Oulun Energian logo

Oulun Energia Oy laajentaa toimintaansa Laanilassa

06.04.2022 / Päivitetty viimeksi 01.03.2023 13.28

Oulun Energia on solminut yhteistyösopimuksen Junnikkala Oy:n kanssa. Vuoden 2023 loppuun mennessä Ouluun rakennettavalla Junnikkalan sahalla on merkittävä vaikutus Oulun Energialle Laanilan alueen kehittymisen ja hiilineutraaliuden näkökulmista.

Oulun Energian strategisena tavoitteena on kehittää Laanilan alueesta houkutteleva kohde puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa tarvitseville kumppaneille. Nyt solmittu sopimus on askel kohti strategista tavoitetta, jossa Oulun Energia palvelee Laanilan alueen nykyisiä ja uusia teollisia kumppaneita monipuolisesti. Tällä hetkellä toiminnan perustan Laanilassa muodostavat biovoimalaitos, joka tuottaa energiatehokkaasti sähköä, kaukolämpöä ja prosessihöyryä sekä ekovoimalaitos, joka jalostaa kierrätykseen kelpaamattoman jätteen höyryksi ja lämmöksi. Alueella on myös suuri kallioon louhittu lämpöakku, jonka avulla parannetaan lämmöntuotannon energiatehokkuutta.

Solmittu yhteistyösopimus takaa lämmitysenergian jakelun Junnikkalan sahalaitoksen kuivaamoihin Oulun Energian biovoimalaitokselta. Samalla Oulun Energia ja Junnikkala ovat sopineet laajamittaisesta yhteistyöstä uusiutuvan puuenergian hankinnassa, toimituksessa ja käytössä.

Junnikkalan sahan sekä puunhankinnan sivutuotteena syntyy uusiutuvia bioenergianlähteitä – hakkuutähteitä, purua ja kuorta – yli sahan omien lämmitystarpeiden. Ylijääneet bioenergianlähteet hyödynnetään Oulun Energian sähkön ja lämmön tuotannossa. Junnikkalan saha käyttää vuosittain noin 700 000 kiintokuutiometriä tukkipuuta, jonka seurauksena syntyvien energiakäyttöön soveltuvien puusivutuotteiden ja tähteiden määrä vastaa noin 15 prosenttia Oulun Energian vuosittaisesta polttoainekäytöstä.

Yhteistyön ansiosta Oulun Energia etenee suunnitellusti hiilineutraaliuspolullaan kohti uusiutuvaa energiantuotantoa. Sahatavaran tuotannon lisäys edistää hiilensidontaa, kun puussa oleva hiili sitoutuu rakennuksiin vuosikymmeniksi. Kotimaiseen puuhun perustuva polttoainehankinta myös antaa työtä maakuntaan ja parantaa huoltovarmuutta. ”Olemme todella iloisia, että pystyimme osaltamme edistämään Junnikkalan sahan tuloa Ouluun”, toteaa Oulun Energian liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala. ”Yhteistyön ansiosta otamme yhdessä ison loikan kohti kestävää hiilineutraalia tulevaisuutta”. 

Oulun sahan investointi on suurin hanke Junnikkalan historiassa. ”Uusi rakennettava sahakokonaisuus on maailman nykyaikaisin ja avaa uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää energiayhtiön ja sahayrityksen välistä synergiaa’’, toteaa Junnikkalan toimitusjohtaja Kalle Junnikkala. ”Samalla edistämme ilmastonmuutoksen vastaisia toimia yhdessä, tuomme työtä ja hyvinvointia maakuntaan sekä parannamme huoltovarmuutta” toteavat Vanhala ja Junnikkala yhdestä suusta.

 

 

Lisätiedot:

Oulun Energia / Pertti Vanhala, puhelin 044-70 33 701

Junnikkala Oy / Kalle Junnikkala, puhelin 050-051 4884