Kalatie lukuina

Merikosken kalatie rakennettiin kesällä 2003, ja se on näyttävin osa kaloja koskevaa ympäristötyötämme. Kalatie on toiminut koko ajan pääosin hyvin. Kolmentoista vuoden aikana kalatietä pitkin on noussut yli 6500 lohta ja yli 1200 taimenta.

Rakentamista edelsivät vuosia kestäneet laajat tutkimukset. Niissä etsittiin – ja löydettiin – sopivaa sijoituspaikkaa suuaukoksi sekä selvitettiin eri kalalajien nousukäyttäytymistä koeportaassa ja entisen koskiuoman kivikkoja peittävässä vesipeilissä.

Suomen pisin kalatie

  • Pituus 750 metriä
  • Portaita 64
  • Leveys 2,8–7 metriä
  • Syvyys noin 2 metriä
  • Nousu 11 metriä
  • Virtaama 1,2–2 m3/sek.
  • Kustannukset 1,2 miljoonaa euroa

Tutkimustietoa nousukaloista

Merikosken kalatien toimivuutta on tutkittu vuosien varrella yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Kehittämistä on edelleen tietä pitkin nousevien kalojen määrän lisäämisessä. Toivottavaa myös olisi, että lohet saataisiin nousemaan jokeen aikaisemmin ja hakeutumaan kalatielle ilman pitkää viivettä.

Kalatien läpikulkuliikennettä kontrolloidaan. Reitin loppupäässä on lähinnä tutkimuskäyttöön tarkoitettu tarkkailuhuone, jonka akvaarioikkunan läpi voi tarkkailla kalojen liikkeitä. Nettikamera on suunnattu tähän ikkunaan. Tarkkaamoon välittyvät myös tiedot kalatien laskurista, joka paljastaa kunkin kalan lajin, koon, menosuunnan ja kulkunopeuden.

Tilastojen valossa nousuhaluja on ollut lohen lisäksi ahvenella, kuhalla, lahnalla, siialla ja taimenella. Laskurin informaation perusteella tiedetään esimerkiksi, että suurimpia kalatiellä kulkijoita ovat olleet 18-kiloinen lohi, 6 - 7-kiloinen taimen sekä noin kolmekiloinen kuha tai että kiireisin päivä kalatiellä oli 24.9.2018, jolloin yhden päivän aikana nousi 214 lohta.

Lohikalojen nousu kalatiessä

Päivitämme taulukkoon kuluvan vuoden kuukausikohtaiset kalojen nousutiedot. Päiväkohtaiset tilastot myös aikaisemmilta vuosilta ovat liitteinä taulukon alla.

Kesäkuussa 2018 kalatielle on asennettu uusi kalojen laskurilaite.

Vuosi Laji Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Yhteensä
2019 Lohi 0 0 60 655 817 125 1667
Kirjolohi 20 2 1 0 0 0 23
Taimen 4 25 111 48 99 30 318
Muut 245 570 61 387 79 5 1347
2018 Lohi

Laskuri ei ollut

käytössä

toukokuussa

0 17 374 878 426 1695
Kirjolohi 1 1 1 0 0 3
Taimen 21 92 38 83 22 256
Muut 286 1370 294 20 16 1986
2017 Lohi x 1 - 105 108 14 228
Kirjolohi x x - 0 0 0 0
Taimen x 8 - 13 9 2 32

Tiedot päivitetty 23.8.2019.