Oulun Energian logo

Sähkön säästämisellä vaikutukset sähköverkon kuormaan

Sähkön säästämisellä on merkittävät vaikutukset sähköverkon kuormaan

13.11.2022

Juttu päivitetty 23.2.2023- Lisätty tammikuun data. Toimenpiteet sähkön säästämiseksi on otettu vakavasti Oulun Energia Sähköverkon toimialueella. Tänä syksynä sähköverkon kuormitus on laskenut merkittävästi aiempiin vuosiin verrattuna, vaikka keskimääräinen lämpötila on pysynyt samana. Kiitoksen hyvästä tuloksesta ansaitsevat Oulun Energia Sähköverkon asiakkaat.

Sähköverkon kuorma on laskenut merkittävästi tänä syksynä. Kun vertaillaan lokakuun 2021 ja 2022 välisiä eroja, on kulutus laskenut vuoden takaisesta peräti noin 8 %. Marraskuussa sähkön kulutus laski jopa 9,25 %. Joulukuun osalta kulutus laski 14,27 %. Marras-joulukuussa keskilämpötilat olivat toki puolellamme, ja keskilämpötilat olivat korkeampia, kuin viime vuonna. Oulun Energia Sähköverkon asiakkuuspäällikkö Janne Kaarlelan mukaan syynä kulutuksen laskuun ovat asiakkaiden sähkökulutustapojen muutos.

Sahkonkauton_vertailu_oulu.png

Kuva: Sähköverkon kuorma (MWh) Oulun Energia Sähköverkko Oy:n alueella vuosina 2021–2023.

”Kyllähän se varmasti johtuu tästä, että ihmiset ovat alkaneet säästämään sähköä”, Kaarlela toteaa.

Sähköä pyritään säästämään nyt etenkin lämmityksessä. Tilastojen mukaan lämmitys onkin suurin syypää kotitalouksien sähkönkulutuksessa. Kulutuspiikit ajoittuvat aina kylmiin talvikuukausiin ja kireiden pakkasten aikaan.

”Nykypäivänä valaistuksen sähkönkulutus on niin vähäistä, että lämpöä tuottavat lähteet ovat se, missä kulutus ilmenee. Kuluttaja saa sähkölaskua pienennettyä säästämällä tosiaan lämmityksessä ja lämpimässä vedessä. Nämä ovat ne merkittävät toimenpiteet. Asteen pudotuksella huonelämpötilassa voi säästää sähkölaskussa 5 %”, Kaarlela huomauttaa.

Kuluvan vuoden aikana ihmisten mielenkiinto sähkön omavaraisuutta ja aurinkoenergiaa kohtaan on lisääntynyt. Janne Kaarlelan mukaan myös Oulun Energia Sähköverkon alueella on näkynyt selvää aurinkosähkön määrän kasvua. Sähköverkkoon liitettyjen aurinkoenergiakohteiden määrä on noussut tämän vuoden aikana noin 70 %. Kokonaisvaltaiseksi energiaratkaisuksi aurinkovoimasta ei kuitenkaan ole.

”Ei se talvella lämmityskaudella hirveästi auta kun auringon valo on niin vähäistä”, Kaarlela mainitsee.

On paljon keinoja, joilla kuluttaja itse pystyy vaikuttamaan sähkökulutukseen ja sitä kautta sähkölaskun loppusummaan. Lue tästä vinkit sähkön säästämiseen tästä

Yritykset mukana sähkön säästötalkoissa

Sähköverkon kuorma kattaa kotitalouksien lisäksi myös julkiset tahot sekä yritykset. Onko tavallisen kuluttajan valinnoilla isossa kuvassa oikeasti merkitystä?

”On tietenkin. Kyllä ne käyttöhuiput näkyvät ihan selkeästi niinä aikoina, kun ihmiset ovat kotona, tekevät ruokaa ja lämmittävät saunaa”, Kaarlela kertoo.

Kaarlela kuitenkin huomauttaa, että varsinkin juuri yritykset ovat ottaneet voimakkaasti osaa sähkön säästötalkoisiin ja tuoneet medioissa esiin omia säästökampanjoitaan.

”Yritysasiakkaat etenkin ottavat yhteyttä ja ovat aktiivisia. He ovat totta kai huolissaan mahdollisista sähköpulan aiheuttamista katkoksista ja kriittisyysluokista, eli missä järjestyksessä katkoksia mahdollisesti jouduttaisiin suorittamaan”, Kaarlela sanoo.

Jos sähköverkon kuormitus ylittää saatavilla olevan sähkön määrän, voi sähköyhtiö päätyä kantaverkkoyhtiö Fingridin ohjaamana hallittuihin katkoksiin, jossa sähkön syöttö keskeytettäisiin alueittain kahdeksi tunniksi kerralla. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja oman sähkön käytön ajoittaminen kulutuspiikkien ulkopuolelle vähentävät merkittävästi sähköntoimituksen keskeytyksen tarvetta. Tilanne kuitenkin elää paljon sen mukaan, mikä on tulevan talven pakkastilanne ja kuinka Olkiluoto 3 kykenee ottamaan osaa sähköntuotantoon. 

”Jos on kovaa pakkasta, ei tuule ja silloin tuulivoimakaan ei pysty tuottamaan sähköä”, Kaarlela toteaa.

Kaarlela vinkkaa myös käytännöllisestä Fingrid tuntihinta-sovelluksesta, jonka avulla kuluttaja voi seurata sähkön pörssihintaa. Hintatietojen avulla käyttäjä voi vähentää sähkönkäyttöä kaikkein kuormittavimpana aikana ja ajoittaa käytön halvempiin tunteihin. 

Kaarlela ei usko, että nykyinen energiakriisi tulee hidastamaan yhteiskunnan vauhdilla etenevää sähköistymistä. Esimerkiksi sähköautot tulevat nostamaan tulevaisuuden kulutusennustetta. Se, millä tavalla sähkön säästökäytännöt ihmisten mieleen iskostuvat, jää nähtäväksi.

”Mielenkiintoista seurata rauhoittuuko tilanne jossakin vaiheessa ja jäävätkö ne toimenpiteet sähkönkäyttäjillä muistiin. Jännä nähdä, miten tilanne kehittyy”, Kaarlela pohtii.

 

Ihminen katsoo laskua kahvikupin äärellä.

Sähkölaskun maksujärjestely

Poikkeuksellinen tilanne sähkömarkkinoilla ja sen myötä nopeasti kohonneet sähkön hinnat vetävät kotitalouksia tiukille. Huoli omasta maksukyvystä on lisännyt asiakaspalvelun otettujen yhteydenottojen määrää elokuusta lähtien. Osa neuvottelee maksujoustosta nyt ensimmäistä kertaa elämässään.

Lue lisää maksujärjestelystä