Oulun Energian logo

Ylijäämälämpöjen ja hukkalämpöjen hyödyntäminen kaukolämpöverkossa.

Oulun Energia avaa kaukolämpöverkon asiakkaiden ylijäämälämpöjen vastaanottoa varten

26.03.2024 / Päivitetty viimeksi 09.00

Oulun Energia mahdollistaa asiakkaidensa toiminnasta syntyvien ylijäämälämpöjen vastuullisen kierrättämisen avaamalla kaukolämpöverkkonsa. Ylijäämälämpöjen myynti kaukolämpöverkkoon auttaa Oulun Energian asiakkaita saavuttamaan omia ympäristötavoitteitaan. Ylijäämälämpöjen vastaanotto tukee Oulun Energian monipuolistuvan energiatuotantojärjestelmän kehittymistä ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista.

Oulun Energia kehittää kaukolämpöverkon energiatehokkuutta sekä monipuolistaa energiantuotantoa avaamalla kaukolämpöverkon asiakkaidensa ylijäämälämpöjen vastaanottoa varten. Avoimessa eli kaksisuuntaisessa kaukolämpölämpöverkossa Oulun Energia sekä toimittaa lämpöä asiakkaalle että voi ottaa vastaa asiakkaan tuottamia ylijäämälämpöjä. 

“Kaukolämpöverkon alueella olevat asiakkaat voivat ohjata ylijäämälämpönsä Oulun Energian avoimeen kaukolämpöverkkoon ja näin olla mukana hiilineutraalin kaukolämmön tuottamisessa sekä samalla pienentää omasta toiminnastaan syntyviä päästöjä”, kertoo Oulun Energian lämpöpalveluiden Maunu Laikari. 

Ylijäämälämpöjen talteenotto edistää Oulun Energian tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Se auttaa myös oululaisia yrityksiä omien ympäristötavoitteidensa saavuttamisessa sekä luo mahdollisuuden saada myydystä energiasta tuloja Oulun Energialta. 

Tähän asti avoimeen kaukolämpöverkkoon on ollut liittyneenä yksittäisiä teollisuuden ja kaupan alan kiinteistöjä. Esimerkiksi Osuuskauppa Arina on liittänyt jo kaksi kauppakiinteistöään osaksi avointa kaukolämpöverkkoa. Näissä kohteissa ylimääräinen lämpöenergia otetaan talteen ja siirretään Oulun Energian kaukolämpöverkkoon. Merkittävää teollisen tason kohdetta edustaa vuonna 2025 valmistuva Nokian energiakeskus, joka tulee tuottamaan ylijäämälämpöjä kaukolämpöverkkoon jopa 70 GWh vuodessa. 

Kiinteistöt osaksi avointa kaukolämpöverkkoa 

“Ylijäämälämpöjen tarjoaminen kaukolämpöverkkoon onnistuu useilta erilaisilta toimijoilta. Oulun Energian näkökulmasta erityisen arvokkaita ylijäämälämmönlähteitä ovat sellaiset lämmönlähteet, joista ylijäämälämpöä on tarjolla myös sydäntalvella. Tällöin myös lämmöstä maksettava kompensaatio on usein parempi”, toteaa Laikari.  

Oulun Energia tarjoaa asiakaskohtaisia ratkaisuja ylijäämälämpöjen vastaanottoa varten, jolloin pystytään määrittämään optimaalisesti kiinteistökohtainen potentiaali ylijäämälämpöjen hyödyntämistä varten. 

”Jokainen kohde on erilainen ja siksi ratkaisut ylijäämälämpöjen vastaanottoa varten vaativat asiakaskohtaista räätälöintiä. Meidän asiantuntijamme kartoittavat tarvittavat järjestelmät sekä toimintamallit asiakaskohtaisesti”, Laikari toteaa. 

Tutustu avoimeen kaukolämpöverkkoon ja ylijäämälämpöjen vastaanottoon