Oulun Energian logo

Kaksi Syklon työntekijää ovat selin kameraa kohti ja seuraavat heidän edessään toimivan lajittelulinjaston toimintaa.
Kaksi Syklon työntekijää seuraavat lajittelukeskuksella lajittelulinjastoa.

Syklo – kiertotalouden edelläkävijä

Oulun Energian kiertotalousliiketoiminnot yhtiöitettiin toukokuussa 2022 uudeksi Syklo-yhtiöksi. Kiertotalouden valtakunnallisena edelläkävijänä Syklo tarjoaa laajan ja kattavan palveluverkoston yrityksille uudistavan kasvun saavuttamiseksi.

Miksi Oulun Energialle on tärkeää kiertotalouden lisääminen?

Oulun Energia vastaa maailmanlaajuisten kestävyys- ja ilmastohaasteiden ratkomiseen tehostamalla materiaalien kiertoa yhteiskunnassa kiertotalousyhtiö Syklon avulla.

Materiaalien käyttöön liittyvä tuotanto ja kulutus ovat isossa roolissa globaalien ympäristöhaasteiden näkökulmasta. Suomessa materiaalien kiertotalousaste on vasta 7 prosenttia. Paljon on siis tehtävää, jotta voimme vähentää neitseellisten materiaalien käyttöä ja siirtyä kohti suljettujen kiertojen malleja.

Kiertotalouden avulla ratkotaan ympäristö- ja kestävyyshaasteita

Kiertotalousyhtiö Syklo Oy tarjoaa tehokkaat kiertotalouden ratkaisut yritysten kestävän kasvun tukemiseksi. Yhtiön palveluita ovat muun muassa rakennus- ja purkujätteiden sekä kauppa-, teollisuus- ja energiajätteiden vastaanotto-, käsittely- ja jatkojalostuspalvelut.

Yhtiön tavoitteena ovat kiertotaloustoiminnan laajamittainen kasvattaminen sekä merkittävä panostaminen uusien innovaatioiden kehittämistyöhön valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Syklo tavoittelee Suomen heikon jätteiden kierrätysasteen parantamista, jolla voidaan vähentää muun muassa uusien luonnonvarojen käyttöjä. Kehittyvillä kiertotalousratkaisulla on lisäksi merkittävä rooli hiilineutraalin energian tuottamisessa.

Tällä hetkellä kiertotalousyhtiö Syklon toimintoja ovat Oulun Ruskossa sijaitseva jätteiden lajittelulaitos, jätepalveluratkaisut Oulun Energian ekovoimalaitokselle sekä erilaiset kiertotalouden innovaatiot. Kiertotalousyhtiön toimipisteet palvelevat Oulussa ja Helsingissä.

Tulevaisuudessa yhtiö tulee asettamaan merkittäviä kasvupanoksia hiilijalanjäljen alentamiseen sekä biopohjaisten hiiltä sitovien tuotteiden kehittämiseen liittyen, joihin esimerkiksi tuhkien hyötykäyttö ja digitaalisten palveluiden kehittäminen lukeutuu.

Syklo tekee kiertotaloudesta helppoa

Toimialat

 • rakennus- ja kaupanala, jäteyhtiöt ja teollisuus
 • kiertotalousalan toimijat
 • energia-, materiaali- ja kemianteollisuus
 • kiertotalousosaajat

Palvelut

 • jätteiden vastaanotto ja lajittelu
 • kierrätys- ja purkupuiden hyötykäyttö
 • tuhkien hyötykäyttö
 • rakennusmateriaalien kiertojen sulkeminen
 • uudet tuotteet biovirrasta
 • digitaaliset ratkaisut jätevirtojen optimointiin
 • kumppanuudet

Syklo pähkinänkuoressa

 • Ruskossa sijaitseva jätteenkäsittelypalvelu vastaanottaa 260 000 tn jätettä vuosittain
 • Ruskon jätteenlajittelulaitos käsittelee 100 000 tn jätettä vuodessa
 • yhdyskuntajätettä otetaan vastaan 300 000 ihmiseltä
 • Laanilan ekovoimalaitos hyödyntää jätteet kaukolämmöksi, teollisuuden prosessihöyryksi ja sähköenergiaksi
 

Syklo on kiertotalouden sankari

Kierrättämällä materiaalit uudelleen saamme ne riittämään myös tulevaisuudessa. Me teemme kiertotaloudesta helppoa, vaivatonta ja taloudellisesti kannattavaa. Avullamme yrityksesi voi kasvaa kohti puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Syklo tarjoaa ihmisen kokoisia ratkaisuja maailmanluokan ongelmiin. Tutustu toimintaamme: www.syklo.fi

Tuhkien hyötykäyttö kiertotalousyhtiössä

Tuhkia hyödynnetään metsälannoituksessa ja maanrakennuksessa. Syklossa tutkitaan myös mahdollisuuksia hyötykäyttää tuhkia sementin korvaajana sekä keinoissa vähentää rakentamisen hiilipäästöä.

Kiertotalousyhtiö Syklon digitaaliset ratkaisut

Jätevirtojen optimointi ja hallinta tapahtuu digitaalisilla ratkaisuilla, joihin kehitetään jatkuvasti uutta. Digitaalisten ratkaisujen avulla Syklo optimoi tilaus-toimitusketjun, logistiikan hiilijalanjäljen ja ajankäytön.

Kiertotalousyhtiö Syklon korppi vihreä timantti suussaan.

Pyöräytetään maailma paremmalle kiertoradalle!

Syklo tekee kiertotaloudesta helppoa ja kannattavaa.

Siirry Syklon verkkosivuille!