Oulun Energian logo

Merikosken voimalaitoksen varoitusäänet ilmoittavat aukeavasta tulvapadosta

29.04.2022 / Päivitetty viimeksi 11.10

Tänä keväänä Merikosken tulvapatojen aukeamisen yhteydessä on kuulunut jo useaan otteeseen tuttu 30 sekunnin mittainen varoitusääni. Varoitusäänen on tarkoitus toimia alajuoksulla sekä tulvauoman läheisyydessä oleskeleville ihmisille varoituksena pian alkavasta voimakkaasta veden virtauksesta.

Padon avautumiseen vaikuttaa keväisin Oulujoen valuma-alueelta jokeen virtaavien sulamisvesien määrä. Tällä hetkellä vesitilanne on Tulvakeskuksen mukaan normaali.

Tulevan kevään ja kesän aikana tulvapadot tulevat olemaan keskivertoa useammin auki, sillä Merikosken voimalaitoksella aloitetaan sähköautomaatiojärjestelmän uudistus sekä alakanavan tukimuurin kunnostustyöt. Tulevista töistä sekä niiden ajankohdasta tiedotetaan lisää kevään aikana.

Voit tutustua Merikosken ajankohtaiseen vesitilanteeseen tästä