Oulun Energian logo

Käytä oikein, pidä huolta ja minimoi riskit – kuinka huolehtia kodin sähkölaitteista

22.09.2021 /Matti Lehto

Kaikki sähkölaitteet ovat teknisiä laitteita, joihin tulee toisinaan vikoja. Nämä viat voivat johtua esimerkiksi materiaaliviasta, väärästä käytöstä tai vaikkapa rakenteellisesta puutteesta, kuten valmistusvirheestä. Vaihtoehtoisia syitä sähkölaitteen vioittumiselle on useita ja seuraukset voivat olla vakavia. Kaksiosaisessa blogisarjassa käyttöpäällikkömme Matti Lehto opastaa, miten sähkölaitteiden turvallisuudesta pidetään huolta.

Matti Lehto katsoo hymyillen kameraan.

Kirjoittaja

Nimi: Matti Lehto

Titteli: käyttöpäällikkö

  • sähköverkon käyttö, kunnossapito ja rakennuttaminen

Valmistajan antamat ohjeet eivät ole tyhjän panttina

Sähkölaitteita on aina käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Laitteen tulee olla ehjä, jotta sitä voi käyttää. Samoin valmistajan ilmoittama käyttöpaikka tulee ottaa huomioon – sisäkäyttöön tarkoitettua koristevalojen muuntajaa ei pidä laittaa ulkopistorasiaan, koska se ei kestä kosteutta kuten ulkokäyttöön tarkoitettu muuntaja. Eri paikoissa käytettäville laitteille on määritelty omat kotelointiluokat, joita ilmaistaan IP-luokituksella. Oikean IP-luokan laite kestää käyttöpaikassa ilmenevän kosteuden tai pölyn.

Toinen asia, joka monelta jää huomioimatta, on oikosulkusuojaus. Kun ulkona käytetään jatkojohtoja ja niihin kytketään sähkölaitteita, keskuksessa tai pistorasiassa oleva vikavirtasuoja on mainio henkivakuutus, joka kytkee sähköt pois tarpeen vaatiessa. Vanhoissa asennuksissa ja taloissa vikavirtasuojia ei kuitenkaan aina ole. Jos pihan perälle vedetään jatkojohtoja peräkkäin riittävästi, jännitetaso pienenee ja oikosulkuvirta heikkenee, mikä tarkoittaa sitä, ettei vian sattuessa sulake palakaan. Tällöin on sähköiskun vaara.

Sulakesuojauksen ja vikavirtasuojan tehtävä on aina suojata käyttäjää ja estää laitetta tai johtoja kuumenemasta ylikuormitustilanteessa. Sulakkeen tai vikavirtasuojan katkaistessa sähköt, voi kerran kokeilla, toimisiko laite sittenkin. Jos sähköt katkeavat kuitenkin uudestaan, täytyy uskoa, että laitteessa tai sähköryhmässä on jokin vika, joka on korjattava, ennen kuin laitetta yrittää käyttää uudemman kerran.

Valitse oikeanlainen pistorasia käyttötarkoituksen mukaisesti

Sähköautojen yleistyessä ja lämmityskauden lähestyessä tulee muistaa, etteivät tavalliset ”kotipistorasiat” kestä jatkuvaa maksimikuormitusta, jonka auton lämmittäminen tai lataaminen vaatii, vaan ne kuumenevat ja aiheuttavat paloriskin. Jatkuvaa kuormitusta varten on oltava teollisuusluokan pistorasia ja sähköautoille mieluusti niitä varten rakennettu latausasema. Myös jo pelkkä lämmitystolppa, joka ei ole seinän vieressä on huomattavasti paloturvallisempi kuin tavalliset pistorasiat.

Asennus- ja materiaaliviat yhdistettynä huollon puutteeseen aiheuttavat vuosittain merkittävän määrän tulipaloja. Väärin itse tehtyjen jatkojohtojen asennusten vuoksi sattuu vakavia tapaturmia, jotka voivat johtaa jopa kuolemaan. Tiivistettynä ohjenuorana voisi sanoa, että yksittäisten sähkölaitteiden käytön osalta on tärkeää, että johdot ja laitteet ovat ehjiä ja puhtaita, ja että niitä käytetään oikeassa paikassa ja oikealla tavalla.

Lue lisää kodin sähköturvallisuusvinkkejä Matin sähköturvallisuutta käsittelevän blogisarjan toisesta osasta.

Sulakkeen palaessa

Jos asunnostasi on sähköt poikki kokonaan tai osittain, syynä voi olla sähköliittymää tai kiinteistöverkkoa suojaavien sulakkeiden palaminen. Voit vaihtaa itse sulakkeet, jotka ovat asunnon sisällä sähkökeskuksessa. Tarkista oman asuntosi sulakekoot ja hanki varalle muutama kappale kutakin sulakekokoa.

Sähköverkon sähkötorneja kuvattuna alaviistosta. Taustalla näkyy pilvetön taivas.

Sähköverkkopalvelut

Tutustu Oulun Energian jakeluverkkoalueeseen sekä palveluihin!

Tutustu palveluihimme!