Kalaistutukset osa ympäristövastuuta

Merikosken voimalaitoksen kalatalousvelvoitteiden täyttäminen on yksi osa ympäristöasioidemme hoitamista.

Istutamme vuosittain voimalaitoksen ala- ja yläpuolisiin vesiin huomattavan määrän lohia, taimenia ja siianpoikasia. Merikosken voimalaitoksessa myös haudotaan siianpoikasia ja syksyisin pyydetään nahkiaisia, jotka siirretään voimalaitoksen yli kutemaan Oulujokeen.

Kalojen vuosi -video kertoo Oulun Energian kaloihin liittyvästä ympäristötyöstä

Vuosittaiset velvoiteistutusmäärät

  • 26 200 vähintään 14 cm:n merilohenpoikasta
  • 4 550 vähintään 20 cm:n meritaimenta
  • 13 miljoonaa vastakuoriutunutta siianpoikasta
  • 50 000 nahkiaista
  • 2 725 kg kalastuskokoista kirjolohta
  • 674 kg kalastuskokoista järvitaimenta
  • Vuosikustannukset 150 000 euroa

Voimalaitos on siianpoikasten koti

Merikosken voimalaitos toimii sähköntuotannon lisäksi myös siianpoikasten hautomona. Haudottava mäti saadaan lippoamalla syksyisin emosiikoja Merikosken alapuoliselta vesialueelta. Lypsetty mäti hedelmöitetään koirassiian maidilla ja siirretään voimalaitoksen hautomoon kehittymään. Miljoonat siianpoikaset kuoriutuvat yleensä vapun tienoille toukokuun alussa. Osa poikasista istutetaan vastakuoriutuneina ja osa siirretään jatkokasvatukseen luonnonravintolammikoihin.

Hupisaarten purot kunnostetaan 2017–2018

Oulujoen suistossa sijaitseva Hupisaarten purojen kunnostustyöt käynnistyvät kesällä 2017. Hankeen tavoitteena on kunnostaa pienillä, ympäristöä mahdollisimman vähän muuttavilla toimenpiteillä alueen puroja vaelluskaloille soveltuviksi sekä palauttaa niihin luonnonvaraisesti lisääntyvät vaelluskalakannat.

Saarilla risteilee lähes kaksi kilometriä pieniä puroja, jotka saavat vetensä Oulujoesta Lasaretinväylän säännöstelypadon kautta. Purojen kunnostaminen ja ympärivuotinen vesittäminen edesauttavat meritaimenen ja muiden vaelluskalojen palautumista Oulujokeen.

Oulun kaupunki vastaa purojen kunnostuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja kalataloudellisen seurantalaitteiston hankinnasta sekä kalataloudellisen tutkimuksen ja seurannan järjestämisestä. Oulun Energia osallistuu hankkeeseen sekä rahoittamalla hanketta että vesittämällä purot ympärivuotisesti hankeaikataulun mukaisesti syksystä 2018 alkaen.

Lisätietoa Hupisaarten purojen kunnostushankkeesta ja sen aikatauluista Oulun kaupungin verkkosivuilla. Katso myös kunnostuskohteet kartalla.