Oulun Energian logo

Kaukolämmön hintakehitys Oulussa. Oulun kaupunki ylhäältä kuvattuna.

Oululainen kaukolämpö on kilpailukykyistä

21.05.2023

Energian, kuten myös kaukolämmön hintakehitys on puhuttanut kahden viimeisen vuoden aikana. Oulussa kaukolämmitetyissä kiinteistöissä asuvat ovat kuitenkin voineet luottaa pitkällä tähtäimellä maltillisena pysytelleeseen kaukolämmön hintakehitykseen.

Kodin lämmittäminen kaukolämmöllä on osoittautunut edulliseksi ja hinta hyvin ennakoitavaksi. Viime vuoden aikana kaukolämmön kysyntä onkin kasvanut lähes koko Suomessa. Tähän on ollut vaikuttamassa muun muassa energiakriisistä johtunut fossiilisten polttoaineiden, eritoten maakaasun ja öljyn sekä sähkön hinnan raju hinnanmuutos.

Oulun Energian liiketoimintajohtaja Tommi Kantola luottaa siihen, että kaukolämmön hintakehitys pysyy ennakoitavana jatkossakin.

Sähkömarkkinoilla on muun muassa Venäjän hyökkäyssodan ja raaka-aineiden hinnannousujen vuoksi myllertänyt, mutta kuluneen talven aikana Oulun Energian kaukolämmön hinta on noussut maltillisemmin kuin sähkön. Syynä tähän on lämmönlähteiden monipuolisuus ja kotimaisuus.

"Oulun Energian kaukolämmössä ei olla riippuvaisia yhdestä raaka-aineesta. Tämä suojaa hinnan nousulta", Kantola sanoo.

Oulussa kaukolämmön hinta on myös edullisempi kuin muualla suurissa kaupungeissa. Kantolan mukaan tämä perustuu monipuolisten energianlähteiden lisäksi siihen, että Oulussa kaukolämpöjärjestelmää on kehitetty joustavammaksi sekä energia- ja kustannustehokkaammaksi

Oulun Energia tuottaa kaukolämpöverkkoonsa lämpöä eri puujakeista, kierrätykseen kelpaamattomasta jätteestä, teollisuuden sivutuotteista kuten sahanpurusta sekä vuoteen 2024 saakka myös turpeesta. Lisäksi hyödynnetään hukkalämpöjä, jota syntyy teollisuudessa, omien voimalaitosten prosesseissa ja kiinteistöjen jäähdytyksessä.

Tästä uusin esimerkki on Nokian energiakeskuksen rakentaminen, joka valmistuu vuonna 2025.

Oulun Energian rakentama energiakeskus tulee tuottamaan Nokian toimintojen tarvitseman jäähdytyksen. Jäähdytyksen yhteydessä syntyvästä hukkalämmöstä puolestaan tuotetaan vastuullisesti arviolta 70000 megawattituntia hiilineutraalia kaukolämpöä vuodessa. Tuotettu kaukolämpö vastaa noin 4 % Oulun Energian vuotuisesta kaukolämmön tarpeesta.

Tommi Kantola uskoo, että tulevaisuudessakin kaukolämmöllä lämmittäminen on hinnaltaan kilpailukykyistä ja hinnannousut pysyvät maltillisina.

Tommi Kantola Oulun Energia.jpg

"Lämmöntuotantoa kehitetään koko ajan kilpailukykyisemmäksi ja enemmän kestävän kehityksen mukaiseksi."

Kiinteistön lämmitysmuodon valinnassa punnitaan pitkän tähtäimen hyötyjä

Uuden omakotitalon lämmitysmuodon valinta on ratkaisu, jonka kanssa eletään kauan. Lämmitysmuodosta toiseen vaihtaminen on kallista. Valintaa tehdessään asiakas muodostaa näkemyksensä lämmitysmuodosta ja pohtii, mikä ratkaisu on kustannustehokas tulevaisuudessa.

"Kaukolämpö on ympäristöystävällinen ja vastuullinen valinta. Vastuulliset valinnat ovat niitä, jotka todennäköisimmin ovat kilpailukykyisiä pitkällä aikavälillä."

Kaukolämpöasiakkaiksi voivat liittyä uusista kiinteistöistä sellaiset, joiden alueelle kaukolämpöverkosto ulottuu tai on tulossa. Vanha, vaikkapa sähköllä lämmitettävä kiinteistö voi liittyä, jos kaukolämpöverkko on lähellä. Lisäksi kiinteistö tarvitsee vesikiertoisen lämmityksen.

Kantola sanoo itse päätyneensä aikanaan kaukolämpöön.

"Kaukolämpöteknologiassa on se hienous, että Oulun Energia kehittää järjestelmää koko ajan ja teknologia on aina ajan tasalla. Asiakas hyötyy tästä kehittämisestä."