Oulun Energian logo

Lapsi juoksee kesäisessä metsässä.

Vuosikatsaus 2022: Oulun Energialla hyvä onnistuminen poikkeuksellisissa oloissa

30.03.2023 / Päivitetty viimeksi 19.04.2023 14.00

Vuosi 2022 oli energia-alalla poikkeuksellinen Venäjän aloittaman hyökkäyssodan ja sen seurausten vuoksi. Oulun Energian toimitusjohtaja Juha Juntunen arvioi yhtiön kuitenkin onnistuneen viime vuonna hyvin vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta.

Sodan sytyttyä Oulun Energia luopui nopeasti Venäjältä tuodun hakkeen ja öljyn käytöstä. Niiden korvaaminen muilla energialähteillä ei ollut aivan yksinkertaista, mutta onnistui hyvin. Oulun Energian sähkön ja lämmön jakelun toimitusvarmuus pysyi aikaisempien vuosien tapaan korkealla tasolla. Vaikeasta vuodesta huolimatta myös energiamurrokseen liittyviä investointeja tehtiin onnistuneesti ja vastuullisuustyötä jatkettiin määrätietoisesti.

Oulun Energian tulos vuonna 2022 ei kasvanut samassa suhteessa kuin sen liikevaihto. Liikevaihtoa paisutti sähkön korkea hinta, mutta liikevoittoa kutistivat monet rajusti kohonneet kustannukset.

”Taloudellinen suorituksemme oli turbulenttisissa olosuhteissa kohtuullinen. Oulun Energia -konsernin liikevaihto nousi 268,2 miljoonaan ja liikevoitto 39,3 miljoonaan euroon. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 230 miljoonaa ja 37,4 miljoonaa euroa”, hän toteaa.

Oma merkityksensä oli myös sillä, että Oulun Energia ei siirtänyt kustannusten nousua kaukolämmön asiakashintoihin kesken vuoden 2022. Lisäksi yhtiö alensi sähkön verkkopalvelumaksuja (ent. siirtohinta) viime vuoden huhtikuun alusta lähtien 13,5 prosenttia. Oulun Energian kaukolämmön asiakashinnat ovat suurten kaupunkiyhtiöiden vertailussa halvimpien joukossa. Sähkön siirron verkkopalvelumaksut ovat myös reilusti valtakunnallisten keskiarvojen alapuolella.

”Teimme myös normaaleja hintasuojauksia tuottamallemme sähkölle, minkä vuoksi toteutuneet hintamme olivat osittain alempia kuin markkinahinnat”, kertoo Juntunen.

Liikevoittoa alentavasti vaikutti myös seitsemän miljoonan euron alaskirjaus, jonka yhtiö teki Hanhikiven ydinvoimalaitoshankkeen kariuduttua. Vuonna 2021 vastaavat kertaluontoiset alaskirjaukset ja varaukset olivat 5,7 miljoonaa euroa turvetuotantoon liittyen.

Investointeja Laanilaan

Vuoden 2022 aikana Oulun Energia jatkoi merkittävien investointipäätösten tekemistä Laanilan teollisuusalueen kehittämiseksi.

”Laanilaan rakennettavat investoinnit käsittävät uusiutuvaa sähköä hyödyntävän sähkökattilan kaukolämmön tuottamista varten, ekovoimalaitoksen uuden turbiinin sekä puun käyttöpaikkamurskan, joka tehostaa puuraaka-aineen käyttöä Laanilan biovoimalaitoksella. Sähkökattila ja turbiini valmistuvat tämän vuoden loppuun mennessä, käyttöpaikkamurska ensi vuoden alkupuolella”, kertoo toimitusjohtaja Juntunen.

Hiilineutraaliksi vuonna 2030

Vastuullisuus on Oulun Energian ytimessä. Se leikkaa läpi yhtiön ja kaikki sen toiminnot. Keskeinen osa vastuullisuustyötä on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

”Olemme luoneet polun, jota pitkin etenemällä saavutamme tavoitteemme. Poikkeusvuosi ei polkua katkaissut. Päämäärämme on olla hiilineutraali vuonna 2030”, mainitsee Juha Juntunen.

Uusiutuvien energianlähteiden osuus sähkön- ja lämmöntuotannostamme kasvoi vuonna 2022 67 prosentista 70 prosenttiin. Päästöjämme vähensimme yli 33 000 tonnilla eli 8 prosenttia edellisvuodesta.

Myös panostaminen kiertotalouteen on Oulun Energialle keino hillitä ilmastonmuutosta ja ratkaista kestävyys- ja ilmastohaasteita. Samalla se on uuden taloudellisen tukipilarin rakentamista. Kiertotalousliiketoimintansa Oulun Energia siirsi tytäryhtiöönsä Syklo Oy:hyn. Tavoitteena on, että Syklo kehittyy kiertotalouden merkittäväksi toimijaksi Suomessa.

Tuotanto ja jakelu sujuivat hyvin

Energiakriisin myötä polttoaineiden hinnat nousivat, sähkön hinta kipusi ennätyskorkealle ja energian tuonti Venäjältä loppui. Näistä haasteista huolimatta yhtiön sähkön ja lämmön tuotanto sujui ilman ongelmia.

Poikkeusvuosi nosti esille uudenlaisia haasteita kuten sähköpulan uhkan. Varauduimme sähköpulasta johtuviin kiertäviin sähkökatkoihin. Valmistautuminen katkojen toteuttamiseen ja niistä viestimiseen oli iso ponnistus. Onneksi katkoja ei kuitenkaan tarvittu. 

 

Lähikuva käsistä, jotka koskettavat männyn runkoa.

Vuosi ja vastuullisuus 2023

Tutustu vuoden 2023 raporttiin tästä!