Oulun Energian logo

Peukalo ja etusormi painavat sulakkeen katkaisijaa.
Etusormi ja peukalo kääntävät sulakkeen katkaisijaa.

Sulakkeen palaessa

Jos asunnostasi on sähköt poikki kokonaan tai osittain, syynä voi olla sähköliittymää tai kiinteistöverkkoa suojaavien sulakkeiden palaminen. Voit vaihtaa itse sulakkeet, jotka ovat asunnon sisällä sähkökeskuksessa. Tarkista oman asuntosi sulakekoot ja hanki varalle muutama kappale kutakin sulakekokoa.

Sulakkeet löytyvät asunnon teknisessä tilassa tai eteisessä sijaitsevasta sähkökeskuksesta, jossa on pääsulakkeet, pääkytkin, sähkömittari ja ryhmäsulakkeet.  

Etenkin kerros- ja rivitaloissa pääkeskus sijoitetaan usein asunnon ulkopuolelle. Tällöin asunnon sisällä on erillinen ryhmäkeskus, tutummin sulaketaulu, jonka sisältä löytyvät asuntokohtainen pääkytkin ja ryhmäsulakkeet. 

Ryhmäsulakkeen vaihtaminen 

Jos osa sähköistä toimii, kyseessä voi olla ryhmäsulakkeen palaminen. Jos sulakkeen palamisen syynä on viallinen tai vialliseksi epäilty sähkölaite, poista se heti käytöstä ja vie laite tarvittaessa ammattiliikkeeseen korjattavaksi. Myös ylikuormitus voi polttaa sulakkeen. 

 • Automaattisulake eli johdonsuojakatkaisija palautetaan kytkimestä toiminta-asentoon.
 • Jos sulake on perinteinen tulppasulake, katkaise sähköt pääkytkimestä kääntämällä kytkin 0-asentoon ennen sulakkeen vaihtoa. 
  Vaihda palaneen sulakkeen tilalle samanlainen uusi ja ehjä sulake.
 • Tarkista sulakekoko sulakkeen päässä olevasta värillisestä merkistä, sulakkeen vieressä olevasta merkintäkilvestä tai sulakepohjan väristä, kun sulake on kierretty irti. Sulakekoko ilmoitetaan myös numeroarvoin sulakkeen pohjassa.
 • Jos sulake palaa tai johdonsuojakatkaisija laukeaa uudelleen heti päälle kytkettäessä, irrota kyseisessä ryhmässä olevat sähkölaitteet ja kytke ne yksitellen.
 • Kytke ensin sähkönsyöttö pois poistamalla sulake tai avaamalla johdonsuojakatkaisija. Laita sähkölaite päälle ja sen jälkeen kytke sähköt takaisin.
 • Jos laitetta käytettäessä sulake palaa tai johdonsuojakatkaisija laukeaa, kyseinen laite on rikki eikä sitä tule käyttää.
 • Jos ryhmän yksikään sähkölaite ei polta sulaketta, kyseessä voi olla ylikuormitus, eli päälle on kytketty enemmän sähkölaitteita, kuin kyseisen sulakkeen nimellisvirta kestää. Tämä on yleistä etenkin vanhoissa taloissa, joiden sulakkeita ei ole mitoitettu nykyisille sähkölaitemäärille.

Pääsulakkeen vaihtaminen 

Suuren kuormituksen aikana, esimerkiksi kovilla pakkasilla, pääsulakkeen läpi saattaa kulkea niin suuri sähkövirta, että sulake palaa. Tällöin ainakin osa liittymästä jää sähköttömäksi. Kovilla pakkasilla kannattaakin välttää suuritehoisten sähkölaitteiden, kuten sähköuunin ja -kiukaan, yhtäaikaista käyttöä. 

Pääsulakkeet ovat liittymäkohtaiset, joten niiden palaminen ei vaikuta muiden alueella olevien liittymien sähkönjakeluun. 

 • Pääsulakkeita on asennettu yleensä kolme kappaletta pylvääseen, jakokaappiin tai pääkeskukseen. Voit vaihtaa itse pääsulakkeet, jotka sijaitsevat kiinteistön sisällä olevassa pääkeskuksessa.
 • Muista noudattaa sähköturvallisuusohjeita ja katkaista sähköt pääkytkimestä kääntämällä kytkin 0-asentoon ennen sulakkeen vaihtoa. Huom! Pääsulakkeen varokepohjassa on jännite, vaikka sulake on poistettu ja pääkytkin on 0-asennossa.
 • Pääsulakkeen tilalle ei missään tapauksessa saa vaihtaa nimellisvirraltaan suurempaa sulaketta kuin siellä on, koska suojaus ei silloin toimi ja liian suuri sulake voi aiheuttaa tulipalon. Sulake on mitoitettu suojaamaan sähköjohtoja siten, että se vika- tai ylikuormitustilanteessa palaa riittävän nopeasti. Jos pääsulakkeen tilalle vaihdetaan liian suuri sulake, johdot voivat ylikuumeta ja syttyä palamaan.
 • Ohjeita omatoimiseen pääsulakkeen vaihtoon saat vikapäivystyksestämme.
 • Pylväässä, jakokaapissa tai Oulun Energia Sähköverkko Oy:n lukolla varustetussa lukitussa kotelossa sijaitsevat pääsulakkeet saa vaihtaa ainoastaan verkkoyhtiön vikapäivystäjä. Tilaa vaihto soittamalla vikapäivystykseemme.

Sähkönjakelun vikapäivystys 24h

call0855843222

Toistuva pääsulakkeen palaminen 

Jos pääsulake palaa toistuvasti, sähköliittymäsi sulakekoko on liian pieni tai kuormitus on jakautunut sulakkeille epätasaisesti. Jos uusi sulake palaa heti vaihtamisen jälkeen, vika on johtimissa tai jossakin sähkölaitteessa. Asian selvittämiseksi suosittelemme ottamaan yhteyttä sähköurakoitsijaan, joka korjaa vian sekä selvittää liittymän kokonaiskuormituksen ja mahdollisen tarpeen suurentaa pääsulakkeen kokoa. 

Veloitamme pääsulakkeen suurentamisesta liittymismaksun, joka on nykyisen ja uuden pääsulakekoon liittymismaksujen erotus, jos kaapelia ei tarvitse vaihtaa. Suuremmista muutostöistä saat erillisen hinta-arvion teknisestä neuvonnastamme. 

Tavallisimpien kotitalouksissa käytettävien sulakkeiden sallitut kuormitukset: 

Sulakkeen nimellisvirta Sallittu kuormitus Tunnusväri
6 A 1 400 W vihreä
10 A 2 300 W punainen
16 A 3 700 W harmaa
20 A 4 600 W sininen
25 A 5 750 W keltainen
35 A 8 050 W musta