Oulun Energian logo

Oulun Energian työntekijä kävelee lämpölaitoksen sisällä.
Yksi Oulun Energian työntekijä on lämpölaitoksella.

Lämmön alkuperä

Oulun Energian myymän lämmön alkuperä vaihtelee jonkin verran vuosittain. Alkuperään vaikuttaa muun muassa, miten hyvin omat voimalaitoksemme ovat tuottaneet energiaa, polttoaineiden hinta ja yleinen energian kysyntä.

Lämmön alkuperä ja energialähteet

Myymämme lämmön alkuperä vaihtelee jonkin verran vuosittain. Alkuperään vaikuttaa muun muassa, miten hyvin omat voimalaitoksemme ovat tuottaneet energiaa, polttoaineiden hinta ja yleinen energian kysyntä.

Päämääränämme on täyden hiilineutraalisuuden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä kokonaan tai osittain omistamassamme energiantuotannossa. Tutustu hiilineutraaliuspolkuumme.

Lämmön hankinta vuonna 2023, sisältää kaukolämmön ja höyryn:

Alkuperä 2020 2021 2022 2023
Toppila 50,4 % 26,8 % 35,1 % 32,5 %
Biovoimalaitos 16,2 % 48,6 % 44,1 % 46,8 %
Ekovoimalaitos 22,3 % 17,6 % 17,9 % 17,1 %
Sähkökattila       0,3 %
Lämpökeskukset 0,4 % 1,1 % 0,7 % 0,8 %
Osto 10,6 % 5,9 % 2,2 % 2,5 %
Yhteensä GWh 2 133 2 448 2 318 2 278,1

Vuonna 2023 asiakkaillemme myydyn kaukolämmön energialähteet jakaantuivat seuraavasti: 

Energialähteet Oma tuotanto Ostolämpö mukaan luettuna
Turve 20,7 % 19,8 %
Öljyt 1,7 % 1,6 %
Kivihiili 0,0 % 0,0 %
Puu 65,8 % 67,2 %
Muut biopolttoaineet 0,0 % 0,0 %
Jätepolttoaineet 11,5 % 11,0 %
Sähkö 0,3 % 0,3 %

Vuonna 2023 asiakkaillemme myydystä kaukolämmöstä 72,4 % tuotettiin uusiutuvilla energianlähteillä.

Asiakkaalle toimitetun kaukolämmön CO₂-ominaispäästöt ja kasvihuonekaasuominaispäästöt CO2-ekvivalentteina:

 

2019

2020 2021 2022 2023
Energiamenetelmällä laskettuna 217,8 g CO₂/kWh 190,2 g CO₂/kWh 114,0 g CO₂/kWh 111,1 g CO₂/kWh 91,3 g CO2/kWh
Energiamenetelmällä laskettuna       112,9 g CO₂ (eq)/kWh 94,5 g CO2 (eq)/kWh
Hyödynjakomenetelmällä laskettuna       78,7 g CO₂/kWh 67,3 g CO2/kWh
Hyödynjakomenetelmällä laskettuna       80,0 g CO₂ (eq)/kWh 69,6 g CO2 (eq)/kWh