Sähkön alkuperä

Myymämme sähkön alkuperä vaihtelee jonkin verran vuosittain. Alkuperään vaikutta muun muassa miten hyvin omat voimalaitoksemme ovat tuottaneet energiaa, polttoaineiden hinta, sähkön markkinahinta ja yleinen energian kysyntä.

Omissa voimalaitoksissamme tuotetulle sähkölle on myönnetty Avainlippu-alkuperämerkki. Avainlipputuotteen ostamalla teet hyvän valinnan, josta on hyötyä niin sinulle kuin koko Suomelle. Lue lisää avainlipusta osoitteessa www.avainlippu.fi.

Varmasti vihreää

Inspecta Sertifiointi Oy on varmentanut Oulun Energian uusiutuvilla polttoaineilla tuotetun ja hankitun vihreän sähkön mittaus-, laskenta- ja seurantamenettelyt sekä uusiutuvat polttoaine- ja energiatiedot. Asiakkaat voivat siis luottaa, että Farmivirta, Tuulivirta ja Vihreävirta tuotetaan juuri niillä tuotantomuodoilla ja energialähteillä, kuin olemme kertoneet.

Sähkön alkuperä ja energialähteet

Vuonna 2015 sähkönhankinta oli hieman pienempi kuin edellisenä vuonna. Oma tuotanto Merikosken ja Toppilan voimalaitoksissa kasvoi kuitenkin lievästi. Merikosken voimalaitos tuotti sähköä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Alkuperä 2011 2012 2013 2014 2015
Toppila 42 % 32 % 33 % 25 % 26 %
Merikoski 9 % 14 % 9 % 11 % 15 %
Osuussähkö 9 % 7 % 11 % 11 % 9 %
Markkinasähkö 40 % 47 % 47 % 53 % 50 %
Yhteensä GWh 1 952 2 072 2 034 2 036 2 002

Vuonna 2015 oman sähköntuotannon ja osuussähkön energialähteet jakaantuvat seuraavasti:

Energialähteet Oma tuotanto Osuussähkö mukaan luettuna
Turve 48 % 39 %
Puu 25 % 20 %
Vesi 26 % 40 %
Tuuli - 1 %
Öljy 1 %  

Asiakkaillemme myydyn sähkön (sis. oma tuotanto, osuus- ja markkinasähkö) energialähteet jakaantuivat vuonna 2015 seuraavasti:

  • Uusiutuvat energialähteet (esim. puu, biomassa, vesi, tuuli) 16,9 %
  • Fossiiliset energialähteet (esim. turve, kivihiili, maakaasu, öljy) 40,2 %
  • Ydinvoima 42,9 %

Asiakkaidemme käyttämän sähkön tuotannossa syntyi vuonna 2015 hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 112 g/kWh. Käytettyä ydinpolttoainetta syntyi 0,54 mg/kWh. Markkinasähkön osalta on käytetty viimeisintä saatavilla olevaa tilastoa vuodelta 2015.