Energiantuotanto

Jalostamme pohjoisen luonnonvarat sähköksi ja lämmöksi omissa voimalaitoksissa. Energianlähteistä tärkeimpiä ovat turve, puu, vesi, jäte ja biokaasu. Tavoitteenamme on tukeutua mahdollisimman vahvasti alueen omiin luonnonvaroihin, hyödyntää niitä ympäristöä säästäen ja lisätä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä.

Voimalaitokset

Energiantuotantomme perustan muodostavat omat voimalaitokset, joissa tuotamme pohjoista voimaa 125 vuoden vankalla kokemuksella.

Energialähteet läheltä

Sähkön ja lämmön tuotantomme energialähteistä yli 90 prosenttia tulee sadan kilometrin säteeltä Oulusta.

Ympäristövaikutukset

Energiantuotannon keskeisimmät ympäristövaikutukset koskevat kuljetuksia, hajuja, melua, päästöjä ilmaan, vesiin ja viemäreihin sekä syntyviä jätteitä.