Sähkön alkuperä

Myymämme sähkön alkuperä vaihtelee jonkin verran vuosittain. Alkuperään vaikuttaa muun muassa miten hyvin omat voimalaitoksemme ovat tuottaneet energiaa, polttoaineiden hinta, sähkön markkinahinta ja yleinen energian kysyntä.

Omissa voimalaitoksissamme tuotetulle sähkölle on myönnetty Avainlippu-alkuperämerkki. Avainlipputuotteen ostamalla teet hyvän valinnan, josta on hyötyä niin sinulle kuin koko Suomelle. Lue lisää avainlipusta osoitteessa www.avainlippu.fi.

Varmasti vihreää

DNV GL on varmentanut Oulun Energian uusiutuvilla polttoaineilla tuotetun ja hankitun vihreän sähkön mittaus-, laskenta- ja seurantamenettelyt sekä uusiutuvat polttoaine- ja energiatiedot. Asiakkaat voivat siis luottaa, että vihreät sähkötuotteemme tuotetaan juuri niillä tuotantomuodoilla ja energialähteillä, kuin olemme kertoneet.

Sähkön alkuperä ja energialähteet

Alkuperä   2014 2015 2016 2017 2018
Toppila   25 % 26 % 27 % 29 % 26 %
Merikoski   11 % 15 % 12 % 12 % 10 %
Osuussähkö   11 % 9 % 12 % 11 % 13 %
Markkinasähkö   53 % 50 % 49 % 48 % 51 %
Yhteensä GWh   2 036 2 002 2 051 2 031 2 025

Vuonna 2018 oman sähköntuotannon ja osuussähkön energialähteet jakaantuvat seuraavasti:

Energialähteet Oma tuotanto Osuussähkö mukaan luettuna
Turve 46 % 34 %
Puu 31 % 24 %
Vesi 22 % 37 %
Tuuli - 2 %
Muu fossiilinen
mm. öljy, hiili, teollisuuskaasu
0,4 % 3 %

Asiakkaillemme myydyn sähkön (sis. oma tuotanto, osuus- ja markkinasähkö) energialähteet jakaantuivat vuonna 2018 seuraavasti:

•    Uusiutuvat energialähteet (esim. puu, biomassa, vesi, tuuli) 12,7 %
•    Fossiiliset energialähteet (esim. turve, kivihiili, maakaasu, öljy) 43,3 %
•    Ydinvoima 44,0 %

Asiakkaidemme käyttämän sähkön tuotannossa syntyi vuonna 2018 hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 276 g/kWh. Käytettyä ydinpolttoainetta syntyi 1,44 mg/kWh. Markkinasähkön osalta on käytetty viimeisintä saatavilla olevaa tilastoa vuodelta 2018.