Oulun Energian logo

Syklon kiertotalouskeskittymä Hyvinkää.

Oulun Energian tytäryhtiö Syklo suunnittelee Suomen suurimman muovinkierrätyslaitoksen rakentamista Hyvinkäälle

20.02.2024 / Päivitetty viimeksi 09.00

Kiertotalousyhtiö Syklo Oy suunnittelee Suomen suurimman muovinkierrätyslaitoksen rakentamista Hyvinkäälle. Kapasiteetiltaan 50 000 tonnin muovinkierrätyslaitos tulee kasvattamaan Suomen muovinkierrätyskapasiteettia jopa 50 prosenttia. Laitoksessa hyödynnetään käänteentekevää teknologiaa, jolla kyetään erottelemaan sekalaisista muovijakeista eri muovilaadut poikkeuksellisen korkealla saannolla korkealaatuisiksi muoviteollisuuden raaka-aineiksi. Lisäksi laitoksen suunnittelussa on keskitytty ympäristövaikutusten minimoimiseen muun muassa ehkäisemällä mikromuovipäästöjen syntyminen suljetun vesikierron myötä. Hankkeen strategisena kumppanina toimii skotlantilainen Impact Recycling.

Hyvinkäälle 2025 alkusyksystä valmistuvaksi suunniteltu muovinkierrätyslaitos on merkittävä edistysaskel koko Suomen kiertotalousmarkkinalle, sillä laitoksessa pystytään erottamaan ja kierrättämään muovit sellaisistakin jätevirroista, jotka nykyisellään päätyisivät kokonaan poltettavaksi. Kierrätettäviä muoveja ovat muun muassa sekalaiset kovat muovit, sekalaiset kalvomuovijakeet kaupan ja teollisuuden aloilta sekä jätteiden lajittelulaitoksilta erotettavat sekalaiset muovivirrat.

Laitos mahdollistaa jopa 25 miljoonan euron vuotuiset säästöt Suomen valtiontaloudelle EU:n muovijätemaksun (EU Plastic Tax) vähenemisen seurauksena. Säästöt perustuvat huonolaatuisten muovivirtojen kierrätyskapasiteetin merkittävään nousuun. Nykyisellään Suomen muovinkierrätysaste on Euroopan alhaisimpia ja Suomi on saanut EU:lta tästä varhaisvaroituksen kesäkuussa 2023. Syklon muovinkierrätyslaitos vähentää myös Suomen laskennallisia kasvihuonepäästöjä enimmillään jopa 160 000 tonnia (CO2eq) vuositasolla, mikäli kaikki laitoksen kierrättämä muovi on pois poltosta.

“Olemme ylpeitä saadessamme lanseerata hankkeen, joka mullistaa Suomen muovinkierrätysmarkkinan. On ympäristölle ja taloudelle valtava ongelma, että kulutuksemme perustuu edelleen neitseellisten raaka-aineiden käyttöön. Laskelmiemme mukaan laitoksemme tulee lisäämään muovipakkausten kierrätysastetta Suomessa jopa 20 prosenttiyksikköä. Myös laitoksen työllistävä vaikutus alueella on merkittävä”, sanoo Syklo Oy:n toimitusjohtaja Teemu Koskela.

Syklo pyrkii hankkeella vauhdittamaan kestävän kiertotalouden syntymistä muovituotteiden arvoketjussa ja vahvistamaan Suomen asemaa kiertotalouden edelläkävijänä. Kestävyysajattelu korostuu myös laitoksen suunnittelussa. Syklon laitokselle toteutetaan suljettu vesikierto, jonka myötä laitoksella ei synny jätevettä. Tällä ratkaisulla ehkäistään mikromuovien päätyminen muovin kierrätysprosessista vesistöön. Kierrätysprosessin lopputuotteena laitos tuottaa kierrätysmuovigranulaattia muovituoteteollisuuden raaka-aineeksi.

“Tällä investoinnilla me rakennamme Suomeen muovinkierrätyksen teollista kapasiteettia ja tuomme teknologista osaamista, mitä täällä ei vielä ole. Suurin ero tyypillisiin muovinkierrätyslaitoksiin on se, että pystymme huomattavasti tehokkaampaan jätevirtojen hyödyntämiseen kuin tavanomaisella muovinkierrätysteknologialla. Konkreettisesti tällä tarkoitetaan sitä, että saamme kierrätettyä muovia uusiokäyttöön noin 20 prosenttiyksikköä enemmän kuin nykyisin käytössä olevissa menetelmissä. Teemme tämän myös ympäristön kannalta huomattavasti kestävämmin”, Koskela kertoo.

“Hyvinkään muovinkierrätyslaitos on vasta alkua ja tähtäämme tämän strategisen kumppanuuden kautta seuraavaksi laajentumista Pohjoismaihin sekä Baltiaan, ja myöhemmin myös muualle Eurooppaan”, Koskela jatkaa.

Tiivis strateginen kumppanuus – suomalaista kiertotalouden asiantuntijuutta ja skotlantilaista teknologiaa

Syklon muovinkierrätyslaitoksessa hyödynnettävä muovinlajitteluteknologia on skotlantilaisen muovinkierrätysyhtiön Impact Recyclingin kehittämä alallaan uniikki innovaatio. Prosessissa hyödynnetään kahta eri patentoitua teknologiaa, joista toisen avulla kierrätysprosessissa voidaan erotella eri muovilaadut hyvin pienillä tiheyseroilla. Tiheyseroihin perustuva erottelu mahdollistaa myös aiemmin hankalasti kierrätettävien mustien muovien kierrätyksen. Samalla teknologia mahdollistaa huomattavasti parempilaatuisen lopputuotteen valmistuksen.

Syklo muovigranulaatti 1200x628px.jpg

Vasemmalla hienomurskattu, pesty, lajiteltu ja kuivattu raake-aine, josta tehdään muovigranulaattia (oik.).

“On hienoa olla kansainvälistämässä edistyksellistä ja alalla uniikkia muovinkierrätysteknologiaamme. Olimme alusta asti vakuuttuneita Syklon kiertotalousosaamisesta, joka on alansa huippua koko Euroopan tasolla. Uskomme, että tämän kumppanuuden kautta ja patentoitujen teknologioidemme avulla voimme yhdessä olla mullistamassa kierrätysmarkkinaa ja kirittämässä koko Eurooppaa kohti aitoa, kestävää ja luontopositiivista kiertotaloutta”, sanoo Impact Recyclingin toimitusjohtaja David Walsh.

Muovinkierrätyslaitosta suunnitellaan osaksi Hyvinkään ainutlaatuista kiertotalouskeskittymää, jonka Syklo hankki Suomen Energiamurskeelta 9.1.2024 ostamalla yhtiön koko osakekannan. Viiden ja puolen hehtaarin kokoisella kiinteistöllä on 100 000 tonnin vuotuisen jätemäärän vastaanoton mahdollistava ympäristölupa sekä yhteensä noin 6 400 neliömetrin rakennuskanta.

Syklon tavoitteena on kasvaa valtakunnalliseksi ja kansainväliseksi kiertotalouskumppaniksi, joka uudistaa kiertotalousmarkkinaa nostamalla esiin myös alaan liittyviä haasteita, tuomalla niihin ratkaisuja, sekä muuttamalla alan ajattelua aiempaa kestävämpään suuntaan.

Tutustu Syklon toimintaan tästä!

Kaksi Syklon työntekijää seuraavat lajittelulinjaston toimintaa.

Syklo pyöräyttää maapallon paremmalle kiertoradalle

Kiertotalousyhtiö Syklo tarjoaa yrityksille markkinoiden edistyksellisimmät jätteiden vastaanotto-, käsittely- ja jatkojalostuspalvelut. 

Tutustu Syklon toimintaan