Energiantuotanto

Jalostamme pohjoisen luonnonvarat sähköksi ja lämmöksi omissa voimalaitoksissa. Energianlähteistä tärkeimpiä ovat turve, puu, vesi ja jäte. Tavoitteenamme on tukeutua mahdollisimman vahvasti alueen omiin luonnonvaroihin, hyödyntää niitä ympäristöä säästäen ja lisätä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä.

Tavoitteenamme on, että oma energiantuotantomme on 90-prosenttisesti hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä.

Voimalaitokset

Energiantuotantomme perustan muodostavat omat voimalaitokset, joissa tuotamme pohjoista voimaa yli sadan vuoden kokemuksella vuodesta 1889 lähtien.

Energialähteet läheltä

Sähkön ja lämmön tuotantomme energialähteistä yli 90 prosenttia tulee sadan kilometrin säteeltä Oulusta.

Ympäristövaikutukset

Energiantuotannon keskeisimmät ympäristövaikutukset koskevat kuljetuksia, hajuja, melua, päästöjä ilmaan, vesiin ja viemäreihin sekä syntyviä jätteitä.