Oulun Energian logo

Ihmisiä kävelee jäisellä merellä. Takana kaksi tuulivoimalaa.

Alkuperätakuulla todennetaan kaukolämmön uusiutuvat energialähteet

16.01.2024

Uusiutuvasti tuotetun kaukolämmön käyttö varmennetaan nykyisin energian alkuperätakuujärjestelmän avulla. Jotta Oulun Energian uusiutuvan kaukolämmön Onnin yritysasiakkaat saavat käyttämänsä kaukolämmön osaksi omaa vastuullisuusraportointiaan, tulee edellisen vuoden peruutustodistukset toimittaa yritysten omiin ympäristöjärjestelmiin maaliskuuhun mennessä.

Energian alkuperätakuujärjestelmän määrittävä laki tuli voimaan 1.7.2022. Sen myötä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun kaukolämmön alkuperä varmennetaan niin kutsutuilla alkuperätakuilla, kertoo Oulun Energian salkunhallintapäällikkö Marko Lehto. Energian alkuperätakuujärjestelmää ylläpitää Energiavirasto. Järjestelmän pääasiallisena tarkoituksena on lisätä energiatuotannon läpinäkyvyyttä.

”Alkuperätakuujärjestelmästä saatava peruutustodistus on sähköinen todistus, jonka avulla loppukuluttaja voi viranomaisen varmistamana todentaa, että käytetty lämpöenergia on peräisin juuri siitä energialähteestä, mistä lämmönmyyjä on kertonut sitä tuottavansa”, Lehto tähdentää.

Sertifikaatti sekä peruutustodistus uusiutuvan kaukolämmön käytöstä

Oulun Energian kaukolämpö Onni on juuri alkuperätakuilla todennettua, uusiutuvilla energialähteillä tuotettua lämpöä. Oulun Energia toimittaa loppukuluttajalle hänen halutessaan todistuksen käytetyn kaukolämmön alkuperästä. Lehto kertoo, että Oulun Energian asiakkailla vaihtoehtoja todistukselle on kaksi: alkuperätakuujärjestelmän peruutustodistus sekä Oulun Energian oma sertifikaatti.

Erona näillä todennuksilla on se, että Oulun Energian oman sertifikaatin avulla asiakas voi todentaa helposti esimerkiksi sidosryhmilleen käyttävänsä uusiutuvaa kaukolämpöä. Se onkin hyvä muun muassa yrityksen omaa vastuullisuusviestintää varten. Lain määrittämä todennus tulee kuitenkin Energiaviraston järjestelmästä ja sitä käytetään virallisissa ympäristöjärjestelmissä.

Loppukuluttajan käyttämä uusiutuva kaukolämpö varmennetaan seuraavan vuoden tammi-maaliskuun aikana

Käytetyn energian alkuperä varmennetaan niin sanotusti peruuttamalla alkuperätakuut. Tämä tarkoittaa sitä, että samoja takuita ei voida enää käyttää uudelleen. Näin varmistetaan se, että uusiutuvaa kaukolämpöä myydään loppukuluttajille vain sen todellisen tuotantomäärän verran.

Prosessiin liittyy myös mitätöinti eli tässä tapauksessa Oulun Energian myydyn uusiutuvan kaukolämmön täytyy täsmätä peruutettujen alkuperätakuiden kanssa vuositasolla.

”Me seuraamme ja mittaamme alkuperätakuujärjestelmästä Oulun Energian uusiutuvan kaukolämmön todellista tuotantoa kuukausittain. Samasta järjestelmästä käymme alkuvuoden aikana peruuttamassa tuotannon alkuperätakuut loppukuluttajille, tästä muodostuu asiakkaan saama peruutustodistus”, Marko Lehto sanoo.

Esimerkkinä vuonna 2023 käytetyn uusiutuvan kaukolämmön alkuperätakuun prosessi..png

Kuva: Esimerkkinä vuonna 2023 käytetyn uusiutuvan kaukolämmön alkuperätakuun prosessi.

Oulun Energia tekee edeltävän vuoden peruutustodistuksia aina seuraavan vuoden tammikuusta alkaen. Laki määrittää, että edellistä vuotta koskevien mitätöintien on tapahduttava 31.3. mennessä. Mitätöinti on tarpeellinen asiakkaillemme, jotka raportoivat ympäristövaikutuksiaan virallisiin järjestelmiin. Tällä hetkellä ympäristövaikutuksiaan raportoivat lähinnä suuret yhtiöt, mutta pienempiä asiakkaita tulee koko ajan lisää. Lehto muistuttaa, että peruutustodistuksen myöntämisen aikataulussa on kuitenkin jonkin verran jouston varaa.

”Joillakin asiakkailla ympäristövuosikello on vähän eri kuin taloudellinen vuosikello, joten sertifikaatti voidaan toimittaa muulloinkin. Lähtökohtaisesti kaikki tarvittavat tiedot ovat kuitenkin vuodenvaihteen jälkeen kunnossa, eli pystymme tekemään peruutukset ja lähettämään asiakkaalle alkuperätakuutodistuksen vuodenvaihteen jälkeen.”

Valitsemalla hiilineutraalin kaukolämmön autat tulevaisuutta

Uusiutuvien energialähteiden avulla vauhditetaan sitä, että kaukolämmön tuotanto siirtyy entistä enemmän kohti päästötöntä energiantuotantoa. Kun asiakas ostaa hiilineutraalia kaukolämpöä Onnia, hän on mukana edesauttamassa kyseistä prosessia.

”Heidän, jotka ovat kiinnostuneita ympäristöasioista ja haluavat edistää ja nopeuttaa tätä muutosta, kannattaa ostaa tämäntyyppistä lämpöä. Silloin tuetaan fossiilisen energiantuotannon vaihtumista uusiutuvaan lämmöntuotantoon,” Marko Lehto summaa.

Isoissa kiinteistöissä lämmitys on usein yksi isoimmista hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista. Siirtymällä Onni-kaukolämpöön asiakas pystyy todistetusti laskemaan päästöjään. Oulun Energian sertifikaatin tai alkuperätakuujärjestelmästä saadun todistuksen avulla uusiutuvan lämmöntuotannon käyttönsä voi osoittaa esimerkiksi omissa ympäristöjärjestelmissään ja muissa vastuullisuuteen liittyvissä sisällöissä.

”Ymmärtääkseni etenkin isot lämmönkäyttäjät ovat olleet tästä kokonaisuudesta hyvin kiinnostuneita ja lähteneet siihen vahvasti mukaan. Prosessi tuntuu olevan hyvin samasuuntainen kuin sähkön alkuperäjärjestelmän kanssa: ensin suuremmat yritykset ja lämmönkäyttäjät siirtyvät vihreään lämpöön tai sähköön ja vähän myöhemmin kuluttajat alkavat kiinnostua siitä”, Lehto toteaa.

Infolaatikko alkuperätakuun termeistä