Lämmön alkuperä

Myymämme lämmön alkuperä vaihtelee jonkin verran vuosittain. Alkuperään vaikutta muun muassa miten hyvin omat voimalaitoksemme ovat tuottaneet energiaa, polttoaineiden hinta ja yleinen energian kysyntä.

Omissa voimalaitoksissamme tuotetulle kaukolämmölle on myönnetty Avainlippu-alkuperämerkki. Avainlipputuotteen ostamalla teet hyvän valinnan, josta on hyötyä niin sinulle kuin koko Suomelle. Lue lisää avainlipusta osoitteessa www.avainlippu.fi.

Lämmön alkuperä ja energialähteet

Lämpimien säiden vuoksi lämmönhankinta oli vuonna 2015 alhaisemmalla tasolla kuin useaan vuoteen. Valtaosan lämmöstä tuotti Toppilan voimalaitos. Laanilan ekovoimalaitoksen lämmöntuotanto kasvoi suuremmaksi kuin kertaakaan aikaisemmin.

Alkuperä 2011 2012 2013 2014 2015
Toppila 93 % 75 % 75 % 66 % 62 %
Ekovoimalaitos - 11 % 19 % 19 % 21 %
Lämpökeskukset 3 % 4 % 1 % 2 % 2 %
Osto 4 % 10 % 6 % 13 % 14 %
Yhteensä GWh 1 561 1 949 1 966 1 978 1 927

Vuonna 2015 asiakkaillemme myydyn kaukolämmön ja höyryn energialähteet jakaantuivat seuraavasti:

Energialähteet Oma tuotanto Ostolämpö mukaan luettuna
Turve 61 % 55 %
Puu 32 % 33 %
Jäte 3 % 9 %
Öljy 4 % 3 %
Muut - 0,2 %

Toppilan voimalaitoksessa ja lämpökeskuksissa tuotetun kaukolämmön hiilidioksidipäästöt olivat keskimäärin 255 g/kWh vuonna 2015.