Oulun Energian logo

Punatukkainen nainen istuu ikkunalaudalla ja lukee kirjaa villasukat jalassa.
Punatukkainen nainen istuu työpöydän ääressä ja pitää käsiään päänsä takana.

Mitä verkkopalvelumaksulla saa?

Sähkön verkkopalvelumaksu (ent. siirtohinta) muodostuu kulutukseen perustuvasta siirtomaksusta (snt/kWh) ja kiinteästä perusmaksusta (€/kk). Verkkopalvelumaksulla katetaan luotettava sähkönjakelu asiakkaille. Verkosta vastaa aina paikallinen jakeluverkkoyhtiö - Oulussa, Kiimingissä ja Yli-Iissä Oulun Energia Sähköverkko Oy.

Perusmaksu

Perusmaksu on sähkön käytöstä riippumaton kiinteä maksu (€/kk). Se muodostuu sähköverkkopalvelun kiinteistä kustannuksista. Perusmaksuun sisältyy paljon täysin automaattisia palveluja:

Verkkopalvelumaksu

Verkkopalvelumaksu (ent. siirtomaksu) on sähkön käyttömäärästä riippuva maksu (snt/kWh). Verkkopalvelumaksulla katetaan sähkön kulkeminen johtoja pitkin sähkön tuottajalta suoraan sähkön käyttöpaikkaan. Verkkopalvelumaksun määrään on mahdollista vaikuttaa energian järkevällä käytöllä ja säästöllä. Omaa sähkönkulutusta voi seurata tuntitasolla Energiatilillä.

Osa hinnasta muodostuu veroista, lue lisää sähkön verotuksesta.

Verkkopalvelun hinnoittelua valvoo Energiavirasto

Sähkön verkkopalvelumaksujen määräytymisen taustalla on sähkömarkkinalaki, joka edellyttää, että verkonhaltija ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan asiakkaiden kohtuullisten tarpeiden mukaisesti. Sähköverkkotoiminta on luonteeltaan luonnollinen monopoli, koska kilpailevien sähköverkkojen rakentaminen ei ole kansantaloudellisesti toimivaa. Jakeluverkonhaltijan verkkolupaan liittyy maantieteellinen vastuualue, jolla verkonhaltijalla on yksinoikeus rakentaa jakeluverkkoa.

Asiakkaan sijainti verkonhaltijan vastuualueella ei saa vaikuttaa siirtohintojen suuruuteen. Verkkopalvelumaksuun ei saa myöskään vaikuttaa, keneltä sähkönmyyjältä asiakas sähkönsä ostaa. Eri sähköverkonhaltijoiden välillä sähkön verkkopalveluiden hinnat poikkeavat toisistaan, mutta asiakkaat eivät voi kilpailuttaa eri verkonhaltijoita. Verkkopalvelumaksun hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.