Oulun Energian logo

Merikosken voimalaitoksen ohijuoksutukset

Merikosken voimalaitoksen ohijuoksutuksen yhteydessä patouomaan jääneet kalat

20.07.2023 / Päivitetty viimeksi 09.19

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt Merikosken voimalaitoksen viikolla 28 tapahtuneen ohijuoksutuksen yhteydestä otettuja videoita, jossa ihmiset liikkuvat patosillan alapuolisessa patouomassa ja pyrkivät nostamaan kallion syvänteisiin muodostuneisiin altaisiin jääneitä nousukaloja kalatielle.

Ohijuoksutusten yhteydessä patoluukut avautuvat, jolloin uoma täyttyy laajemmin vedellä ja kalat pääsevät uimaan kalatien ohi. Kun vesi sitten laskee, yksittäisiä kaloja saattaa jäädä uomassa oleviin syvänteisiin ja altaisiin. Kalat pääsevät liikkeelle näistä altaista patoluukkujen avautuessa seuraavan kerran.

Patoluukkuja voidaan joutua avaamaan erilaisista syistä, periaatteessa milloin tahansa. Luukkujen avaaminen voi olla välttämätöntä esimerkiksi voimalaitoksen järjestelmien päivitysten, huoltojen, suurten virtaamien tai häiriötilanteiden aikaan. Noudatamme viranomaisten meille asettamia lupavelvoitteita ja estämme ohijuoksutuksilla veden korkeuden kriittisten rajojen ylittymisen, joka voisi aiheuttaa tulvavahinkoja Oulujoessa padon yläpuolella.

Kalatietä pitkin on noussut vuosien mittaan tuhansia lohikaloja ja kalojen jääminen altaisiin on harvinaista, puhutaan yksittäistapauksista. Ymmärrämme kuitenkin ihmisten huolen vaelluskaloista ja tulemmekin kartoittamaan vaihtoehtoja, joilla kalojen joutumista patouoman syvänteisiin ja altaisiin voitaisiin tulevaisuudessa ehkäistä. Kyseessä on monimutkainen kokonaisuus, jossa meidän on huomioitava voimalaitoksen toimintaan, turvallisuuteen sekä ympäristöön liittyviä kysymyksiä.

Muistutamme, että patouomassa liikkuminen on laitonta ja hengenvaarallista. Voimalaitoksen ohijuoksutuksen yhteydessä patoluukut avautuvat yleensä äänimerkin soidessa, 30 sekunnin viiveellä, mutta häiriötilanteen sattuessa luukut saattavat aueta heti. Patoluukkujen kautta vettä voi virrata jopa 500 kuutiota sekunnissa, jolloin vesivyöryn alta ei käytännössä ole mahdollisuutta ehtiä ajoissa pois.