Lämmön alkuperä

Myymämme lämmön alkuperä vaihtelee jonkin verran vuosittain. Alkuperään vaikutta muun muassa miten hyvin omat voimalaitoksemme ovat tuottaneet energiaa, polttoaineiden hinta ja yleinen energian kysyntä.

Omissa voimalaitoksissamme tuotetulle kaukolämmölle on myönnetty Avainlippu-alkuperämerkki. Avainlipputuotteen ostamalla teet hyvän valinnan, josta on hyötyä niin sinulle kuin koko Suomelle. Lue lisää avainlipusta osoitteessa www.avainlippu.fi.

Lämmön alkuperä ja energialähteet

Edellisvuoteen verrattuna kylmempi sää kasvatti energiantuotantoa vuonna 2016 jonkin verran. Valtaosan lämmöstä tuotti Toppilan voimalaitos.

Alkuperä 2013 2014 2015 2016 2017
Toppila 75 % 66 % 62 % 63 % 69 %
Ekovoimalaitos 19 % 19 % 21 % 21 % 20 %
Lämpökeskukset 1 % 2 % 2 % 1 % 0,3 %
Osto 6 % 13 % 14 % 14 % 11 %
Yhteensä GWh 1 966 1 978 1 927 2 153 2 151

Vuonna 2017 asiakkaillemme myydyn kaukolämmön ja höyryn energialähteet jakaantuivat seuraavasti:

Energialähteet Oma tuotanto Ostolämpö mukaan luettuna
Turve 58 % 53 %
Puu 38 % 40 %
Jäte 3 % 6 %
Öljy 1 % 1 %
Muut - 0,5 %

Toppilan voimalaitoksessa ja lämpökeskuksissa tuotetun kaukolämmön hiilidioksidipäästöt olivat keskimäärin 227 g/kWh vuonna 2017.