Oulun Energian logo

Nainen keltaisessa villapaidassa selailee valkoista älypuhelintaan.
Nainen tutkii valkoista älypuhelintaan. Naisella on päällään keltainen neule.

Tietoa sähköverosta

Sähköveroa maksetaan sähkön kulutuksesta, ja se muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta.

Asiakas maksaa sähköveroa kulutetun sähkön mukaan ja vero laskutetaan sähkön verkkopalvelumaksun yhteydessä. Vero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Verovelvollisia ovat kaikki sähkön loppukäyttäjät. Sähköverkkoyhtiöt ovat puolestaan velvollisia keräämään veron sähkön siirtohinnan yhteydessä ja tilittämään sen valtiolle.

Sähköstä maksettava vero on porrastettu yleiseen veroluokkaan I ja alempaan veroluokkaan II. Sähköveroluokkaan I kuuluu suurin osa sähkönkäyttäjistä, kuten kotitaloudet, maa- ja metsätalous sekä palvelutoiminta. Veroluokkaa II sovelletaan teollisuudessa ja kasvihuoneviljelyssä kulutettuun sähköön. Yrityksen vastuulla on ilmoittaa sähköverkon haltijalle, jos se kuuluu veroluokkaan II.

Arvonlisävero (24 %) lisätään sähkön siirtomaksun, perusmaksun ja energiaveron summaan.

Verotonta on sähkö

  • joka siirretään sähköverkkojen välillä
  • jonka sähköntuottaja tai maahantuoja siirtää sähköverkkoon
  • joka toimitetaan Suomesta muualle kulutettavaksi
  • joka käytetään sähköisen raideliikenteen välittömässä käytössä
  • joka käytetään voimalaitoksen sähkön- tai yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon omakäyttölaitteissa
  • joka luovutetaan sähköntuottajalle.
  • joka siirretään verottomaan sähkövarastoon.

Lisätietoa verottomasta sähköstä Vero.fi.

Sähköveroluokan muutos ja oikaisu

Valmistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset ja ammattimaista kasvihuoneviljelyä harjoittavat voivat tehtävä kirjallisen vakuutuksen verkkoyhtiölle oikeudestaan alempaan sähköveroluokkaan 2.

1.1.2021 alkaen veroluokan 1 - 2 oikaisu takautuvasti on muuttunut palautusmenettelyksi. Tutustus verottajan ohjeisiin sähkön verotus ja syventävä ohje.

Täytä alla oleva lomake tehdäksesi vakuutuksen sähköveroluokan 2 mukaisesta toiminnasta käyttöpaikalla. Vakuutus on tehtävä jokaiselle sähkön käyttöpaikalle erikseen.

Sähkön käyttäjän tiedot

1. käyttöpaikan tiedot

2. käyttöpaikan tiedot

3. käyttöpaikan tiedot

Lisätiedot ja allekirjoitustapa

Sähköveroluokan 2 muutospapereiden toimitus allekirjoitettavaksi