Oulun Energian logo

Sammalpeitteinen metsä kirkkaassa auringonpaisteessa.

Oulun Energian kiertotalous puhtaamman huomisen puolesta

21.06.2021 /Teemu Koskela

Onko meillä käsissämme jätettä vai sijaansa hakevaa materiaalia? Milloin tapahtuu talouskasvun ja jätteiden määrän kasvun irtikytkentä? Miten ihmisten ja yritysten kulutustottumuksia voi muuttaa ekologisempaan suuntaan? Näitä asioita pohdimme Oulun Energian kiertotaloustiimissä Syklossa, jossa on intohimo siihen, mistä useimmat pyrkivät eroon.

Syklon toimitusjohtaja Teemu Koskela katsoo kameraan ja hymyilee.

Kirjoittaja

Nimi: Teemu Koskela

Titteli: Toimitusjohtaja Syklo Oy

teemu.koskela@syklo.fi

Kuinka jätteiden parempi hyötykäyttö voi viedä yhteiskuntaa kohti hiilineutraalia ja luonnon monimuotoisuutta tukevaa toimintaa?

Yhdyskuntajätettä 160 000 tonnia ja kaupan ja teollisuuden sekä rakennusjätettä 70 000 tonnia sekä reilut 20 000 tonnia tuhkaa. Siinä on Syklon vastaanottamat jätevirrat vuonna 2021. Mitä niistä syntyy? Oulun Energian Laanilan ekovoimalaitos hyödyntää yhdyskuntajätteet erittäin tehokkaasti kaukolämmöksi, teollisuuden prosessihöyryksi ja sähköenergiaksi. Ekovoimalan energiamäärällä lämmittää reilut 20 000 omakotitaloa. Tuhkat taas käytetään hyödyksi soveltuvin osin metsälannoituksessa ja maarakentamisessa, jolloin niiden avulla kiihdytetään metsien kasvua ja säästetään neitseellisten rakennusmateriaalien käyttöä.

 

 

Kierrätyspolttoaineella korvataan fossiilisia ja säästetään biopolttoaineita noin 10 000 omakotitalon lämmönkulutuksen verran

Kaupan-, teollisuuden- ja rakennusjätteiden osoite on Ruskoon vuonna 2020 valmistunut jätteiden lajittelulaitoksemme, jonka korkealle automatisoitu prosessi taikoo lohduttomaltakin näyttävän kasan hyötykäyttöön kelpaaviksi jakeiksi.

Juttelin aktiivista yhteistyötä pohjoissuomalaisten jäteyhtiöiden kanssa tekevän kiertotalouspäällikkömme Heikki Harju-Autin kanssa ja kyselin miten hän kuvailisi toimintamme. Heikki näkee, että rakennusjätteiden hyötykäyttö on iso kansallinen ja miksei kansainvälinenkin haaste, johon pyrimme vastaamaan.

”Meidän Ruskon lajittelulaitos tuottaa sekalaisesta yritysten tuottamasta jätemassasta kierrätyspolttoainetta, jolla korvataan fossiilisia ja säästetään biopolttoaineita noin 10 000 omakotitalon lämmönkulutuksen verran. Sen lisäksi pystymme laitoksemme avulla erottelemaan jätteestä kierrätyskelpoisia metalleja, kuituja ja muoveja”, Heikki vastasi.

”Pystymme tarjoamaan uuden lajittelulaitoksen avulla puolen Suomen yritysjätteille maailmanluokan hyötykäyttöratkaisun, joka ei jätä vähäarvoisintakaan hippusta huomiotta.”

Heikki Harju-Autti, kiertotalouspäällikkö

Etsimme uusia ratkaisuja, jotta toimintamme ympäristökädenjälki olisi joka päivä eilistä parempi


Kun jäte vaihtaa omistajaa, siirtyy sekä materiaali että siihen liittyvä vastuu. Tähän liittyvät yleensä ne otsikot, joihin jäteasioissa valitettavan usein törmätään. Meillä Saara Palo-oja vastaa lajittelulaitoksen toiminnan kehittämisestä sekä ympäristö- ja laatuasioista, ja hänellä on painavaa sanottavaa:

”Vastuullisuus on tekemisemme ytimessä. Toimintaamme ohjaa vahva ymmärrys jätteiden käsittelyyn liittyvistä velvoitteista sekä halu toimia tässäkin asiassa suunnannäyttäjänä”.

Esimerkiksi kierrätyspolttoaineemme (SRF) laatua seuraamme tällä hetkellä kolme kertaa tarkemmin kuin mitä asiaan liittyvä standardi edellyttäisi.

”Etsimme lisäksi jatkuvasti uusia ratkaisuja lajittelutoiminnan tehostamiseen siten, että toimintamme ympäristökädenjälki olisi joka päivä eilistä parempi”, Saara kertoo.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan ymmärrystämme ihmisten ja yritysten toiminnasta ja pohtimaan osaltamme, kuinka voimme toimia tavalla, josta jälkipolvetkin voivat olla ylpeitä.


Saara Palo-oja, projektipäällikkö

Panostamme vahvasti tulevaisuuden kiertotalousratkaisuihin yhteistyössä kumppaneidemme kanssa


Tehokkuutta, vastuullisuutta, suunnannäyttämistä. Miten tähän päästään? Kumppanuuksin ja tiiviillä yhteistyöllä sekä vahvalla uskolla paremman huomisen puolesta.

Halumme on kasvaa erilaisissa kiertotalouden ratkaisuissa niin Pohjois-Suomessa kuin koko maassa, miksei kansainvälisestikin.

Tutkimme ahnaasti mahdollisuuksia tiivistää kumppanuuksia erilaisten organisaatioiden kesken win-win-periaatteella.

Lupaamme olla luotettava kumppani, joka tarjoaa kilpailukykyisen jätteiden hyödyntämisratkaisun, on haasteita pelkäämätön ja valmis vahvoihin panostuksiin tulevaisuuden kiertotalousratkaisujen puolesta.

Unelmamme on sulkea materiaalikierrot ja merkittävästi vähentää ihmisten ja yritysten kuluttamisesta johtuvaa hiilijalanjälkeä.

Nämä ovat vahvoja visioitani, joita toteutan kiertotalousliiketoiminnasta vastaavana johtajana.


Kiertotaloustiimin ammattilaisia: Saara Palo-oja, Antti O. Mattila, Heikki Harju-Autti (edessä), Jari Niskanen ja Teemu Koskela.