Lämmön alkuperä

Myymämme lämmön alkuperä vaihtelee jonkin verran vuosittain. Alkuperään vaikuttaa muun muassa miten hyvin omat voimalaitoksemme ovat tuottaneet energiaa, polttoaineiden hinta ja yleinen energian kysyntä.

Omissa voimalaitoksissamme tuotetulle kaukolämmölle on myönnetty Avainlippu-alkuperämerkki. Avainlipputuotteen ostamalla teet hyvän valinnan, josta on hyötyä niin sinulle kuin koko Suomelle. Lue lisää avainlipusta osoitteessa www.avainlippu.fi.

Lämmön alkuperä ja energialähteet

Oulun Energian vuoden 2018 lämmönhankinta oli lähes samansuuruista kuin kahtena edellisenä vuotena. Valtaosan lämmöstä tuotti Toppilan voimalaitos.

Alkuperä 2014 2015 2016 2017 2018
Toppila 66 % 62 % 63 % 69 % 65,3 %
Ekovoimalaitos 19 % 21 % 21 % 20 % 20,2 %
Lämpökeskukset 2 % 2 % 1 % 0,3 % 1,2 %
Osto 13 % 14 % 14 % 11 % 13,2 %
Yhteensä GWh 1 978 1 927 2 153 2 151 2 148

Vuonna 2018 asiakkaillemme myydyn kaukolämmön ja höyryn energialähteet jakaantuivat seuraavasti:

Energialähteet Oma tuotanto Ostolämpö mukaan luettuna
Turve 55 % 51,4 %
Puu 37,3 % 41,5 %
Jäte 5,4 % 4,7 %
Öljy 2,2 % 2,1 %
Muut - 0,2 %

Toppilan voimalaitoksessa ja lämpökeskuksissa tuotetun kaukolämmön hiilidioksidipäästöt olivat keskimäärin 219 g/kWh vuonna 2018.