Oulun Energian logo

Oulun Energia Sähköverkko ja Landis+Gyr solmivat sopimuksen älykkäästä mittauspalvelusta ja verkonhallintaratkaisusta

09.12.2022 / Päivitetty viimeksi 10.16

Oulun Energia Sähköverkko Oy laajentaa pitkäaikaista mittauspalveluyhteistyötään Landis+Gyr Oy:n kanssa ottamalla käyttöön uuden sukupolven mittaus- ja tietoliikenneratkaisun.

Oulun Energia Sähköverkko Oy on päättänyt jatkaa pitkäaikaista mittauspalveluyhteistyötä Landis+Gyr Oy:n (SIX: LAND) kanssa. Sopimus sisältää 130 000 älykkään mittalaitteen toimituksen ja asennuksen, luotettavan IoT-teknologian sekä 10-vuotisen palvelusopimuksen.

Mittauspalveluja päivitetään vastaamaan tulevaisuuden tarpeita korvaamalla tulevina vuosina koko käytössä oleva mittalaitekanta uusilla tehokkailla ja älykkäillä mittalaitteilla (E360, E360 CT, E660). Valitut mittalaitteet ja -palvelut täyttävät kaikki uuden mittausasetuksen vaatimukset, mukaan lukien 15 minuutin tai tarvittaessa lyhyemmänkin mittausjakson, laajat sähkönlaadun seurantaominaisuudet ja mahdollistavat liitännät kotiautomaation kanssa. Tietoliikenneratkaisussa siirrytään luotettavaan ja kustannustehokkaaseen mobiiliin IoT-teknologiaan (NB-IoT ja LTE M1).

”Yhteistyö on toiminut hyvin, ja siksi on luontevaa jatkaa ja laajentaa sitä. Uuden kokonaisvaltaisen palvelun avulla pystymme hoitamaan nykyiset ja tulevat mittaustarpeet sekä sähkönkulutuksen että pientuotannon osalta. Järjestelmä tarjoaa myös parempaa tietoa sähköverkon tilasta, mikä parantaa edelleen asiakaskokemusta, koska vikatilanteisiin voidaan reagoida entistä nopeammin”, kertoo Oulun Energia Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Anna Pasma.

Suomi oli yksi ensimmäisistä maista, jotka ottivat älykkään mittauksen laajamittaisesti käyttöön. Uuden mittausasetuksen mukaan asennettujen mittalaitteiden on toimittava paitsi sähkömittareina myös älykkäinä päätelaitteina, jotka pystyvät hallitsemaan kehittyneitä sähkönlaadun mittauksia ja automatisoituja ohjauksia sähköverkossa.

Sähköverkkoyhtiöt tarvitsevat mittausdatan nopeaa, luotettavaa ja turvallista tiedonsiirtoa toteaa Landis+Gyrin Suomen myyntijohtaja, Tommi Österberg: ”Odotamme innolla, että voimme laajentaa pitkäaikaista yhteistyösuhdettamme Oulun Energia Sähköverkko Oy:n kanssa ja tukea sen teknologiauudistuksia uusimmilla työkaluilla ja palveluilla.”

 

---------

Oulun Energia Sähköverkko

Oulun Energia Sähköverkko vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta yli 115 000 asiakkaalleen oman jakeluverkkonsa alueella Oulun kantakaupungissa, Kiimingissä, Yli-Iissä ja Iin Jakkukylässä. Tarjoamme sähköverkkopalvelut kotitalouksille, yrityksille ja yhteisöille sekä pysyviin että tilapäisiin tarpeisiin. Luotettavan sähkönjakelun varmistamiseksi huollamme ja peruskorjaamme verkkoa suunnitelmallisesti, rakennamme uutta ja valvomme sähkönjakelun häiriöttömyyttä ympäri vuorokauden. Oulun Energia Sähköverkko Oy on osa Oulun Energia -konsernia. Lisätietoja verkkosivuiltamme www.oulunenergia.fi.

Landis+Gyr

Landis+Gyr on johtava maailmanlaajuinen integroitujen energianhallintaratkaisujen toimittaja. Mittaamme ja analysoimme energian käyttöä tuottaaksemme vaikuttavaa analytiikkaa älykkäiden verkkojen ja infrastruktuurin hallintaa varten, minkä ansiosta energialaitokset ja kuluttajat voivat vähentää energiankulutusta. Innovatiivinen ja hyväksi havaittu ohjelmisto-, palvelu- ja älykäs anturiteknologiaportfoliomme on keskeinen tekijä sähköverkon hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Landis+Gyr on välttänyt yli 9 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä tilikaudella 2021, joten Landis+Gyr hallitsee energiaa paremmin – vuodesta 1896 lähtien. Landis+Gyrin liikevaihto on 1,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria tilikaudella 2021, ja se työllistää noin 6 800 lahjakasta työntekijää viidellä mantereella. Lisätietoja saat verkkosivuiltamme www.landisgyr.eu sekä www.landisgyr.fi.