Sähkön alkuperä

Myymämme sähkön alkuperä vaihtelee jonkin verran vuosittain. Alkuperään vaikutta muun muassa miten hyvin omat voimalaitoksemme ovat tuottaneet energiaa, polttoaineiden hinta, sähkön markkinahinta ja yleinen energian kysyntä.

Omissa voimalaitoksissamme tuotetulle sähkölle on myönnetty Avainlippu-alkuperämerkki. Avainlipputuotteen ostamalla teet hyvän valinnan, josta on hyötyä niin sinulle kuin koko Suomelle. Lue lisää avainlipusta osoitteessa www.avainlippu.fi.

Varmasti vihreää

DNV GL on varmentanut Oulun Energian uusiutuvilla polttoaineilla tuotetun ja hankitun vihreän sähkön mittaus-, laskenta- ja seurantamenettelyt sekä uusiutuvat polttoaine- ja energiatiedot. Asiakkaat voivat siis luottaa, että Aurinkovirta, Farmivirta, Tuulivirta ja Vihreävirta tuotetaan juuri niillä tuotantomuodoilla ja energialähteillä, kuin olemme kertoneet.

Sähkön alkuperä ja energialähteet

Alkuperä 2013 2014 2015 2016 2017
Toppila 33 % 25 % 26 % 27 % 29 %
Merikoski 9 % 11 % 15 % 12 % 12 %
Osuussähkö 11 % 11 % 9 % 12 % 11 %
Markkinasähkö 47 % 53 % 50 % 49 % 48 %
Yhteensä GWh 2 034 2 036 2 002 2 051 2 031

Vuonna 2017 oman sähköntuotannon ja osuussähkön energialähteet jakaantuvat seuraavasti:

Energialähteet Oma tuotanto Osuussähkö mukaan luettuna
Turve 54,1 % 50 %
Puu 36 % 34 %
Vesi 9,5 % 15 %
Tuuli - 0,1 %
Muu fossiilinen
mm. öljy, hiili, teollisuuskaasu
0,4 % 1 %

Asiakkaillemme myydyn sähkön (sis. oma tuotanto, osuus- ja markkinasähkö) energialähteet jakaantuivat vuonna 2017 seuraavasti:

  • Uusiutuvat energialähteet (esim. puu, biomassa, vesi, tuuli) 18,3 %
  • Fossiiliset energialähteet (esim. turve, kivihiili, maakaasu, öljy) 40,3 %
  • Ydinvoima 41,4 %

Asiakkaidemme käyttämän sähkön tuotannossa syntyi vuonna 2017 hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 249 g/kWh. Käytettyä ydinpolttoainetta syntyi 1,14 mg/kWh. Markkinasähkön osalta on käytetty viimeisintä saatavilla olevaa tilastoa vuodelta 2017.