Oulun Energian logo

Perhe leipoo keittiössä. Lapsi nostaa kaulinta ja hymyilee.

Luotettava lämmitysjärjestelmä takaa huolettoman asumisen

11.04.2023

Asiakkaan kannalta luotettavan lämmitysjärjestelmän valinta on yksi merkittävimpiä tekijöitä oman asumistyytyväisyyden näkökulmasta. Käytön helppous ja toimintavarmuus kannattaakin huomioida omaa lämmitysjärjestelmää valittaessa, olipa sitten kyseessä uuden kohteen rakentaminen tai vanhan lämmitysjärjestelmän saneeraus. Kun lämmitysjärjestelmä toimii moitteettomasti eikä laskutuksen suuruutta tarvitse kuukausittain jännittää, jää aikaa asioille, jotka ovat arjen kannalta oikeasti merkityksellisiä.

Kaukolämpö on yksi Suomen yleisimmistä ja luotettavimmista lämmitysmuodoista. Tähän on vaikuttanut vahvasti sen ominaisuudet paikallisesti tuotettuna ja helppona lämmitysmuotona. Kysyimme Oulun Energian lämpöpalveluiden asiakaspalvelupäällikkö Risto Haapalaiselta, mikä tekee Oulun Energian kaukolämmöstä niin luotettavan lämmitysmuodon? Haapalainen avaa lisäksi kaukolämmössä ilmeneviä vika- ja häiriötilanteita sekä kertoo, miten niihin on Oulussa varauduttu.

Kaukolämmön yleisimmät vikatilanteet

Kaukolämmön vikatilanteet ovat harvinaisia, mutta joskus niitäkin voi ilmetä. Pääasiassa viat johtuvat tuotanto- tai kaukolämmön pumppauksen häiriöistä. Kaukolämpöverkostossa olevat häiriöt voivat olla esimerkiksi verkoston vuotoja. Kun vuotoja sitten korjataan, niistä aiheutuu lämmönjakeluun muutaman tunnin häiriöitä. Myös liitostyöt, joita suoritetaan uutta verkkoa rakentaessa, voivat aiheuttaa lämmönjakelun keskeytyksiä. Tänä aikana lämmityksessä tapahtuvat muutokset eivät ehdi vaikuttaa kiinteistön lämpötilaan, mutta voivat vaikuttaa lämpimän veden saantiin.

Kaukolämpötyömaa.jpg
Kaukolämpötyömaa Oulun Karjasillalla.

Myös asiakaslaiteviat voivat kiinteistössä aiheuttaa vikatilanteita. Yksittäisellä asiakkaalla saattaa esimerkiksi mennä epäpuhtauksia kaukolämmön mittauskeskuksessa olevaan suodattimeen, joka voi aiheuttaa lämmönsaantiongelmia kiinteistöön. Yksittäisellä asiakkaalla olevat asiakaslaiteviat voivat kiinteistössä myös aiheuttaa vikatilanteita. Tällaisia ovat esimerkiksi säätöventtiili- tai kiertovesipumppuviat, jotka voivat vaikuttaa lämmitykseen tai lämpimään käyttöveden saantiin.

Miten kaukolämmön vikatilanteisiin varaudutaan ja miten ne näkyvät asiakkaille?

Oulun Energia seuraa kaukolämpöverkoston tilaa sekä tuotantoa ympäri vuorokauden ja reagoi mahdollisiin vikoihin nopeasti. Verkosto- ja asiakaslaitevikojen osalta apua on saatavilla 24/7, joka takaa sen, että kiiretilanteen sattuessa asiakas saa palvelua viipymättä. Seurannan avulla varmistetaan muun muassa se, että jokaisella verkon alueella on kaukolämpöä riittävästi tarjolla.

Luotettava lämmitysjärjestelmä Oulun Energia.jpg
Valvomossa tarkkaillaan kaukolämmön tilaa 24/7.

Kaukolämpöverkostossa ilmenevät viat hoidetaan kuntoon esiin nousevien havaintojen perusteella. Vanhaa kaukolämpölinjaa saneerataan myös vuosittain, joka parantaa lämmitysjärjestelmän toimintavarmuutta, energiatehokkuutta ja luotettavuutta entisestään. Verkoston ennakkohuoltotöillä havaitaan vikoja etukäteen, jotka korjataan ennen kuin ne ehtivät vaikuttaa asiakkaiden lämmönjakeluun.

Lämmönjakelun häiriöt tai asiakaslaiteviat ilmenevät pääasiassa lämpimän käyttöveden tai lämmityksen häiriöinä. Mahdolliset lämmönsiirrinvuodot voivat näkyä vihreänä vetenä käyttövedessä, silloin on syytä ottaa viipymättä yhteyttä lämpöpalveluihin.

Asiakkaiden omille lämmönjakokeskuksille Oulun Energian lämpöpalvelut tarjoavat kuntokatselmusta, jossa laiteviat kartoitetaan ja niistä tehdään korjausehdotukset. Esimerkiksi asiakkaan lämmönjakokeskuksessa sijaitsevan suodattimen likaantumisen ilmetessä asiakas voi veloituksetta tilata Oulun Energialta siihen puhdistuksen. Lämpöpalvelut tarjoavat lisäksi lämmönjakokeskuksen vaihtoja ja lämmitystavan muutoksia vanhasta järjestelmästä kaukolämpöön alueilla, joissa kaukolämpö on saatavilla.

Vaikka vikoja on vähän, kannattaa kaukolämmön piirissä olevan asiakkaan käydä säännöllisesti lämmönjakohuoneessa seuraamassa laitteistonsa kuntoa, ja tarkistaa ettei esimerkiksi vuotoja näy. Jos vuotoja tai muuta normaalista poikkeavaa huomaa, voi ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä lämpöpalveluihin.

Kaukolämmön luentaprosentti on lähes 100, mitä se käytännössä tarkoittaa?

Kaikki Oulun Energian kaukolämmön piirissä olevat kaukolämpömittarit luetaan kerran vuorokaudessa etäluennan avulla. 100 % luenta tarkoittaa, että kaikista mittareista on saatu luentakerralla lukemat. Yleensä muutamia mittareita jää lukematta laitevikojen tai datayhteysongelmien vuoksi. Lukemattomiin mittareihin reagoidaan, jos niihin ei muuttamien luentakertojenkaan jälkeen saada yhteyttä.

Laskuissa, Energiatilillä ja Oulun Energian asiakasjärjestelmässä näkyy kaikissa samat mittarilukemat, koska ne tulevat samasta lähdejärjestelmästä. Lukemia tarkasteltaessa täytyy ottaa huomioon, että luentavälin on oltava sama, jotta saadaan vertailukelpoisia lukemia.

Joskus harvoin voi käydä niin, että lukemat voivat poiketa toisistaan esimerkiksi isännöitsijän tekemien luentojen ja Oulun Energian kannan välillä. Tällaisissa tilanteissa on yleensä kyse tiedonsiirto-ongelmista eri ohjelmien välillä. Joissakin tapauksissa, jos lukemia ei ole saatu laitevian tai sähköttömyyden takia, arvioidaan asiakkaan kulutus aikaisempaan kulutukseen perustuen.

Lisäpalvelut

Oulun Energian LVI-insinööri Sami Karjalainen tekemässä kaukolämmön kuntokatselmusta.

Kuntokatselmus

Onko kiinteistössäsi yli 15 vuotta vanha kaukolämpölaitteisto? Tai oletko ostamassa tai myymässä kiinteistöä, joka lämpiää kaukolämmöllä? Molemmissa tapauksissa on suositeltavaa tehdä laitteistolle kuntokatselmus.

Kuntokatselmus
Lämmönjakokeskus, jossa on punaisia ja tumman harmaita osia huoneen nurkassa.

Lämmönjakokeskus

Oletko hankkimassa lämmönjakokeskusta uudisrakennukseen, uusimassa vanhaa lämmönjakokeskusta tai vaihtamassa talosi lämmitysmuodon kaukolämpöön? Kaikkein helpoimmin se käy Avaimet käteen -palvelumme avulla.

Lämmönjakokeskus
Punatukkainen nainen istuu viltin alla sohvalla ja pitelee valkoista kuppia käsissään.

Lämpöturva

Kun teet kanssamme Lämpöturva-sopimuksen, varmistamme puolestasi kaukolämpölaitteiston eneriatehokkaan ja luotettavan toiminnan kaikissa tilanteissa.

Lämpöturva

Kaukolämmön kuntokatselmus -video

Varmista kaukolämpölaitteidesi oikea toiminta. Suosittelemme kaukolämpölaitteiden kuntokatselmusta 15 vuotta vanhoille laitteistoille sekä kiinteistökaupan yhteydessä. Teemme kuntokatselmuksia Oulun Energian kaukolämpöverkon alueella.