Oulun Energian logo

Lotta ja Henna kahviossa.

Kesä sähköverkon pyörteissä

04.09.2023

Energiatekniikkaa Oulun Ammattikorkeakoulussa kaksi vuotta opiskellut Lotta Oikarinen, sekä tänä keväänä energia- ja ympäristötekniikan alalta valmistunut Henna Pasanen ovat viettäneet kesänsä sähköverkon pyörteissä. Teknisessä neuvonnassa työskentelevä Pasanen on kerryttänyt kokemusta energia-alalla jo aiempina kesinä, mutta Oikariselle harjoittelupaikka mittaustiedon hallinnassa on ollut ensimmäinen oman alan työpaikka. Sähköverkon kesäharjoittelijat raottivat esirippua sähköverkon toimintaan ja kertoivat kuluneesta kesästä Oulun Energia Sähköverkolla.  

Aiemman kokemuksen pohjalta Pasasen mielenkiinto sähkötekniikkaa kohtaan kasvoi ja hän päätyi hakeutumaan toukokuussa teknisen neuvonnan pariin. Mutta, mitä tekninen neuvonta tarkoittaa ja millaisia Pasasen työtehtävät ovat olleet?   

”Autamme ja neuvomme asiakkaita erilaisissa sähköteknisissä asioissa. Kuluttajia ohjaamme esimerkiksi uusien sähköliittymien, niiden muutostöihin, pientuotantoon eli aurinkopaneelien hankkimiseen sekä mittaustietoihin liittyvissä asioissa. Teemme päivittäin työtä myös urakoitsijoiden, isännöitsijöiden, taloyhtiöiden ja yritysten kanssa. Urakoitsijat saattavat kysyä esimerkiksi sähköverkon suunnitteluun tai liittymiseen liittyviä kysymyksiä”, Pasanen selventää.  

”Näen, että teknisellä neuvonnalla on suuri merkitys sähköverkon ja sähkömarkkinoiden toiminnan kannalta. Asiakkaat saavat meiltä apua ja me pidämme ”langat käsissä” esimerkiksi sähköverkon suunnittelun ja mittaroinnin suhteen. Olen yhteydessä sähköverkon rakentamistöiden sopimuskumppaniimme Destiaan ja varmistan, että liittymätyöt etenevät moitteetta aikataulussa. Pidämme myös huolen siitä, että uusi sähköliittymä käy kaikki tarvittavat vaiheet läpi ja valmistuu ajallaan”, hän lisää.  

Pasasen tavalliset työpäivät menevät asiakkaiden yhteydenottoihin vastaamisessa sähköpostitse ja puhelimitse. Hän hoitaa uusia sähköliittymiä, käsittelee ja edistää saapuneita tilaustöitä. Kesän aikana Pasanen on huomannut ihmisten kulutuskäyttäytymisen muuttuneen aiempiin vuosiin verrattuna. Hänen mukaansa asiakkaat seuraavat omaa kulutustaan aiempaa tarkemmin ja kyselyt aurinkopaneelien ja sähköautojen latauspaikkojen asentamisesta ovat nykyään päivittäin läsnä teknisessä neuvonnassa.   

henna-tehtavat.png

Tekninen neuvonta tekee yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Pasanen kertoo, että työ vaatii kommunikointia ja yhteistyötä yrityksen sisäisesti eri tiimien välillä. Esimerkiksi asiakkaan yksinkertainenkin kysymys ”Miksi kulutukseni on näin suurta?” vaati kommunikointia mittaustiedon hallintaan ja asiaa selvitellään yhdessä eri tiimien kesken.  

Vaikka Pasasen ja Oikarisen tiimit tekevät keskenään yhteistyötä, harjoittelijat eivät ole vielä sattuneet samoihin tapauksiin.   

”Ensimmäisen viikon saimme Hennan kanssa yhteistä perehdytystä, ennen kuin siirryimme omiin tiimeihimme”, Oikarinen aloittaa.  

”Oli kyllä mukavaa aloittaa Lotan kanssa samaan aikaan, se helpotti alkujännitystä”, Pasanen naurahtaa.   

sahkoverkko-1200x628px.jpg

Sähkömarkkinoiden näkymätöntä työtä 

Oulun Energia Sähköverkolla on suuri vastuu kulutusdatan oikeellisuudessa. Mittaustiedon hallintaan tulee kaikkien sähköverkon käyttöpaikkojen kulutustiedot. Kaikki saapuneet mittaustiedot käydään läpi ja niitä tarvittaessa korjataan. Oikeat kulutustiedot lähetetään eteenpäin sähkönmyyjälle, joka laatii laskun asiakkaalle. Lisäksi mittaustiedon hallinnassa hoidetaan liittymän siirtoja, sähkön kytkentöjä ja -katkoja. 

”Tämä on ehkä sellaista sähkömarkkinoiden ”näkymätöntä työtä”. Olemme helposti kuluttajille ja muille loppuasiakkaille näkymätön taho, mutta olemme sähköverkon toiminnan kannalta ratkaisevassa roolissa. Kaikki mitä asiakkaan lopullisella sähkölaskulla näkyy, kulkee ensiksi mittaustiedonhallinnan kautta, sillä me käsittelemme kaikki mittaustiedot”, Oikarinen kiteyttää.  

”Tiimimme sisällä henkilöt tekevät eri tehtäviä. Tarkastelemme mittaustietoja ja teemme niille tarkastuksen, ennen kuin mittaustiedot siirtyvät sähkönmyyjälle. Olemme ikään kuin välikäsi sähkömittarin ja sähkönmyyjän välillä. Yhdessä kesässä on mahdoton oppia kaikki mittaustietoon liittyvä. Tänä kesänä päävastuitani ovat olleet sähkönkatkaisut ja pikakytkennät”, hän jatkaa.   

”Oman alan harjoittelupaikka oli hieno asia saada, tulevaisuudessa minua kiinnostaa uusiutuvan energian ja vastuullisesti tuotetun sähkön parissa työskentely, joten Oulun Energialle työskentely tuntui luonnolliselta vaihtoehdolta”, Oikarinen sanoo.   

lotta-tehtävät.png

Sähkötekninen peruskäsitys luo hyvän pohjan harjoittelujaksolle

Harjoittelijat toteavat, että sähkötekninen peruskäsitys on hyvä olla, kun sähköverkolle tulee töihin, mutta kaikki työhön tarpeellinen opetetaan.   

”Esimerkiksi yleistietolomakkeita läpi käydessä on hyötyä, kun tuntee sähköteknisiä asioita kuten mistä sähköverkko koostuu, mitkä asiat ovat yhteydessä toisiinsa ja mitä tulee osata ottaa huomioon”, Pasanen pohtii omaa tehtäväänsä.  

Oikarinen samaistuu,   

”Kesän aikana on saanut paljon laajemman käsityksen, kuinka sähköverkko toimii. Opinnoissa opituista sähköverkkoon liittyvistä tiedoista on ollut apua, mutta harjoitteluun on saanut tulla oppimaan ja apua on aina saanut. Sanoisin myös, että perushyvät tekniset taidot ovat näissä tehtävissä eduksi, sillä tarvitsemme useita eri järjestelmiä päivittäin.”  

kesa-sahkoverkoilla-1200x628px.jpg

Henna ja Lotta kertovat, että ovat viihtyneet hyvin Oulun Energia Sähköverkoilla.

Positiivinen ilmapiiri ja kannustava yhteisö auttavat onnistumaan

”Talossa on mukava ilmapiiri, täällä arvostetaan tekijöitä ja omaa työtä. Teemme työtä, jolla on merkitystä. Se paistaa ihmisten motivaatiosta työtämme kohtaan. On ollut myös mukavaa, kun täällä pääsee tutustumaan muihinkin kuin oman tiimin henkilöihin”, Pasanen kertoo.  

”Jep, meihin harjoittelijoihin on luotettu. Tauoilla henkilöstö viettää aikaa yhteisissä taukotiloissa, jolloin on päässyt tutustumaan myös lämpöpalveluiden ja konsernin puolen väkeen. Juttu lentää aina ja henki on hyvä”, Oikarinen jatkaa.   

”Tämä oli tosi hyvä ensimmäinen oman alan työpaikka, vaikka kokemusta ei sähköverkoilla työskentelystä vielä olisi, niin tänne uskaltaa hyvin hakea. Tänne tullessa ei tarvitse olla valmis, täällä opetetaan työhön ja apua saa, kun sitä tarvitsee”, Oikarinen sanoo.  

”Kyllä, asenne ratkaisee. Kannattaa olla ajoissa liikkeellä, sillä hakuprosessissa menee tovi”, Pasanen vinkkaa.