Sähkön alkuperä

Sähkön alkuperä ja energialähteet

Alkuperä   2014 2015 2016 2017 2018
Toppila   25 % 26 % 27 % 29 % 26 %
Merikoski   11 % 15 % 12 % 12 % 10 %
Osuussähkö   11 % 9 % 12 % 11 % 13 %
Markkinasähkö   53 % 50 % 49 % 48 % 51 %
Yhteensä GWh   2 036 2 002 2 051 2 031 2 025

Vuonna 2018 oman sähköntuotannon ja osuussähkön energialähteet jakaantuvat seuraavasti:

Energialähteet Oma tuotanto Osuussähkö mukaan luettuna
Turve 46 % 34 %
Puu 31 % 24 %
Vesi 22 % 37 %
Tuuli - 2 %
Muu fossiilinen
mm. öljy, hiili, teollisuuskaasu
0,4 % 3 %

Asiakkaillemme myydyn sähkön (sis. oma tuotanto, osuus- ja markkinasähkö) energialähteet jakaantuivat vuonna 2018 seuraavasti:

•    Uusiutuvat energialähteet (esim. puu, biomassa, vesi, tuuli) 12,7 %
•    Fossiiliset energialähteet (esim. turve, kivihiili, maakaasu, öljy) 43,3 %
•    Ydinvoima 44,0 %

Asiakkaidemme käyttämän sähkön tuotannossa syntyi vuonna 2018 hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 276 g/kWh. Käytettyä ydinpolttoainetta syntyi 1,44 mg/kWh. Markkinasähkön osalta on käytetty viimeisintä saatavilla olevaa tilastoa vuodelta 2018.