Koivumetsä auringonpaisteessa

Kiertotalouden edelläkävijä

Kiertotalous on Oulun Energialle strategisesti merkittävä uusi suunta, jolla tähtäämme liiketoiminnan kasvun lisäksi myös oman energiantuotantomme hiilineutraaliuteen. Tavoitteenamme on olla kiertotalouden edelläkävijä Pohjois-Suomessa.

Oulun alueen elinvoima on aina perustunut kykyyn katsoa rohkeasti eteenpäin. Kiertotalous haastaa meidät kaikki uudenlaiseen yhteistyöhön ja avaa mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle. Samalla se on keino vähentää hiilidioksidipäästöjä ja luonnonvarojen kulutusta.

Kehitämme aktiivisesti uusia ratkaisuja kiertotalouteen, ja olemme rakentamassa siitä merkittävää tukijalkaa Oulun Energialle.

Jätteiden lajittelusta kierrätysmateriaaleja ja energiaa

Oulun Energian lajittelulaitos Ruskossa käsittelee vuodessa 100 000 tonnia jätettä, muun muassa kaupan ja teollisuuden tuottamaa pakkausjätettä ja rakennus- ja purkujätteitä. Myös kotitalouksien tuottama purku- ja rakennusjäte otetaan vastaan jätteiden lajittelulaitoksella.

Lajittelussa jätteestä erotellaan uudelleen käytettäväksi kierrätysmateriaaleja kuten kuituja, puuta ja metalleja. Kaikkea materiaalia ei kuitenkaan voi enää käyttää uudelleen. Kierrätykseen kelpaamattomasta jätteestä tuotamme laadukasta SRF:ää eli kierrätyspolttoainetta Oulun Energian Laanilan biovoimalaitoksen käyttöön. Lisäksi lajittelusta saadaan polttokelpoista jätettä Oulun Energian Laanilan ekovoimalaitoksen käyttöön.

EU:n kiertotalouden periaatteiden mukaan jäte on ensisijaisesti käytettävä uudelleen materiana, sitten kierrätettävä ja vasta viimeiseksi hyödyntää energiana. Jätteen energiakäyttöä ei lasketa mukaan kierrätystavoitteisiin. Jätteiden lajittelulaitoksella kierrätykseen saadaan yhteensä noin 10–20 % sisään tulevasta jätteestä, riippuen materiaalien laadusta ja kysynnästä.

Ruskon lajittelulaitoksella ei käsitellä kotitalouksista kerättävää polttokelpoista jätettä, joka viedään edelleen polttoaineeksi Laanilan ekovoimalaitokselle.

Ruskon jätteiden lajittelulaitos:

Edistä kiertotaloutta – lajittele oikein!

Suurin osa jätteestä on edelleen käyttökelpoista ja arvokasta raaka-ainetta. Kannattaa siis huolehtia lajittelusta jo jätteen syntypaikalla!

Kattavat jätteiden lajitteluohjeet löydät oman kuntasi jätehuoltomääräyksistä. Teemme yhteistyötä muun muassa näiden jätehuoltoyhtiöiden kanssa:

Kiertokaari
Perämeren Jätehuolto
Napapiirin Residuum
Lapin jätehuolto kuntayhtymä Lapeco
Ekorosk

Kuonasta maanrakennusaineeksi

Oulun Energian Laanilan ekovoimalaitoksessa syntyy polttoprosessin sivutuotteena kuonaa, jota pystytään hyödyntämään edelleen metallien kierrätyksessä ja maanrakentamisessa.

Osaa metalleista on vaikeaa tai jopa mahdotonta kierrättää jätteiden lajittelun yhteydessä, ja ne saadaan talteen vasta polttoprosessin jälkeen. GRK Infra käsittelee Laanilan ekovoimalaitoksen kuonan liikuteltavalla kuonankäsittelylaitteistolla Ruskossa.

Myös mineraalijakeet saadaan tehokkaan kuonankäsittelyn kautta hyötykäyttöön. Kuonamurske tarjoaa julkisille rakennuttajille tehokkaan tavan vähentää infrarakentamisen hiilipäästöjä.

Biokaasua jätteistä

Oulun Energia ja Gasum suunnittelevat yhteistyössä biokaasulaitoksen rakentamista Laanilan teollisuusalueelle. Laitos käyttäisi raaka-aineena yhdyskuntien sekajätteen joukossa olevaa biohajoavaa materiaalia ja tuottaisi biokaasua liikenteen polttoaineeksi. Valmistuessaan biokaasulaitos tuottaisi valmistuessaan noin 40 GWh nesteytettyä biokaasua vuodessa.

Tuhkalannoitus lisää hiilensidontaa

Kaukolämmön tuotannossa käytetään energiapuuta, josta syntyvä tuhka jalostetaan lannoitteeksi vauhdittamaan metsien kasvua. Tuhkalannoite lisää hiilensidontaa, ja tämä lisäys on suurempi kuin omistamamme energiantuotannon hiilidioksidipäästöt. Tuhkien hyötykäyttö on siten tärkeä askel matkalla kohti hiilineutraaliutta ja -negatiivisuutta.

Ota yhteyttä kiertotalouspalveluihin

Tältä sivulta löydät asiantuntijoidemme yhteystiedot. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@oulunenergia.fi.