Oulun Energian logo

Oulun Energian työntekijä kävelee lämpölaitoksen sisällä.
Yksi Oulun Energian työntekijä on lämpölaitoksella.

Lämmön alkuperä

Oulun Energian myymän lämmön alkuperä vaihtelee jonkin verran vuosittain. Alkuperään vaikuttaa muun muassa, miten hyvin omat voimalaitoksemme ovat tuottaneet energiaa, polttoaineiden hinta ja yleinen energian kysyntä.

Lämmön alkuperä ja energialähteet

Myymämme lämmön alkuperä vaihtelee jonkin verran vuosittain. Alkuperään vaikuttaa muun muassa, miten hyvin omat voimalaitoksemme ovat tuottaneet energiaa, polttoaineiden hinta ja yleinen energian kysyntä.

Päämääränämme on täyden hiilineutraalisuuden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä kokonaan tai osittain omistamassamme energiantuotannossa. Tutustu hiilineutraaliuspolkuumme.

 

Lämmön hankinta vuonna 2022, sisältää kaukolämmön ja höyryn:

Alkuperä 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Toppila 63 % 69 % 65,3 % 63,2 % 50,4 % 26,8 % 35,1 %
Biovoimalaitos         16,2 % 48,6 % 44,1 %
Ekovoimalaitos 21 % 20 % 20,2 % 20,9 % 22,3 % 17,6 % 17,9 %
Lämpökeskukset 1 % 0,3 % 1,2 % 0,8 % 0,4 % 1,1 % 0,7 %
Osto 14 % 11 % 13,2 % 15,0 % 10,6 % 5,9 % 2,2 %
Yhteensä GWh 1 927 2 153 2 148 2 259 2 133 2 448 2 318

Vuonna 2022 asiakkaillemme myydyn kaukolämmön energialähteet jakaantuivat seuraavasti: 

Energialähteet Oma tuotanto Ostolämpö mukaan luettuna
Turve 27,9 % 26,8 %
Öljyt 1,4 % 1,4 %
Kivihiili 0,0 % 0,0 %
Puu 60,3 % 61,9 %
Muut biopolttoaineet 0,0 % 0,0 %
Muut (mäntypikiöljy) 0,0 % 0,0 %
Jätepolttoaineet 10,4 % 10,0 %

Asiakkaalle toimitetun kaukolämmön CO₂-ominaispäästöt ja kasvihuonekaasuominaispäästöt CO2-ekvivalentteina:

  2018 2019 2020 2021 2022
Energiamenetelmällä laskettuna 218,6 g CO₂/kWh 217,8 g CO₂/kWh 190,2 g CO₂/kWh 114,0 g CO₂/kWh 111,1 g CO₂/kWh
Energiamenetelmällä laskettuna         112,9 g CO₂(eq)/kWh
Hyödynjakomenetelmällä laskettuna         78,7 g CO₂/kWh
Hyödynjakomenetelmällä laskettuna         80,0 g CO₂(eq)/kWh