Oulun Energian logo

Toppilansalmessa istutettiin lohta ja meritaimenta

14.05.2021 / Päivitetty viimeksi 10.55

Oulun Energia istuttaa Oulujokeen lohta, meritaimenta ja siikaa osana Merikosken istutusvelvoitetta. Toppilansalmeen istutettiin viime viikolla lohta ja meritaimenta. Oulun energian velvoiteistutusmäärä koostuu lähes viidestä tuhannesta meritaimenesta, yli 25 000 lohenpoikasesta ja miljoonista vastakuoriutuneista siianpoikasista.

Oulujoen istutusten tarkoituksena on korvata joen rakentamisen aiheuttamia haittoja kalataloudelle, ylläpitää Oulujoen lohi- ja taimenkantaa ja mahdollistaa kalastus. Lohet ja taimenet istutetaan laskemalla ne suoraan meriveteen pitkää putkea pitkin. Poikasia istuttaneen Montan Lohi Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Oikarisen mukaan kalojen istuttaminen on nopea prosessi. Usean tuhannen taimenistukkaan istuttaminen vie vain kymmenisen minuuttia. Luonnonvarakeskus (Luke) on merkinnyt osan istutuseristä PIT-merkein, jotta erien selviytymistä voidaan verrata ja seurata.

Vaellussiian istuttaminen aloitetaan, kun vedet ovat lämmenneet. Näin voidaan varmistaa ja edistää vastakuoriutuneiden poikasten selviämistä. Istutettavien siianpoikasten matka alkoi edellisenä syksynä lypsetyistä mädeistä, jotka ovat nyt olleet talven ajan Montan kalanviljelylaitoksen hautomossa. Kuoriutumisen jälkeen siianpoikasia päästään pian istuttamaan, kunhan vesi hieman lämpenee.

Istutusputken painetta tasattiin ennen varsinaista istutusta.