Oulun Energian logo

Jukka Isteri esittelee uutta sähkömittaria.

Sähkömittareita vaihdetaan uuden sukupolven älymittareiksi – vaihto tuo lukuisia hyötyjä

05.02.2024

Oulun Energia Sähköverkko Oy:n asiakkaiden sähkömittareita vaihdetaan parhaillaan uuden sukupolven älymittareiksi. Sähkömittarin vaihto ja sen myötä siirtyminen älykkääseen mittauspalveluun tuo monia hyötyjä, kuten kotiautomaatioliitännän, jonka avulla omaa sähkönkulutustaan voi seurata aiempaa helpommin ja reaaliaikaisemmin.

Sähkömittarien vaihdon taustalla on valtioneuvoston uusi mittausasetus, jonka mukaan sähkömittarissa tulee olla esimerkiksi ominaisuuksia sähkön laadun seurantaan liittyen. Jatkossa data sähkön kulutuksesta ja tuotannosta siirtyy entistä nopeammin asiakkaan nähtäville, ja mittaus tapahtuu tunnin sijaan 15 minuutin mittausjaksoissa.

Uusien ja tehokkaiden sähkömittareiden vaihto tapahtuu Oulun Energia Sähköverkko Oy:n ja Landis+Gyr Oy:n yhteistyössä massavaihtoina. Oulun Energia Sähköverkolla mittareiden vaihdon organisoinnista vastaa projektipäällikkö, sähkövoimatekniikan insinööri Jukka Isteri.

”Mittarien vaihto on sujunut tähän mennessä erittäin hyvin. Aloitimme mittarien vaihdon vuoden 2023 elokuussa pilotilla, minkä jälkeen varsinainen massavaihto alkoi syyskuussa. Kokonaisuudessaan se tulee kestämään vuoden 2028 loppuun”, Isteri kertoo.

Asiakasrajapinta auttaa sähkönkulutuksen seurannassa

Sähkömittarin vaihto älymittariksi tapahtuu, kun se on tullut nykyisen elinkaarensa päähän. Oulun Energia Sähköverkko Oy:n aiemman sukupolven sähkömittareissa käyttöiäksi on määritetty 15 vuotta.

Uuden sukupolven sähkömittareista on lukuisia etuja niin käyttäjälle kuin verkkoyhtiöllekin. Muun muassa mittarien etäpäivitettävyys paranee ja asiakkaiden on mahdollista ottaa käyttöön kotiautomaatioliityntä eli niin sanottu HAN-portti. Liitännän avulla asiakas pystyy saamaan reaaliaikaista tietoa omasta sähkönkäytöstään erikseen hankittavan lisälaitteen tai sovittimen kautta. HAN-portin aktivoinnin voi tilata Oulun Energia Sähköverkon asiakaspalvelun kautta.

e360-mittarimallit-1200x628.png

”Ominaisuutta ja lisäsovellusta voi käyttää esimerkiksi siihen, jos haluaa optimoida kokonaiskulutustaan ja ohjata sähkön käyttöä halvemmille pörssisähkötunneille”, Isteri antaa konkreettisen vinkin kotiautomaatioliitynnän hyödyntämisestä.  

Sähkömittarin vaihto mahdollistaa verkkoyhtiölle myös siirtymisen nykyaikaisen tiedonsiirtoyhteyden käyttöön. Tietoliikenneratkaisussa siirrytään luotettavaan ja kustannustehokkaaseen mobiiliin IoT-teknologiaan (NB-IoT ja LTE M1). Verkkoyhtiölle tärkeät hälytys- ja laatutiedot tulevat suoraan verkkoyhtiön integraatioalustaan ja reaaliaikainen hälytystieto saadaan suoraan mittarista. Tämä edesauttaa erilaisissa häiriötilanteissa.

”Mittalaitteisiin on myös tulossa tämän vuoden puolella virtavahtiominaisuus, joka parantaa etäkytkentöjen turvallisuutta. Jos sähköt on katkaistu sopimuksen päättyessä vaikkapa muuton yhteydessä ja jos edellisellä asiakkaalla on jäänyt jokin sähkölaite päällä, virtavahti tunnistaa tämän ja katkaisee sähköt uudestaan, kun sähköjä ollaan kytkemässä päälle uuteen sopimukseen liittyen”, Isteri mainitsee.

Vaihto on asiakkaalle yksinkertainen prosessi

Sähkömittarin vaihto älymittariksi on Oulun Energian Sähköverkko Oy:n asiakkaalle yksinkertainen prosessi.

Mittarien vaihtamisesta vastaa Landis+Gyrin alihankkija Eltel Networks Oy. Eltel lähestyy vaihtovuorossa olevia asiakkaita etukäteen kirjeellä, jossa ehdotetaan ajankohtaa sähkömittarin vaihdolle. Tarvittaessa ajankohdan voi käydä muuttamassa Eltelin nettisivujen asiakaspalvelussa kirjeen ohjeiden mukaisesti.

Sähkömittarin vaihto kestää noin 10–15 minuuttia. Kerros- ja rivitaloissa asiakkaan ei tarvitse olla paikalla mittarinvaihdon aikana, sillä mittari sijaitsee yleensä esimerkiksi kellarissa tai käytävällä olevassa mittauskeskuksessa, ei huoneistoissa.

Jos oman sähkömittarin vaihdon ajankohta mietityttää, voi suuntaa antavan vaihtovuoden katsoa omasta sähkömittarista. Jos 15 vuoden käyttöikä ylittyy, on vaihto lähellä. Massavaihtojen ajankohta on määritelty aluekohtaisesti.

”Vaihdosta ilmoitetaan henkilökohtaisesti hyvissä ajoin”, Isteri muistuttaa.

Haastatteluhetkellä sähkömittareita oli vaihdettu massavaihdoissa jo 10 200 kappaletta.

Tänä vuonna massavaihtoja jatketaan elokuuhun saakka, minkä jälkeen sähkömittarien vaihdossa on taukoa vuoden 2026 toukokuuhun, jonka jälkeen projekti jatkuu tiiviinä aina vuoden 2028 loppuun saakka. Aikataulun suunnittelussa on huomioitu vuosittain vaihtovuoroon tulevien mittareiden määrä ja alueellinen sijoittuminen, ja niiden perusteella on määritetty lopulliset massavaihtokokonaisuudet eri vuosille, jotta projekti etenisi mahdollisimman tehokkaasti.