Oulun Energian logo

Oulun Energia Oomin osakkaana

27.01.2022 / Päivitetty viimeksi 12.00

Sähkömarkkinoilla hinnat ovat olleet voimakkaassa nousussa viime kuukausina. Tästä johtuen monet sähkönmyyjät ovat joutuneet tarkastamaan hinnoitteluaan ja tuotteitaan markkinoita vastaavaksi.

Myllerrys sähkömarkkinoilla on aiheuttanut monia kysymyksiä myös Oulun Energian suuntaan, joka omistaa Oomista 23,9 %. Kysymyksissä on erityisesti korostunut yhteys sähkönmyyntiyhtiö Oomiin sekä heidän tuoteportfolioonsa.

Oomin toiminta alkoi markkinoilla 1.4.2020. Siitä lähtien Oomi on tehnyt päätöksensä itsenäisenä yhtiönä. Kaikkien Oomin osakkaiden, Oulun Energia mukaan lukien, tavoitteena on Oomin menestyminen ja kehittyminen. Yhdistymisellä haluttiin parantaa kilpailukykyä sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Oomin menestyminen ja kehittyminen edellyttääkin, että Oomi pystyy vastaamaan niin hinnoittelun kuin palvelutarjonnan osalta asiakkaiden tarpeisiin. Viimeisen kahden vuoden aikana Oomin tuoteportfolio on kehittynyt monipuolisemmaksi sekä asiakasmäärä- ja tyytyväisyys on kasvanut positiivisesti.

Kysyimme Oomilta, miten he haluaisivat kommentoida nykyistä tilannetta sähkömarkkinassa sekä heidän omaan tuoteportfolioonsa tehtyjä muutoksia. Näin he vastasivat.


”Syksyn 2021 ja talven 2021–2022 aikana sähkön tukkumarkkinahinnat ovat nousseet ennätyskorkealle muun muassa heikentyneen vesitilanteen sekä polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintojen nousun vuoksi. Kalleimpien tuntien hinta on ollut jopa yli 100 c/kWh, kun normaalivuosina hinnat ovat liikkuneet 5 c/kWh tasolla. Oomi hankkii asiakkailleen myymänsä sähkön markkinoilta.

Oomin aloittaessa 1.4.2020 Oulun Sähkönmyynnin asiakkaiden sopimukset siirtyivät sellaisenaan Oomiin. Toistaiseksi voimassa oleva Vapaavirta Spot -tuote on Oomin tuoteharmonisoinnin yhteydessä 1.2.2022 päivitetty toistaiseksi voimassa olevaksi Oomi Aktiivinen -tuotteeksi. Päivityksen myötä sopimuksen perusmaksu laskee 0,10 €/kk ja sähkön marginaali säilyy ennallaan. Sekä Vapaavirta Spot että Oomi Aktiivinen ovat toistaiseksi voimassa olevia sähkösopimuksia, jotka seuraavat sähkön pörssituntihintoja. Sopimuksessa energiahinta on muuttuva ja se perustuu pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool AS) julkaisemaan sähkön tuntikohtaiseen Suomen aluehintaan eli sähkön spot-hintaan. Spot-hintaan perustuvan spot-sähkön hinta vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan, joten asiakas maksaa sähköstä aina ajantasaista hintaa.

Oomi Aktiivisen yhteydessä lisätuotteena myytyä toistaiseksi voimassa olevaa Hintakatto-tuotetta suojaavia johdannaisia ei ole saatu ostettua sähkön tukkumarkkinoilta huonon saatavuuden takia. Pakottavista syistä tuote on päätetty lakkauttaa. Oomi Aktiivinen tuntispot-sopimuksen lisänä saatavilla ollut Hintakatto-tuote on ollut toistaiseksi voimassa oleva kuukausimaksullinen lisätuote, joka on suojannut asiakkaita kuukausittain yksittäisten tuntien hintapiikeiltä. Vuonna 2021 Hintakatto-lisätuotteen asiakkaat hyötyivät Hintakaton avulla 47 % vuoden tunneista – siis lähes joka toinen tunti.

Ymmärrämme, että päätös on harmittava Hintakatto-lisätuotteen hankkineille asiakkaillemme. Päätös tuotteen lakkauttamisesta on myös Oomille erittäin valitettava. Sähkösopimusten muutoksista on ilmoitettu kirjeitse yleisten sähkönmyyntiehtojen mukaisesti kuukautta aiemmin niille asiakkaille, joita muutokset koskevat.”

Sähkönhinnan voimakas nousu on tarjonnut haasteita niin sähkönkäyttäjille kuin sähkönmyyjille valtakunnallisesti. Oulun Energialla, ja kaikilla muillakin Oomin osakkailla, on halu jatkossakin kehittää Oomia entistäkin paremmaksi yhtiöksi. Yhteisenä tavoitteenamme on, että Oomi menestyy ja kehittyy itsenäisenä toimijana markkinassa. Siinä onnistuessamme tulee hyöty osakkuuden kautta Oulun Energialle ja siten edelleen Oulun kaupungille ja sen asukkaille.