Oulun Energian logo

Roosa ja Karri Pesälä hymyilevät kameralle Hartaanselän rannalla.
Roosa ja Karri Pesälä hymyilevät kameralle Hartaanselän rannalla keväällä.

Onni-kaukolämpö sopii arvoihimme

Oulun Hartaanselänrantaan valmistuu parhaillaan viehättäväasuinalue vuoden 2025 asuntomessuja varten. Sinne rakentuu myös Villa Pesäpuu, josta tulee ensirakentajien Karri ja Roosa Pesälän hirsikoti. Talon lämmitysmuodoksi valikoitui ekologinen Onni-kaukolämpö.

”Kyllä tässä ollaan loppuelämän kotia rakentamassa. Oulusta ei ole tarvetta läh­teä kauemmas. Hietasaaren alue on hie­noa luonnonläheistä seutua”, Roosa ja Kar­ri toteavat.

Villa Pesäpuusta tulee kaksikerroksi­nen hirsitalo, joka soveltuu hyvin myös lapsiperheen kodiksi, sillä Pesälät saivat esikoisensa hiljattain. Karrille ja Roosalle kyseessä on mukava ympyrän sulkeutu­minen, sillä tontti sijaitsee lähellä paikkaa, jossa heidän yhteinen matkansa alkoi. Karria ajatus asuntomessurakentamisesta viehätti jo ennen kuin hän tutustui Roo­san kanssa.

”Sain sitten Roosankin innostumaan”, Karri hymyilee.

Roosa kertoo, että tyylillisesti he tahto­vat Villa Pesäpuusta luonnonläheisen ja aikaa kestävän – trendien perässä ei juos­ta. Tämä tulee näkymään myös rauhalli­sessa ja sopusointuisessa sisustuksessa.

Ensirakentajat päättivät toteuttaa ko­tinsa muuttovalmiina avaimet käteen -periaatteella, mikä on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi.

”Parhaillaan työn alla on hirsirungon pystytys. Suunnitteluun liittyvät asiat, ku­ten sisustusvalinnat, ovat jo hyvällä mallilla.”

Hiilineutraaliusyllätti positiivisesti

Villa Pesäpuussa tullaan panostamaan erilaisiin älyratkaisuihin, kuten älyvalais­tukseen. Ekologisuus on Karri ja Roosa Pesälälle tärkeä arvo. Siksi heille tuntui luontevalta valita lämmitysratkaisuksi hii­lineutraali Onni-kaukolämpö, joka on tuo­tettu kokonaan uusiutuvilla sekä niihin rinnastettavilla energialähteillä.

”Mietimme aluksi maalämmön ja kauko­lämmön välillä, mutta kaukolämpö vai­kutti varmemmalta vaihtoehdolta. Aja­tus vain vahvistui, kun kuulimme Onnin hiilineutraaliudesta ja siitä, miten Oulun Energialla tavoitellaan tulevaisuudessa vieläkin vahvemmin uusiutuvia energia­lähteitä”, Karri kertoo.

Karri ja Roosa yllättyivät positiivisesti siitä, että kaukolämmön ympäristöpuolta on ajateltu Oulun Energialla näin pitkälle ja siihen panostetaan myös jatkossa. He ei­vät olleet tienneet, että vastaavaa ekologi­sempi kaukolämpö voisi olla vaihtoehto.

”Se sopii meidän arvoihimme äärim­mäisen hyvin.”

Rakennusprojektia voi seurata Insta­gram-tilillä @villa_pesapuu. Karri ja Roo­sa kertovat siellä myös lämmitysratkaisun toteuttamisesta yhteistyössä Oulun Ener­gian kanssa.

”Esittelemme tätä projektia sosiaali­sessa mediassa eri tavoin: sitä miten kau­kolämpö tulee taloon ja mitä se rakentajal­ta vaatii. Haluamme myös tuoda ihmisten tietoisuuteen, että tällainen hiilineutraa­li kaukolämmön vaihtoehto on olemassa”, Roosa kuvaa.

Pesälät ovat rakennusprojektistaan kai­ken kaikkiaan hyvillä ja odottavaisilla mie­lin. Näillä näkymin on mahdollista, että Villa Pesäpuu valmistuu jo vuodenvaih­teessa.

”Asumaan pääsee vasta asuntomes­sujen jälkeen, joten pitää koettaa malttaa odottaa”, Roosa ja Karri naurahtavat.

Pieni iloinen lapsi juoksee pellolla, takana näkyy myös vanhempi oranssiin mekkoon pukeutunut lapsi. Onni-hiilineutraali kaukolämpö, logo on kuvassa oikeassa reunassa.

Onni on puhdas huominen.

100 % hiilineutraali lämpöratkaisu, josta tulevatkin sukupolvet voivat olla ylpeitä.

Tutustu Onni-kaukolämpöön