavien sijoitus- ja rakennuslupien haun, maanomistajien kanssa tehtävät sopimukset sekä sijoitusmerkinnät maastoon. Anna Pasman mukaan verkkoa rakennettaessa otetaan huomioon muun muassa erilaiset luonto- ja maisema-arvot, pohjavesialueet, tulvariskit, muinaismuistojen suoja-alueet ja happamien sulfaattimaiden sijainti.

”Kunnioitamme tällaisia tekijöitä. Verkosta ei aina saa tehtyä suoraviivaisesti sellaista, joka puhtaasti verkkoyhtiön kannalta olisi mieluisin”, hän pohtii.

Yhteistyö tärkeää

Pasma korostaa saumattoman yhteistyön – jossa mukana ovat verkkoyhtiön ohella muun muassa maanomistajat ja kaavoittajat – merkitystä verkkoa suunniteltaessa ja rakennettaessa.

”Hyvä ratkaisu kaikkien kannalta löytyy aina”, hän vakuuttaa.

Ympäristötekijät vaikuttavat myös olemassa olevan sähköverkon ylläpitoon. Parhaiten tämä näkyy niissä verkon osissa, jotka on toteutettu ilmajohdoilla. Toimitusjohtaja Anna Pasman mukaan ilmajohtoja saneerattaessa pyritään hyödyntämään samoja johtokatuja kuin ennenkin tai sijoittamaan johdot teiden varsille.

”Näin ilmajohtojen maisemallinen haitta on mahdollisimman pieni”, hän mainitsee.

Oulun Energia Sähköverkon johtojen pituus on yhteensä 4 157 kilometriä, josta ilmajohtoja on noin 13 prosenttia.

Muuntamot ympäristöturvallisiksi

Muuntamoja yhtiön verkossa on 1 222 kappaletta. Muuntamojen turvallisuutta ympäristölle Oulun Energia Sähköverkko kohentaa varustamalla muuntajat öljykaukaloilla. Pohjavesialueiden pylväsmuuntamoihin on myös vaihdettu biohajoavalla öljyllä jäähdytettävät muuntajat.

Näillä toimilla estetään ympäristön pilaantuminen mahdollisen öljyvuodon sattuessa. Lisäksi tietojärjestelmissä on merkittynä pohjavesialueet. Näin vikatilanteessa tiedetään heti, onko esimerkiksi muuntaja pohjavesialueella ja osataan kohdistaa toimenpiteet ympäristön ja pohjavesien kannalta tehokkaasti.

Ympäristön kannalta vastuullista on myös se, että sähköverkon kaikki komponentit ovat mahdollisimman pienihäviöisiä. Tämä tekee sähköverkosta energiatehokkaan.

Artikkeli on julkaistu alun perin Oulun Energian asiakaslehdessä 3/2021. Teksti Kari Arokylä.

Sähköverkon sähkötorneja kuvattuna alaviistosta. Taustalla näkyy pilvetön taivas.

Sähköverkkopalvelut

Tutustu Oulun Energian jakeluverkkoalueeseen sekä palveluihin!

Tutustu palveluihimme!