Oulun Energian logo
Nuori tyttö isovanhempiensa kanssa metsässä. Isoisä kantaa ämpäriä.
Nuori tyttö on isovanhempiensa kanssa metsässä aurinkoisena päivänä.

Toimimme eettisesti kestävällä tavalla

Vastuullisuus on olennainen osa Oulun Energia -konsernin yrityskulttuuria. Oulun Energia -konsernin eettisissä toimintaohjeissa henkilöstölle ja toimittajille on määritetty toimintaperiaatteet ja vähimmäisvaatimuksemme, jotka koskevat lakisääteisten velvoitteiden lisäksi ihmisoikeuksia, ympäristövastuullisuutta, työturvallisuutta sekä vastuullista liiketoimintaa. 

Eettiset ohjeet henkilöstölle

Eettiset toimintaohjeet eli tuttavallisemmin pelisäännöt toimivat henkilöstön arjen tukena ja ohjaavat toimimaan lakien sekä Oulun Energian arvojen mukaisesti. 

Henkilöstön eettiset toimintaohjeet

 

Eettiset ohjeet toimittajille

Toimittajamme vastaavat, että myös heidän käyttämänsä toimittajat ja alihankkijat noudattavat ohjeita. 


Konsernillamme on käytössä laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät, jotka takaavat jatkuvan kehittämisen. Olemme myös mukana valtakunnallisissa energiatehokkuussopimuksissa. Vuonna 2019 Oulun Energia -konsernin kaikki yhtiöt ja yksiköt sertifioitiin seuraavien johtamisjärjestelmästandardien vaatimusten mukaisesti:

Järjestelmien käyttäminen ohjaa meitä koko ajan parantamaan toimintaamme niin asiakastyytyväisyyden, tuotteiden laadun, ympäristövaikutusten kuin työturvallisuudenkin osalta. 

Oulun Energia on mukana valtakunnallisissa energiatehokkuussopimuksissa, joiden tavoitteena on edistää energian tehokasta käyttöä ja vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Oulun Energialla näiden sopimusten toteuttaminen näkyy muun muassa energiantuotannon tehostamisessa, polttoainevalinnoissa sekä verkostohäviöiden vähentämisessä niin kaukolämmön kuin sähkönkin tuotannossa. Nykyiset energiatehokkuussopimukset on tehty vuosille 2017–2025. Vapaaehtoiset sopimukset ovat valtion, kuntien ja toimialojen yhdessä valitsema tapa täyttää Suomelle asetetut EU:n energiatehokkuusvelvoitteet.