Oulun Energian logo

Kalaistutukset osana ympäristövastuuta

Istutamme vuosittain voimalaitoksen ala- ja yläpuolisiin vesiin huomattavan määrän lohia, taimenia ja siianpoikasia. Merikosken voimalaitoksessa myös lypsetään siikoja ja syksyisin pyydetään nahkiaisia, jotka siirretään voimalaitoksen yli kutemaan Oulujokeen.

Vuosittaiset velvoiteistutusmäärät

Voimalaitos tarjoaa puitteet mädinkeruulle

Merikosken voimalaitoksen hautomossa käy syksyisin vilske, kun on siian lypsyn aika. Mäti saadaan lippoamalla syksyisin emosiikoja Merikosken alapuoliselta vesialueelta. Lypsetty mäti hedelmöitetään koirassiian maidilla ja siirretään Montan kalanviljelylaitoksen hautomoon kehittymään. Miljoonat siianpoikaset kuoriutuvat yleensä vapun tienoilla toukokuun alussa. Osa poikasista istutetaan vastakuoriutuneina ja osa siirretään jatkokasvatukseen luonnonravintolammikoihin.

Hupisaarten purojen kunnostushanke

Oulujoen suistossa sijaitseva Hupisaarten purojen kunnostustyöt käynnistyivät kesällä 2017. Hankkeen tavoitteena on kunnostaa pienillä, ympäristöä mahdollisimman vähän muuttavilla toimenpiteillä alueen puroja vaelluskaloille soveltuviksi sekä palauttaa niihin luonnonvaraisesti lisääntyvät vaelluskalakannat.

Saarilla risteilee lähes kaksi kilometriä pieniä puroja, jotka saavat vetensä Oulujoesta Lasaretinväylän säännöstelypadon kautta. Purojen kunnostaminen ja ympärivuotinen vesittäminen edesauttavat meritaimenen ja muiden vaelluskalojen palautumista Oulujokeen.

Oulun kaupunki vastasi purojen kunnostuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja kalataloudellisen seurantalaitteiston hankinnasta sekä kalataloudellisen tutkimuksen ja seurannan järjestämisestä. Oulun Energia osallistuu hankkeeseen sekä rahoittamalla hanketta että vesittämällä purot ympärivuotisesti hankeaikataulun mukaisesti syksystä 2018 lähtien.

Lisätietoa Hupisaarten kunnostushankkeesta Oulun kaupungin verkkosivuilla

Katso myös kunnostuskohteet kartalla (pdf)