Yleistietolomake urakoitsijoille

Tällä lomakkeella voit tehdä sähköliittymän liittämis-/mittarointipyynnön, tilata kytkentä-/mittarointityön tai käyttöpaikan muutoksen, ilmoittaa pääsulakekoon pienentämisestä tai oman tuotannon liittämisestä sähköverkkoon.

Huomioithan, että voimme kytkeä uuden tai suurennettavan sähköliittymän verkkoon vasta, kun käyttöpaikalle on tehty sähköliittymissopimus. Tilattavat työt veloitamme voimassa olevien hinnastojen mukaan.

Pyydättäessä voimme lähettää sähköpostilla PDF-lomakkeen yleistietolomakkeesta tai mikrotuotannon yleistietolomakkeesta. Ota yhteyttä tekninenneuvonta@oulunenergia.fi

Sähköurakoitsija: Huomioi standardista poikkeava värijärjestetys.

Jakeluverkossa värijärjestys on seuraava: L1 = Musta; L2 = Ruskea; L3 = Harmaa. Tämä tulee huomioida liittymisjohdossa, kun se kytketään pääkeskuksen liittimiin.

Tiedote koskien viikkoja 51 - 53 (14.12 - 31.12).

Tietojärjestelmien muutoksien vuoksi voi sähköliittymin ja sähkönmittauksien käsittelyajoissa olla viivettä totutusta.

 

Tutustu tietosuojaselosteeseen

Sähkölaitteiston rakentaja
Tilattava työ tai ilmoitus toteutuksesta
 • Tarvitset uuden sähkömittarin eli käyttöpaikkan.
 • Esimerkki 1: Kerrostalossa on liiketila tai asuinhuoneisto jaettu kahtia ja sen vuoksi tarvitaan sähkömittari eli uusi käyttöpaikka.
 • Esimerkki 2: Tontille tulee uudisrakennus. SPK on eri rakennuksesssa, josta nousujohto uudisrakennukseen minne tulee uusi erillinen mittauskeskus.
 • Liittymä liitetään/kytketään sähköverkkoon ja asennetaan sähkömittari(t). 
 • Liittymä voi olla liittymissopimuksellisesi uusi tai vanha, ylläpidossa oleva. Esimerkiksi, kun talo on purettu ja tontilla on voimassa oleva liittymä 3x25A ylläpidossa ja se otetaan takaisin käyttöön.
 • Kaikissa liittymissä, joissa pääsulake on yli 3 x 63 A ja monimittarikohteissa pitää liittää liiteeksi pääkeskuskaavio, mittauskeskuskaavio(t), sähköasemapiirros ja nousujohtokaavio ellei liittyjä ole toimittanut näitä liittymissopimuksen teon yhteydessä tai niitä ei ole lähetetty erikseen sähköpostilla.
 • Virtamuuntajamittauksissa (sulake yli 3 x 63 A) pitää keskuskaaviossa näkyä virtamuuntajantiedot: Muuntosuhde, kytkentä, tarkkuusluokka ja taakka. Esim. 250/5A - 0.2S - 2,5 VA.
 • Monimittarikohteissa pitää liittää liiteeksi mittauskeskuskaavio(t) ja nousujohtokaavio ellei niitä ei ole lähetetty erikseen sähköpostilla.
 • Virtamuuntajamittauksissa (sulake yli 3 x 63 A) pitää keskuskaaviossa näkyä virtamuuntajan tiedot:  Esim. 250/5A - 0.2S - 2,5 VA.

Olemme yhteydessä käyttöpaikoista/mittarin asennuksista tarkemmin.

 • Monimittarikohteissa pitää liittää liiteeksi pääkeskuskaavio, mittauskeskuskaavio(t), sähköasemapiirros ja nousujohtokaavio ellei liittyjä ole toimittanut näitä liittymissopimuksen teon yhteydessä tai niitä ei ole lähetetty erikseen sähköpostilla.
 • Virtamuuntajamittauksissa (sulake yli 3 x 63 A) pitää keskuskaaviossa näky virtamuuntajantiedot: Muuntosuhde, kytkentä, tarkkuusluokka ja taakka. Esim. 500/5A, 2-lävistystä kytk. 250/5A - 0.2S - 2,5 VA.

 • Liittymän pääsulakkeen suurentaminen edellyttää liittyjältä sähköliittymissopimuksen tekemistä liittymän suurentamisesta.
 • Yli 3 x 63 A liittymissä pitää lisätä pääkeskus-/mittauskeskuskaavio liitteeksi

Kerrostalot ja muut isommat kohteet:

 • Mikäli työmaakeskus halutaan siirrettävän samassa yhteydessä SPK:n mittaamattomaan lähtöön on siitä ilmoitettava!

Tuotantolaitteiston saa ottaa puolestamme käyttöön asennuksen jälkeen. Mikäli tulee jotain kysymyksiä niin olemme erikseen yhteydessä.

Maksajan tiedot
Verkkolaskutus -tai paperilaskutusosoite
Liityntä
Tieto tarvitaan omakotitaloissa ja paritaloissa.

Liitteeksi lisättävä sähköasemapiirros -/tasopiirustus mistä selviää liittymisjohdon muutos.

 • Sähköpiirustuksesta tulee selvitä liittymisjohdon muutos muuttuvalta osuudelta. Kaapelin tyyppi, pituus ja mahdollinen kaapelijatkon sijainti.
 • Mikäli muutos on hyvin vähäinen. Esimerkiksi liittymisjohtoa jatketaan SPK-huonetilassa tai SPK:lta tuodaan uusi liittymisjohto talon sokkelin ulkopuolelle missä tehdään kaapelijatko niin voi liittymisjohdon muutoksen kertoa sanallisesti lisätietoja-kenttään. Muuttuvalta osuudelta kaapelin tyyppi ja pituus.
Muissa liittymissä kuin asemakaava-alueen omakoti- ja paritaloissa tulee liittää liitteeksi sähköasemapiirros, jossa näkyy liittymisjohdon sijainti tai liittymispisteen sijaitessa kiinteistöllä/rakennuksessa (esim. kiinteistömuuntamo) riittää tieto liittymisjohdon pituudesta ja tyypistä. Anna liittymisjohdon tyyppi ja pituus liittymispisteestä SPK:lle (yleensä pituus tontilla).
 • Pääsulakekoon suurennos edellyttää liittyjältä sähköliittymissopimuksen tekemistä liittymän suurentamisesta.
 • Liittymän pääsulakkeiden pienentämisestä liittymissopimusta ei tarvitse tehdä.
 • Pääsulakekoon suurentaminen tai pienentäminen voi edellyttää myös mittauksen muutosta, suoramittaus => virtamuuntajamittaus tai toisinpäin.
 • Pääsulakekoon suurennos edellyttää usein myös OESJ:ltä liittymisjohdon oikosulkusuojien suurentamista alkupäähän (esim. jakokaappiin).

Anna tähän uusi pääsulakekoko

Ennakkokäsittelyä ja tietojärjestelmätallentamista varten anna se kuukausi/vuosi milloin oletettu liittämis-/mittarointi tarve.

Työn suorittamisajankohta sovittava erikseen soittamalla asentajalle, puh. 050 564 8779 tai 040 649 2722. 

Toimitusaika 1-2 mittarin liittämis-/mittarointipyynnössä n. 7-10 työpäivää. Monimittarikohteissa toimitusaika on 7- 14 työpäivää.

 • Edellyttää, että kohteessa on olemassa sähköliittymissopimus ja käyttöpaikalla sähkösopimus.
 • Monimittarikohteissa (esim. kerrostalo) ei voi käyttöpaikkoja-/sähkösopimuksia perustaa ennen kuin kaikki tarvittavat tiedot on toimittuna (sähköliittymissopimus, sähköpiirustukset).
Käyttöpaikan muutos

Voit ilmoitta tällä tulevat muutokset käyttöpaikkaan. 

Huom! Muutoksissa mittaustapa seuraavasti:

 • Suoramittaus = enintään 3 x 63A mittauksen etusulake
 • Virtamuuntajamittaus = yli 3 x 63A mittauksen etusulake
 • Suurennettaessa suoramittaus => virtamuuntajamittaus tulee toimittaa liitteenä keskuskaavio, jossa näkyy virtamuuntajan tiedot.
 • Suurennettaessa olemassa olevan virtamuuntajamittauksen etusulakkeet tulee virtamuuntajat vaihtaa (tarvittaessa).
 • Virtamuuntajien vaihtoa ei saa suorittaa itsenäisesti vaan pitää olla yhteydessä etukäteen verkonhaltijaan ja sopia asiasta.

Olemme yhteydessä muutoksesta tarkemmin!

Muutettavat käyttöpaikat
Mittarinumero tai käyttöpaikkatunnusUusi mittauksen etusulake
Tuotantolaitteiston tiedot
Pakollinen monimittarikohteissa (käyttöpaikkatunnus näkyy laskulla ja mittarinumero löytyy sähkömittarista).
Anna määrä (kpl) ja malli (kpl)

Käyttötapaluokitus

 • Edellytämme ylijäämäsähkölle myyntisopimusta, jos tuotantolaitteistoa käytetään rinnan jakeluverkon kanssa.
 • Käyttötapaluokitus LK4 = Rinnankäyttö jakeluverkon kanssa ja ylijäämäsähkön myynti
esim. talon ulkoseinällä, pääoven vieressä.

Lataa liite, jossa näkyy suojaustiedot:

 • Ylijännitesuojaus 1: Asetteluarvo ja tominta-aika
 • Alijännitesuojaus 1: Asetteluarvo ja tominta-aika
 • Ylijännitesuojaus 2 (jos on): Asetteluarvo ja tominta-aika
 • Alijännitesuojaus 2 (jos on): Asetteluarvo ja tominta-aika
 • Tuotantolaitteiston automaattinen tahdistumisaika verkkojännitteen palauduttua (sekuntia)
 • Saarekekäytön estosuojauksen (Loss of Mains) toteutustapa ja toiminta-aika
Uusi käyttöpaikka eli sähkön mittaus
 • Käyttöpaikalle tulevan asiakkaan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite eivät ole pakollisia tietoja, mutta nopeuttavat prosessia.
 • Mikäli asiakkaita/yhteyshenkilöitä on useita niin lataa liitteeksi liitetiedosto missä tiedot ovat.
Henkilön tai yrityksen nimi kuka tulee asennettavalle sähkömittarille sähkölaskun maksajaksi.

Jos mittarointeja tulee enemmän kuin kaksi, lataathan liitteeksi mittauskeskuskaaviot, jossa on tiedot jokaisesta mittaroinnista.
Tarvittaessa pyydämme yhden tai kahden käyttöpaikan lisäyksistä sähköpiirustuksia, joista selviää tarkemmin uudet käyttöpaikat/sähkön mittaukset.

 • Suoramittaus = enintään 3 x 63A mittauksen etusulake
 • Virtamuuntajamittaus = yli 3 x 63 A mittauksen etusulake
Käyttöpaikkojen tiedot
Huoneiston/Liiketilan nimi tai tunnusMittauksen etusulakeKeskusmerkintäVirtamuuntaja / kytkentä / lävistysVirtamuuntajan tarkkuusluokka / taakka
Sähköliittymän ja liittymän omistajan tiedot
Katso lisätietoja Sähköturvallisuuslaki 16.12.2016/1135 §52. Sähkölaitteistojen luokat TUKES S16-2017
Lisätietoja ja liitteet
Lisää tietoa
 • Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 100 MB.
 • Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png bmp tif txt pdf doc docx odt ppt pptx odp xls ods rar zip dwg dxf.
Lisää tietoa
 • Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 100 MB.
 • Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png bmp tif txt pdf doc docx odt ppt pptx odp xls ods rar zip dwg dxf.
Lisää tietoa
 • Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 100 MB.
 • Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png bmp tif txt pdf doc docx odt ppt pptx odp xls ods rar zip dwg dxf.
Lisää tietoa
 • Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 100 MB.
 • Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png bmp tif txt pdf doc docx odt ppt pptx odp xls ods rar zip dwg dxf.
Lisää tietoa
 • Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 100 MB.
 • Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png bmp tif txt pdf doc docx odt ppt pptx odp xls ods rar zip dwg dxf.
Lisää tietoa
 • Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 100 MB.
 • Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png bmp tif txt pdf doc docx odt ppt pptx odp xls ods rar zip dwg dxf.