Oulun Energian logo

Kalatie lukuina

Merikosken kalatie rakennettiin kesällä 2003, ja se on näyttävin osa kaloja koskevaa ympäristötyötämme. Kalatie on toiminut koko ajan pääosin hyvin. Yhdeksäntoista vuoden aikana kalatietä pitkin on noussut yli 15 000 lohta ja yli 2 800 taimenta.

Rakentamista edelsivät vuosia kestäneet laajat tutkimukset. Niissä etsittiin – ja löydettiin – sopivaa sijoituspaikkaa suuaukoksi sekä selvitettiin eri kalalajien nousukäyttäytymistä koeportaassa ja entisen koskiuoman kivikkoja peittävässä vesipeilissä.

Suomen pisin kalatie

Tutkimustietoa nousukaloista

Merikosken kalatien toimivuutta on tutkittu vuosien varrella yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Kehittämistä on edelleen tietä pitkin nousevien kalojen määrän lisäämisessä. Toivottavaa myös olisi, että lohet saataisiin nousemaan jokeen aikaisemmin ja hakeutumaan kalatielle ilman pitkää viivettä.

Kalatien läpikulkuliikennettä seurataan koko ajan. Reitin loppupäässä on tarkkailuhuone, jonka akvaarioikkunan läpi voi tarkkailla nousevien kalojen liikkeitä. Nettikamera on suunnattu tähän ikkunaan. Kalatien loppupäähän on vuonna 2018 asennettu uusi kalalaskuri. Kaikki kalatiestä jokeen nousevat kalat videoidaan, minkä perusteella määritetään nousseiden kalojen määrät, laji, pituus, paino ja mahdollisesti myös sukupuoli.

Tilastojen valossa nousuhaluja on ollut lohen lisäksi taimenella, ahvenella, lahnalla ja särjellä. Onpa kalatien kautta kulkenut muutama siika ja harjuskin. Laskurin informaation perusteella tiedetään esimerkiksi, että suurimpia kalatiellä kulkijoita ovat olleet 18-kiloinen lohi, 6–7-kiloinen taimen tai että kiireisin päivä kalatiellä oli 12.9.2019, jolloin yhden päivän aikana nousi 245 lohta.

Vuonna 2018 kalatien videossa vilahteli myös saukko useampaan otteeseen.

Lohikalojen nousu kalatiessä

Päivitämme taulukkoon kuluvan vuoden kuukausikohtaiset kalojen nousutiedot. Päiväkohtainen tilasto edelliseltä vuodelta löytyy liitteenä taulukon alla. Kesäkuussa 2018 kalatielle on asennettu uusi kalalaskuri.

Tilasto kalatien kaloista 2023

Kalatien tilastot vuosilta 2022, 2021 ja 2020