Oulun Energian logo

Oulun Energia on aloittanut toimenpiteet venäläisestä öljystä irtaantumiseksi jo keväällä

29.07.2022 / Päivitetty viimeksi 05.08.2022 10.16

Oulun Energia irtautui venäläisen puuhakkeen käytöstä heti, kun se oli mahdollista. Näin toimitaan myös venäläisperäisen öljyn suhteen.

Oulun Energialla öljyn osuus koko energiantuotannossa on 1-2 %. Öljyä käytetään kovilla pakkasilla, jolloin Toppilan ja Laanilan voimalaitosten tuottama lämpö ei riitä. Näin kodit pysyvät lämpiminä ja lämmintä vettä on saatavilla vuoden kylmimpinäkin päivinä. Toimitusvarmuuden takaaminen on yksi Oulun Energian keskeisimpiä tehtäviä.

Oulun Energialla on Ukrainan hyökkäyssodan alkamisen jälkeen tehty suunnitelmallista työtä sen eteen, että venäläisperäisen hakkeen sekä öljyn käytöstä voidaan luopua. Venäläisen hakkeen käytöstä luovuttiin heti, kun korvaavan polttoaineen saatavuus oli ensin taattu. Venäläisperäisen öljyn käytöstä ollaan myös luopumassa heti, kun huoltovarmuus on turvattu. Venäläisperäisestä öljystä luopuminen on hitaampi ja monimutkaisempi prosessi kuin hakkeesta luopuminen, koska vaihtoehtoisia toimittajia tietynlaatuisille raskaille polttoöljyille on hankalampi löytää.

”Olemme kevään aikana selvittäneet teknisiä kyvykkyyksiämme siirtyä eri laatuisiin polttoaineisiin. Sen lisäksi olemme valmistelleet kilpailutusmateriaalin uuden öljysopimuksen kilpailutusta varten. Uuden öljyn toimittajan valinnalla varmistetaan, että meille ei tule venäläisperäistä öljyä”, sanoo Oulun Energian liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala. ”Valitettavasti näiden asioiden muuttaminen ei tapahdu kädenkäänteessä”, jatkaa Vanhala.

Oulun Energia on jo tehnyt toimenpiteitä, jotka ovat olleet mahdollista toteuttaa nopealla aikataululla. Esimerkiksi Pateniemen ja Vasaraperän lämpölaitosten polttoaineeksi vaihdetaan kevytöljy, kun säiliöt on käytetty tyhjiksi. Lisäksi konsernin ajoneuvojen tankkaus on siirretty Teboililta toiselle toimittajalle.

Yhtiön lyhyen tähtäimen tavoitteena on luopua venäläisen öljyn käytöstä. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on luopua öljyn käytöstä kokonaan, kun tekninen kyvykkyys voimalaitoksilla ja huippulämpölaitoksilla on siihen saavutettu.