Oulun Energian logo

Turvavaatteissa olevat rakennustyöntekijät valavat sementtiä.
Työntekijät valavat sementtiä rakennustyömaalla.

Ohjeita suunnittelijoille ja urakoitsijoille

Ammattilainen tai urakoitsija, tutustu kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeisiimme Oulun Energian verkon alueella.

1. Ohjeet LVI-suunnitteluun

Lämmityssuunnitelmat tehdään rakennuksen tehon- ja energiantarpeen selvittämiseksi. Kaukolämmöllä kannattaa hoitaa myös pesutilojen lattialämmitys ja ilmanvaihtokoneiden tuloilman lämmitys. 

Käytämme liittymis- ja perusmaksun perusteena sopimusvesivirtaa, joten tehontarpeen määrittely toimintalämpötiloineen on ensiarvoisen tärkeää. 

Lämmityssuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot: 

 • lämmitystekniset tiedot
 • toisioverkon mitoitus
 • lämmönjakokeskuksen mitoitus
 • lämmityspiirien toiminta-arvot
 • kytkennät
 • laitteiden toimintakuvaukset
 • laitteiden ja putkien sijoituskuva
 • asemapiirros

Toimita lämmityssuunnitelma pdf-tiedostona sekä asema- ja pohjakuvat dwg-tiedostona osoitteeseen kl-tekninenneuvonta@oulunenergia.fi.

Asemapiirroksessa (1:200) tulee näkyä kaukolämpöputkireitti tai vähintään merkittynä kaukolämmön sisääntulokohta rakennukseen.

Pohjakuvassa (1:50) tulee näkyä kaukolämmön nousukulman ja mittauskeskuksen sijainti. Toimita suunnitelmat viimeistään kaksi kuukautta ennen lämmöntoimituksen aloittamista, jotta liittymän rakentamiselle jää riittävästi aikaa. 

Säätöventtiilien mitoitus

Kiinnitä suunnittelussa erityistä huomioita säätöventtiilien oikeaan mitoitukseen. Venttiilien mitoituksen tulee perustua todellisiin toiminta-arvoihin myös silloin, kun kyseessä on säätöventtiilin uusiminen. 

 • Säätöventtiilit on mitoitettava Energiateollisuus ry:n suosituksen K1 mukaisesti
 • Säätöventtiilit on mitoitettava todellisella paine-erolla, joka on merkittävä suunnitelmiin
 • Säätöventtiilien auktoriteetti on tarkastettava todellisilla paine-eroilla
 • Jos kaukolämpöverkossa vallitseva paine-ero vaihtelee enemmän kuin 400 kPa, suosittelemme käytettäväksi paine-erosäätöä. Ota yhteyttä meihin selvittääksesi alueellasi käytettävissä olevan paine-eron (kl-tekninenneuvonta@oulunenergia.fi)
 • Paine-eron säätölaitteet mitoitetaan siten, että paine-ero voidaan rajoittaa 150 kPa:iin
 • Paine-erosäätimen asetusarvo on merkittävä suunnitelmiin

2. Ohjeet LVI-urakointiin

Ennen lämmöntoimituksen aloittamista asiakkaan kaukolämpölaitteiston ja asennusten on täytettävä tekniset vaatimukset, ja liittymässä on oltava valmius lämpöenergian mittaukselle. Mittauskeskuksessa olevat sinetit saa poistaa vain Oulun Energian edustaja. 

Laitteistoille tehdään seuraavat laadunvarmistukset: 

 • tiiveyskoe
 • käyttöönottokatselmus
 • kaukolämpölaitteiden loppukatselmus

Urakoitsija tekee kaukolämpölaitteille ensiöpuolen putkistojen ja laitteiden sekä lämmönsiirtimien tiiveyskokeen kylmällä kaukolämpövedellä. Normaalisti koepaine on 2,1 MPa, ja sitä ylläpidetään vähintään 15 minuuttia. 

Lämmönjakokeskuksen säätöjärjestelmä viritetään asennuspaikalla lämmöntoimituksen aloituksen jälkeen. Virityspöytäkirja esitetään osana loppukatselmukseen liitettäviä dokumentteja. Virityspöytäkirjaa ei tarvitse toimittaa omakotitaloista. 

Urakoitsijoiden omakatselmusoikeus:

Omakatselmusoikeus tarkoittaa lupaa tehdä kaukolämmön katselmuksia itsenäisesti. Tällä hetkellä Oulun Energia Oy myöntää omakatselmuslupia omakotitalojen lämmönjakokeskusten vaihtokatselmuksiin ja omakotitalojen yksittäisten siirtimien vaihtoihin. 

Katselmusoikeuden saamiseksi vaaditaan kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan (KKL) pätevyys. Omakatselmuslupa on voimassa niin kauan kuin henkilöllä on voimassa oleva KKL-pätevyys, mikäli sitä ei erikseen peruuteta. Vain luvan saanut henkilö voi tehdä edellä mainittuja katselmuksia. Lupa on aina henkilökohtainen. 

Urakoitsijan tulee hakea omakatselmusoikeutta Oulun Energia Oy:ltä. Hyväksytylle urakoitsijalle pidetään opastus katselmuksen pitämisestä ja annetaan katselmusoikeus määräajaksi. 

Hakeaksesi omakatselmusoikeutta ota yhteyttä: lampopalvelut@oulunenergia.fi

Me suoritamme suunnitelmien ja asennusten katselmukset. Voit tilata katselmukset ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme.