Oulun Energian logo

Oulun Energia Sähköverkko Oy

Kriisitilanteet eivät pääse yllättämään – valvonta ja varautuminen korkealla tasolla

28.09.2022

Oulun Energia Sähköverkko Oy on varautunut sähkökatkoihin, normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin suunnitelmilla ja ennaltaehkäisevällä toimenpiteillä. Yhteistyöllä varmistetaan, että keskeisimmät toiminnot pelaavat, vaikka sähköä ei tilapäisesti olisikaan saatavilla.

”Meillä täytyy olla valmiina Energiaviraston vaatimukset täyttävä varautumissuunnitelma ja valmiussuunnitelma, joissa huomioidaan poikkeusolot”, kertoo Oulun Energia Sähköverkko Oy:n käyttöpäällikkö Matti Lehto.

Sähkömarkkinalain sekä valmiuslain mukaan verkonhaltijan on varautumissuunnitelmalla varauduttava sähköverkkoonsa kohdistuviin häiriötilanteisiin, sähköpulan edellyttämiin sähkönjakelun rajoitustoimenpiteiden täytäntöönpanoon ja valmiuslaissa tarkoitettuihin poikkeusoloihin.

Varautumisen osalta Oulun Energia tekee yhteistyötä Oulun kaupungin sekä alueen eri organisaatioiden ja viranomaisten kanssa. Yhteistyö kattaa esimerkiksi harjoitukset ja suunnitelmat häiriötilanteiden aikana, mikäli kyse on poikkeuksellisen laajasta ja pitkäkestoisesta häiriötilanteesta. Suunnitelmilla ja harjoittelulla kehitetään yhteisiä toimintamalleja ja periaatteita, jotka myös auttavat palautumaan nopeammin normaaliin häiriötilanteiden jälkeen.

Oulun Energia Sähköverkko Oy:n käyttöpäällikkö Matti Lehto

Varavoimakonehankintojen myötä pidetään huolta, että yhteiskunnan kannalta merkittävät organisaatiot kykenevät toimimaan laajan sähkökatkon aikana. Kriittiset toimijat varautuvat omalta osaltaan ja rakentavat esimerkiksi liittämispisteitä varavoimakoneille sekä hankkivat omaa varavoimaa.

Sähkönjakelun rajoituksia ei voi ennustaa, mutta niihin on varauduttu

Sähköpulatilanteessa verkonhaltija voidaan velvoittaa tilapäisesti keskeyttämään sähköntoimitus, jos sähkön kulutuksen vähentäminen ei ole riittävä toimenpide sähköverkon toimintakyvyn ylläpitämiseksi, eikä tuotanto ja tuonti riitä kattamaan kulutusta. Jos vaara sähköpulasta realisoituu, siitä tiedotetaan aina ennakkoon, jos vain tieto on saatavilla. Sähköpulan vuoksi tehtävät katkot ovat kuitenkin huomattavasti epätodennäköisempiä, kuin vikakeskeytykset, joita sattuu normaalistikin väistämättä. Vikakeskeytykset ovat usein pidempiä, kuin rajoitustoimenpiteiden katkot.

Tilanteet vaihtelevat hyvin nopeasti ja sähkömarkkinan kehittymissuuntaan ei voi kovinkaan helposti ennustaa. Sykleittäin tapahtuva sähköntoimituksen keskeytyminen on kuitenkin äärimmäisen poikkeuksellinen toimenpide. Käsky sähköpulan aiheuttamiin rajoitustoimiin jakeluverkon haltijoille tulee aina kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:ltä ja sen tarkoitus on turvata valtakunnan sähköverkon vakaus ja toimivuus.

”Minäkin olen ollut näissä hommissa 42 vuotta, eikä kertaakaan ole tarvinnut sähköjä katkaista”, Lehto rauhoittelee. - Toki nyt, kuten mediassa on tuotu esiin, ensi talvena kovimpien pakkasten aikaan voi uhka sähköpulalle tulla. Näin voi käydä myös, jos isossa häiriötilanteessa sähköntuotantoa tai siirtokapasiteettia puuttuu paljon.

Mahdollisessa sähköpulatilanteessa sähkökatkoja kierrätettäisiin parin tunnin mittaisina eri alueilla. Sähkökatkot keskitettäisiin alueille, joilla ei ole yhteiskunnan, väestön toimeentulon tai elinkeinoelämän kannalta tärkeitä toimintoja. Tällaisia ovat esimerkiksi sairaalat, hoitolaitokset ja viestiverkkojen kriittiset tukiasemat. Sähköpulan vuoksi tehtäviä katkoja ei voi tehdä kiinteistökohtaisesti ja katkot koskevat aina laajempia alueita. Rajoitustoimissa katkot pyritään pitämään niin lyhyinä, kuin mahdollista.

Käyttökeskuksessa valvotaan 24/7

Sähkönjakelun vika- ja häiriötilanteisiin pystytään reagoimaan erittäin nopeasti. Sähköverkon käyttökeskus valvoo mahdollisia vikoja ja häiriöitä 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Sääolosuhteet ovat nykyaikana entistä paremmin ennustettavissa, joten lisääntyviin ääri-ilmiöihin kyetään paremmin varautumaan ennakolta. Muun muassa myrskyennusteiden aikana päivystävää henkilökuntaa varataan enemmän.

”Henkilökuntaa varataan tilannearvion mukaan lisävarallaoloon, silloin lisähenkilöstöä saadaan heti liikkeelle”, Lehto sanoo.

Valmistautuminen häiriötilanteisiin vaatii jatkuvaa työtä, riskien kartoitusta sekä henkilöstön kouluttamista. Sähkökatko saattaa uhata esimerkiksi tietoliikenteeseen kohdistuvien hyökkäysten muodossa. Kyberturvahyökkäysten varalta on tärkeää, että tietotekniikka ja turvatoimenpiteet ovat tiukasti suojattuina ja ajan tasalla. Oulun Energia Oy:n tietohallinnon asiantuntijat huolehtivat sopimuskumppaneiden kanssa kyber- ja tietoturvallisuudesta. Kriittiset tietoliikenneratkaisut on eriytetty muusta tietoverkosta.

”Kriittisten tietojärjestelmien ja tietoliikenteen toimintoja on varmennettu monin eri suojaustoimin”, Lehto kertoo.

Myös kuluttajan on syytä varautua sähkökatkoon

Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ansiosta pitkät sähkökatkokset ovat käyneet entistä harvemmiksi. Kotitalouksien tulisi kuitenkin myös itse varautua sähkökatkoihin ja jopa päivien käyttökatkoksiin.

”Varsinkin maataloudessa sähkön saannista on usein huolehdittu omilla varavoimakoneilla. Sellaisen voi ottaa sähkökatkon aikana käyttöön, mutta on varmistettava, ettei syötä virtaa verkkoon päin ja aiheuta vaaraa”, Lehto muistuttaa.

Sähkönkäyttökatkojen aikana on huolehdittava, että ei itse turhaan edesauta sähkökatkojen aikaansaamaa vahinkoa. Asunnot tulisi pyrkiä pitämään lämpiminä ja ruokavarastot viileinä. Vesijohtojen jäätymisvaara kovilla pakkasilla on syytä huomioida.

”Terve maalaisjärki käyttöön. Ei avata turhaan pakastimen kantta, varataan ruokaa tarpeeksi, hyödynnetään vaikka sulanutta lunta WC:n huuhtelussa. Hyviä esimerkkejä löytyy myös Oulun Energian energiansäästövinkit-sivulta”, Lehto luettelee esimerkkejä.

Lisää vinkkejä kotitalouksien sähkökatkojen varalle tarjoaa muun muassa Puolustusministeriön julkaisu Pahasti poikki sekä 72tuntia.fi

Sähköverkon sähkötorneja kuvattuna alaviistosta. Taustalla näkyy pilvetön taivas.

Sähköverkkopalvelut

Tutustu Oulun Energian jakeluverkkoalueeseen sekä palveluihin!

Tutustu palveluihimme!