Oulun Energian logo

Ilmakuva Oulusta

50 vuotta kaukolämpöä Oulussa – kaukolämpö valtaa kaupungin

12.09.2019 /Kimmo Alatulkkila

Oulun kaukolämpötoiminta alkoi vuonna 1969 ja lähti laajenemaan nopeasti. Kaukolämpö oli jo vuosikymmeniä sitten kysytty ja kilpailukykyinen lämmitysmuoto.

Oulun Energian lämpö palvelujohtaja Kimmo Alatulkkila.

Kirjoittaja

Nimi: Kimmo Alatulkkila

Titteli: Lämpöpalvelujohtaja

Kimmo Alatulkkila vastaa kaukolämpöverkon ja voimalaitosten kunnossapidosta sekä kaukolämmön jakelusta Oulun alueella. Katse on vahvasti tulevaisuuden energiaratkaisujen kehittämisessä, kuten kaukolämpöverkon mahdollistaman alustatalouden hyödyntämisessä. Tämä unohtamatta lämmönjakelun häiriöttömyyden turvaamista ja varautumista häiriötilanteisiin. Vapaa-aika kuluu perheen ja harrastusten parissa.

Palataan hetkeksi 1970-luvulle. Kaukolämpöön liitettiin eri alueita ympäri Oulua: liitettävälle alueelle rakennettiin verkon osa ja asennettiin siirrettävä lämpökeskus. Tämän jälkeen asiakkaat liitettiin verkkoon ja asiakkaiden tilat varustettiin mittaus- ja lämmönjakokeskuksilla. Lopulta lämpökeskus käynnistettiin, josta alkoi lämmönjakelu – näin kaukolämpö levisi joka puolelle kaupunkia. Vuoden 1971 loppuun mennessä asiakkaita oli liitetty verkkoon 54.

Myllytullin lämpökeskukseen yhteydessä ollutta verkkoa laajennettiin kaupunkiin ja reitin varrelta liitettiin lisää rakennuksia kaukolämpöön. Yhtenäinen kaukolämpöverkko alkoi muodostua, kun pitkin kaupunkia olleet verkot liitettiin toisiinsa. Verkko alkoi olla jo niin laaja, että tarvittiin lisätehoa, jonka lisäksi piti huolehtia myös varatehosta. Jo kaukolämpötoiminnan alkuaikoina varatehon toimittajiin kuuluivat teolliset yritykset muun muassa Kemira Oy, Kajaani Oy, Oulun yliopistollinen keskussairaala ja Oulu Oy, joka tunnetaan nykyisin nimellä Stora Enso.

50v kaukolampoa3.jpg

Toppila 1 rakennettiin kaupunginvaltuuston päätöksestä

Kaukolämpöverkon laajetessa tuli tarve lämmitysvoimalaitokselle. Oulun kaupunginvaltuusto päätti rakentaa lämmitysvoimalaitoksen, jossa tuotettaisiin sähköä ja lämpöä. Päätös rakentamisesta tehtiin 13.3.1972. Toppilan voimalaitoksen ensimmäinen kiinteä apukattila käynnistettiin ennen joulua vuonna 1976. Pääkattila käynnistettiin ja yhteistuotanto aloitettiin seuraavan vuoden kesällä. Myöhemmin Toppila 1 sai viereensä Toppila 2:n, jonka arvioidaan olevan tuotannossa vuoteen 2035 asti.

Oulun Energiaa kutsuttiin Oulun kaupungin sähkölaitokseksi, kunnes kaukolämpötoiminnan laajetessa nimi muutettiin Oulun kaupungin energialaitokseksi vuonna 1978. Lopulta Oulun kaupungin energialaitoksesta tuli Oulun Energia vuonna 1996. Liikelaitoksesta osakeyhtiöksi muuntautuminen tapahtui 31.12.2014, josta lähtien yhtiö on tunnettu Oulun Energia Oy:nä.

Toppila1.jpg

Uututtaan hohtavat Toppilan voimalaitos ja Toppila 1 -yksikkö.

Lapsi katsoo ruutua sohvalla.

Kaukolämmöstä enemmän irti

Tarjoamamme kaukolämmön palvelut varmistavat lämmityksesi energia- ja kustannustehokkuuden sekä ympäristöystävällisyyden.

Tutustu kaukolämmön palveluihin