Oulun Energian logo

Lapsi ja isovanhemmat katsovat puusta tippunutta lehteä metsässä.
Lapsi ja isovanhemmat katsovat puusta tippunutta lehteä kesäisessä metsässä.

Onni-kaukolämpöasiakkaiden valitsema vastuullisuustyön kohde

Onni-kaukolämpöasiakkaana voit vuosittain vaikuttaa paikalliseen hyvinvointiin ja ympäristöön äänestämällä suosikkiasi esivalituista vastuullisuustyön kohteista. Onni-vastuullisuustyö on suunnattu ympäristön tilan parantamiseen sekä alueelliseen hyvinvoinnin edistämiseen.

Vuonna 2023 Onni-kaukolämpöasiakkaamme änestivät kolmesta esivalitusta kohteesta, joita ovat:

  1. Lintujen pesintämahdollisuuksien parantaminen Oulussa
  2. Urbaanin pölyttäjäkedon toteuttaminen kaupunkialueella
  3. Lasten ilmaisen kulttuuripäivän järjestäminen elokuvateatteri Starissa

Vastuullisuuskohteen äänestyksessä voittajaksi nousi vaihtoehto 2 eli urbaanin pölyttäjäkedon toteutus kaupunkialueella, joka sai 43 prosenttia annetuista äänistä. 

 

Onni-vastuullisuuskohteet

Valkoinen linnunpönttösymboli ja lintu sinistä taustaa vasten.

Pesimämahdollisuuksien parantaminen

Suomen metsissä on ollut pitkään vakava pula pesäkolopuista, joita monet linnut tarvitsevat pesimiseen. Oulun kaupungin alueelle asennettavat linnunpöntöt mahdollistavat koteja useille eri lintulajeille.

Lue lisää!
Valkoisia hyönteisiä ja kukkia symbolissa sinivihreää taustaa vasten.

Urbaanin pölyttäjäkedon toteuttaminen kaupunkialueella

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden pölyttäjien määrä on vähentynyt. Pysyvä pölyttäjäketo tarjoaa pölyttäjille sopivia alueita lähiympäristöön ja edistää ekosysteemin suojelua.

Lue lisää!
Valkoinen teatterisymboli, jossa kaksi naamiota nauravat sinivihreää taustaa vasten.

Lasten ilmainen kulttuuripäivä

Kulttuuri edistää lasten luovuutta, itseilmaisua ja yhteisöllisyyttä. Maksuton kulttuuripäivä elokuvateatteri Starissa takaa hauskoja hetkiä sekä turvallisen ympäristön mukaville kokemuksille ja tekemiselle.

Lue lisää!
Pieni iloinen lapsi juoksee pellolla, takana näkyy myös vanhempi oranssiin mekkoon pukeutunut lapsi. Onni-hiilineutraali kaukolämpö, logo on kuvassa oikeassa reunassa.

Onni on puhdas huominen.

100 % hiilineutraali lämpöratkaisu, josta tulevatkin sukupolvet voivat olla ylpeitä.

Tutustu Onni-kaukolämpöön

1. Lintujen pesintämahdollisuuksien parantaminen Oulussa

”Linnuilla on pula pesintään soveltuvista koloista, mutta pulaa voidaan lieventää linnunpöntöillä. Onni-asiakkaat voivat osaltaan luoda koteja myös siivekkäille ystävillemme.”

Miten pesintämahdollisuuksia parannetaan?

Oulun kaupungin alueella sijaitseviin puihin asennetaan lukuisia linnunpönttöjä, jotka sopivat eri lintulajeille. Hankkeella tavoitellaan pesintää jokaiseen asennettuun linnunpönttöön. Arvio saatavasta poikasmäärästä on noin 5kpl/pönttö. Seuraamme mahdollisuuksien mukaan pesintää Oulun Energian kanavissa.

Miksi asia on tärkeä?

Suomen metsissä on jo pitkään ollut vakava pula pesäkolopuista, joita monet linnut tarvitsevat pesimiseen. Ilman sopivia pönttöjä tai koloja lisääntyminen on vaikeaa, erityisesti suuremmille linnuille.

Kun metsiä hallitsee tehokas metsätalous, vanhat lahoavat puut ovat harvassa, mikä vaikeuttaa pesäkolojen rakentamista. Monet kolopesijät pesivät jo nyt asutusalueilla, koska metsissä ei ole tarpeeksi pesäkolopuita. Esimerkiksi kirjosieppojen ja talitiaisten kanta on asuinalueilla noin kymmenkertainen verrattuna metsiin.

Suuret kolopuut, joissa esimerkiksi pöllöt, telkät ja isokoskelot voisivat pesiä, ovat harvinaisia. Tikat luonnollisesti tekisivät kolopuita, mutta nuoret talousmetsät eivät ehdi kasvattaa tarpeeksi isoja puita, joihin tikat voisivat pesänsä tehdä. Tikkojen luomat kolopuut poistetaan nopeasti hakkuiden yhteydessä, joten muut linnut eivät ehdi hyödyntää niitä. Tämä vaikuttaa myös muiden kolopesijöiden määriin.

Uhanalaisuusarviossa jopa hömö- ja töyhtötiainen ovat luokiteltu uhanalaisiksi lintulajeiksi. Kottarainen kärsii myös pesäkolopuutteesta, vaikka suurin syy sen populaation laskuun onkin laidunmaiden väheneminen.

2. Urbaanin pölyttäjäkedon toteuttaminen kaupunkialueella

”Meille elintärkeiden pölyttäjien määrä on vähentynyt romahdusmaisesti ihmistoiminnan vaikutuksesta. Onni-asiakkaat voivat osaltaan luoda pölyttäjille sopivia alueita aivan lähiympäristöömme.”

Miten pölyttäjäketo toteutetaan?

Pysyvän pölyttäjäkedon toteuttaminen Oulun kaupungin alueella. Toteutukseen kuuluu vanhan alueen maanpinnan poisto ja ketokasvien kylväminen. Keto kehittyy vuosien saatossa, mutta voi vaatia myös ylläpitoa. Kedon kehittymistä seurataan aktiivisesti Oulun Energian kanavissa.

Miksi asia on tärkeä?

Pölyttäjät ovat keskeisiä luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjiä. Niiden väheneminen voi johtaa ekosysteemien epätasapainoon.

Viime vuosina on raportoitu maailmanlaajuisesta pölyttäjäkadosta, joka on herättänyt huolta ympäristön monimuotoisuuden säilymisestä. Pölyttäjät käsittävät noin 200 000 lajia ympäri maailmaa. Pölyttäjäryhmään kuuluvat esimerkiksi linnut, perhoset, kärpäset, kovakuoriaiset ja pienet nisäkkäät.

Jokainen siemenkasvi tarvitsee pölytystä lisääntyäkseen, joko tuulen tai hyönteisten avulla. Suurin osa kukkakasveista, noin 90 prosenttia, on hyönteispölytteisiä ja tarvitsee pölyttäjien apua lisääntyäkseen.

Esimerkiksi yksipuolinen maankäyttö ja perinnebiotooppien väheneminen uhkaavat pölyttäjiä. Pölyttäjät ovat uhanalaisia, ja niiden tilanteen seuraaminen ja suojeleminen ovat tärkeitä tehtäviä. Erityisesti Suomessa tilanne on haastava, sillä tarhamehiläisten pölytys ei yksinään riitä takaamaan hyönteispölytteisten kasvien viljelyä. Suomessa viljelijät joutuvat turvautumaan myös ulkomaisiin kimalaisiin pölytyksen varmistamiseksi.

Pölyttäjien haasteita ovat muun muassa tarhattujen mehiläisten terveysongelmat, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja viljelyn intensiivisyys. Pölyttäjien suojelu on tärkeää ekosysteemien ja elintarviketuotannon kannalta.

3. Lasten ilmaisen kulttuuripäivän järjestäminen elokuvateatteri Starissa

”Lapsille tarjottu kulttuuri edistää luovuutta, itseilmaisua ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi se ehkäisee eriarvoisuutta ja mahdollistaa lasten monipuolisen kehityksen.”

Miten kulttuuripäivä toteutetaan?

Elokuvateatteri Starin varaus lasten ilmaisnäytöksille yhden päivän ajaksi sekä osallistujille popcorn sekä limutarjoilu.

Miksi asia on tärkeä?

Taide ja kulttuuri ovat jokaisen lapsen ja nuoren oikeus, ja laadukas lastenkulttuuri on tärkeä syrjäytymisen ehkäisijä. Se vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja lieventää yksinäisyyttä. Lasten ja nuorten on tärkeää tuntea olevansa hyväksyttyjä ja arvostettuja sekä ilmaista itseään taiteen keinoin.

Lastenkulttuuri edistää hyvinvointia tarjoamalla turvallisia ympäristöjä kokemuksille ja tekemiselle. Se tarjoaa mahdollisuuksia kohdata erilaisia näkökulmia ja löytää omia vahvuuksia. Lisäksi sillä on positiivisia vaikutuksia esimerkiksi luku- ja matemaattisiin taitoihin, ongelmanratkaisukykyyn, ryhmätyötaitoihin ja tunteiden hallintaan.

Kaikilla lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus osallistua kulttuuritoimintaan riippumatta rajoitteista, äidinkielestä tai taloudellisesta tilanteesta. Moninaisuuden tunnistaminen ja saavutettavuuden edistäminen ovat tärkeitä askelia lastenkulttuurin yhdenvertaisuuden puolesta.