Oulun Energian logo

Valtakunnallinen Datahub-tiedonvaihtojärjestelmä nopeuttaa tiedonkulkua ja parantaa asiakaspalvelua

17.02.2022 / Päivitetty viimeksi 08.00

Suomessa otetaan helmikuussa 2022 käyttöön sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty Datahub-tiedonvaihtojärjestelmä. Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa prosesseja sekä parantaa asiakaspalvelua.

Datahub-järjestelmään tallennetaan tiedot kaikista Suomen sähkönkäyttöpaikoista, joita ovat esimerkiksi koti, kiinteistö, yritykset ja teollisuuslaitokset, sekä asiakas-, sopimus- ja mittaustietoja, joita sähkön vähittäismarkkinoilla tarvitaan asiakkaiden palveluun. Yhteistä tiedonvaihtojärjestelmää tulee käyttämään noin 100 sähkönmyyjää ja 80 jakeluverkkoyhtiötä.

Keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä tehostaa prosesseja, selkeyttää ja nopeuttaa osapuolten tiedonvaihtoa ja näkyy asiakkaille sujuvampana palveluna. Datahubin avulla mahdollistetaan myös uudenlaisten palvelujen ja sovellusten kehittäminen esimerkiksi energian säästöön tai kulutuksen seurantaan liittyen.

Miten muutos vaikuttaa asiakkaaseen?

Kaikilla Suomen sähkönkäyttöpaikoilla on yksilöivä tunnus, joka kertoo, missä sähköä käytetään. Uuden yhtenäisen toimintatavan myötä käyttöpaikkatunnukset vaihtuvat uusiksi GSRN-tunnuksiksi. Uusi tunnus helpottaa myyjänvaihtoa ja yhtenäistää prosesseja. Muutos ei vaadi asiakkailtamme toimenpiteitä, vaan tunnus muutetaan sopimustietoihisi automaattisesti. Uusi 18-merkkinen käyttöpaikkatunnus näkyy jatkossa laskulta sekä Energiatili-palvelusta.

Datahub-järjestelmään tallennettuja tietoja pääsee tarkastelemaan asiakaspalveluportaalin kautta 15.3.2022 alkaen. Palveluun kirjautumisessa käytetään suomi.fi -palvelun tarjoamaa luotettavaa kirjautumista.

Lisätietoja datahubista

Oulun Energian nettisivujen uuteen Datahub-osioon on koottu ajankohtaiset tiedot Datahubista.

Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on Fingridin tytäryhtiö. Lisää tietoa Datahubista Fingridin sivuilla.