Sähkön alkuperä

Myymämme sähkön alkuperä vaihtelee jonkin verran vuosittain. Alkuperään vaikutta muun muassa miten hyvin omat voimalaitoksemme ovat tuottaneet energiaa, polttoaineiden hinta, sähkön markkinahinta ja yleinen energian kysyntä.

Omissa voimalaitoksissamme tuotetulle sähkölle on myönnetty Avainlippu-alkuperämerkki. Avainlipputuotteen ostamalla teet hyvän valinnan, josta on hyötyä niin sinulle kuin koko Suomelle. Lue lisää avainlipusta osoitteessa www.avainlippu.fi.

Varmasti vihreää

DNV GL on varmentanut Oulun Energian uusiutuvilla polttoaineilla tuotetun ja hankitun vihreän sähkön mittaus-, laskenta- ja seurantamenettelyt sekä uusiutuvat polttoaine- ja energiatiedot. Asiakkaat voivat siis luottaa, että Aurinkovirta, Farmivirta, Tuulivirta ja Vihreävirta tuotetaan juuri niillä tuotantomuodoilla ja energialähteillä, kuin olemme kertoneet.

Sähkön alkuperä ja energialähteet

Vuonna 2016 sähkönhankinta oli hieman suurempi kuin kolmena edellisenä vuonna.

Alkuperä 2012 2013 2014 2015 2016
Toppila 32 % 33 % 25 % 26 % 27 %
Merikoski 14 % 9 % 11 % 15 % 12 %
Osuussähkö 7 % 11 % 11 % 9 % 12 %
Markkinasähkö 47 % 47 % 53 % 50 % 49 %
Yhteensä GWh 2 072 2 034 2 036 2 002 2 051

Vuonna 2016 oman sähköntuotannon ja osuussähkön energialähteet jakaantuvat seuraavasti:

Energialähteet Oma tuotanto Osuussähkö mukaan luettuna
Turve 49 % 35 %
Puu 30 % 21 %
Vesi 20 % 39 %
Tuuli - 2 %
Muu fossiilinen
mm. öljy, hiili, teollisuuskaasu
0,2 % 3 %

Asiakkaillemme myydyn sähkön (sis. oma tuotanto, osuus- ja markkinasähkö) energialähteet jakaantuivat vuonna 2016 seuraavasti:

  • Uusiutuvat energialähteet (esim. puu, biomassa, vesi, tuuli) 14,7 %
  • Fossiiliset energialähteet (esim. turve, kivihiili, maakaasu, öljy) 44,5 %
  • Ydinvoima 40,8 %

Asiakkaidemme käyttämän sähkön tuotannossa syntyi vuonna 2016 hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 270 g/kWh. Käytettyä ydinpolttoainetta syntyi 1,15 mg/kWh. Markkinasähkön osalta on käytetty viimeisintä saatavilla olevaa tilastoa vuodelta 2016.