Oulun Energian logo

Oulun Energian työntekijät katsovat hymyillen toisiinsa kirjavan seinän edessä

Sähkönsiirto askarruttaa ja ärsyttää – vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

25.08.2020 /Anna Pasma

Sähkönsiirto on asia, joka askarruttaa ja jopa ärsyttää monia. Aiheeseen liittyy paljon mielipiteitä, uskomuksia ja ajatuksia – tässä blogissa vastaan kysymyksiin, joita usein pohditaan sähkönsiirtoon liittyen.

Anna Pasma katsoo kameraan

Kirjoittaja

Nimi: Anna Pasma

Titteli: toimitusjohtaja

  • Oulun Energia Sähköverkko Oy:n liiketoiminta

Sähkö ja sähkönsiirto näkyvät taloudenpidossa säännöllisenä kulueränä, mutta hintaa lukuun ottamatta sähköön liittyvät asiat eivät kiinnosta kovin montaa meistä. Ymmärtäähän tuon – kunhan pistorasiasta tulee sähköä, ei sille tarvitse uhrata ajatuksia. Kyseessä on kuitenkin asia, jonka on pakko toimia, jotta arki rullaa toivotulla tavalla.

Mitä on sähkönsiirto ja miten se eroaa sähkönmyynnistä? 

Sähkön ostaminen mielletään yleensä näin: teen sähkösopimuksen, jolloin lamppuihin syttyy valo ja laitteissa kulkee virta. Näiden arkisten asioiden taustalla on kuitenkin kaksi isompaa kokonaisuutta – sähkönsiirto sekä sähköenergia eli sähkönmyynti.

Sähkönmyynnin voit kilpailuttaa. Keneltä haluat sähkösi ostaa? Onko sähkösopimusta tehdessä tärkein asia sähkön edullinen hinta, vai haluatko kenties ostaa uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä? Olet varmasti joskus saanut puhelun sähkönmyyjältä, joka on tarjonnut sinulle sopimusta. Sähkönmyyjiä on Suomessa useita ja voit vapaasti valita, kenen kanssa teet sähkönmyyntisopimuksen.

Mitä taas tulee sähkönsiirtoon, on kyseessä sähkön kulkutie voimalaitokselta kotiisi. Kyseessä on mittavia investointeja vaativa verkko – sähkö tarvitsee jatkuvasti käytössä olevan ja riittävän tehokkaan yhteyden tuotantopaikalta käyttäjille. Tämän verkon sinulle tarjoaa Oulun alueella Oulun Energia Sähköverkko Oy. Kun teet sähkösopimuksen, tulee sinulle automaattisesti sopimus myös alueesi sähkönsiirron tarjoajan kanssa.

Sähkönsiirtoa voidaan kuvata myös termeillä sähkönjakelu tai sähköverkkopalvelu. Etenkin sähköverkkopalvelu on hyvä termi kuvaamaan sitä, mistä työssämme on kyse. Verkkopalvelussa asiakas saa verkkoyhtiöltään sähkön kulkutien voimalaitoksilta mittaritaululle ja tämän kulkutien jatkuvan ylläpidon. Asiakkaalla tulee olla aina halutessaan käytössä luotettava sähkönsiirtoyhteys, joka kestää niin luonnonilmiöt kuin kulutushuiputkin.

Sähkönsiirron hinta – mistä lasku koostuu?

Siirtolaskun hinta koostuu osittain sähkönsiirrosta ja osittain veroista. Sähköenergia, sähkönsiirto ja verot ovat kaikki noin kolmasosan sähkölaskusta, ja verot tulevat maksettavaksi nimenomaan osana sähkönsiirtolaskua. Maksettavia veroja ovat sähkön valmistevero, huoltovarmuusmaksu sekä arvonlisävero.

Mitä tulee sähkönsiirron hinnoitteluun, perustuu se säädettyihin lakeihin. Hintaan kuuluu perusmaksu (euroa/kk) ja kulutetun energian mukaan määräytyvä siirtomaksu (snt/kWh). Suuremmilla sähkönkäyttäjillä siirtohintaan lisätään myös tehomaksu. Hinnoittelua valvotaan tarkasti – mikäli sähkönsiirron tarjoaja erehtyisi perimään asiakkailtaan ylihintaa, joutuisi yhtiö palauttamaan rahan asiakkaille siirtomaksuissa.

Sähköverkkoyhtiön on lain mukaan kohdeltava asiakkaitaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Näin ollen kaikkien verkkoalueella asuvien sähköverkon asiakkaiden on osallistuttava tasapuolisesti sähköverkon ja sen palveluiden ylläpidon, kunnostamisen ja kehittämisen kustannuksiin. Valtaosa kustannuksista on kiinteitä eli kustannuksia aiheutuu, vaikka sähköä ei käytettäisikään. Asiakas maksaa verkkopalvelumaksussaan mahdollisuudesta käyttää sähköä haluamanaan ajankohtana. Maksuilla katetaan sähköverkon rakentamisen ja sen jatkuvan ylläpidon ja valvonnan lisäksi myös asiakaspalvelun, laskutuksen ja sähkön kulutuksen mittauksen toimintoja.

Miksi sähkönsiirron hinta vaihtelee yhtiöittäin ja kuka hintoja valvoo?

Hintaerot yhtiöiden välillä johtuvat asiakasmääristä, sähköverkon rakenteesta ja sijainnista. Tiiviisti rakennetulla kaupunkialueella kulutus on runsasta pienellä alueella, kun taas maaseudulla kunnossapidettävän verkon pituus on asiakasta kohden suurempi. Kaupunkialueella verkon rakentaminen on kuitenkin usein vaativampaa ja siksi verkkopituuteen suhteutettuna kalliimpaa kuin maaseudulla. Kyseessä on siis monen tekijän summa – hinnat perustuvat aina kunkin alueen todellisiin kustannuksiin, ja asiakkaana voit luottaa siihen, että Energiavirasto hyväksyy hinnat eri alueille sekä valvoo niitä. Oulun Energia Sähköverkko Oy:n siirtohinnat ovat selvästi alle valtakunnan keskiarvojen.

Energiavirasto valvoo sähköverkkoyhtiöiden toimintaa, hintojen kohtuullisuutta sekä asiakkaiden tasapuolista kohtelua. Valvonta perustuu sähkömarkkinalainsäädäntöön ja Energiaviraston tämän perusteella vahvistamiin kohtuullisen hinnoittelun valvontamenetelmiin sekä oikeuskäytäntöön. Valvontamenetelmien täytyy olla myös yhtiöille tasapuoliset, eli esimerkiksi tuottoastetta ei voi määritellä erilaiseksi maaseutu- ja kaupunkiyhtiölle.  

Mitä ovat ne paljon puhutut investoinnit? 

Sähkönsiirron ja siihen liittyvien maksujen yhteydessä puhutaan paljon investoinneista – niin paljon, että saatatkin olla jo lopen kyllästynyt kyseiseen sanaan, ainakin jos se liittyy hinnankorotuksiin. Investointien merkitys sujuvan arjen kannalta on kuitenkin valtava meistä jokaiselle.

Otetaan ajatusleikki – kuvittele, että olet rakentamassa taloa uudelle asuinalueelle. Tiedätkö, miten saat uuteen kotiisi sähköt? Jonkun täytyy rakentaa sähkölle reitti voimalaitokselta kotiisi. Entäpä oletko tullut ajatelleeksi, että kun asukasmäärä Oulun alueella kasvaa ja sähköä käytetään enemmän, sitä parempi tulee olla myös sähkön kulkutien? Tämä toteutuu rakentamalla uutta sekä vahvistamalla olemassa olevaa verkkoa. Olemassa oleva sähköverkko myös vanhenee – vanhaa verkkoa tulee uusia, jotta saat sähköä turvallisesti ja varmasti myös jatkossa. Tämän lisäksi sähköverkkoa uusitaan, jotta se kestäisi paremmin esimerkiksi erilaiset luonnonilmiöt.

Investoinneilla pyritään siis toimitusvarmuuden säilyttämiseen ja parantamiseen, sekä mahdollistetaan kasvava kulutus ja uusien alueiden sähköverkkoon liittäminen. Sähkönsiirron toimitusvarmuutta säädellään lailla, ja viime vuosien rajut myrskyt ovat vaikuttaneet koko alan tavoitteisiin toimitusvarmuuden suhteen. Investointeja suunnitellessamme katsomme pitkälle tulevaisuuteen – sähköverkon ylläpito ja kapasiteetin kasvattaminen vaatii pitkäjänteistä työtä. 

Asiantuntijamme palveluksessasi 

Kuten sanottu, avasin tässä blogissa usein kysyttyjä kysymyksiä sähkönsiirrosta, mutta kaikkia mietityttäviä asioita en kuitenkaan varmasti pystynyt kerralla kattamaan. Mikäli jokin jäi siis vielä mietityttämään tai uusia kysymyksiä heräsi, käy lukemassa vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. Mikäli kysymykseesi ei ole valmista vastausta, jätä se meille suoraan, niin palaamme sinulle asiaan sähköpostitse. Tutustu myös asiantuntijoihimme – olemme aina valmiita auttamaan sähkönsiirtoon liittyvissä asioissa.